Täysistunnon pöytäkirja 133/2010 vp

PTK 133/2010 vp

Tarkastettu versio 2.0

133. TORSTAINA 16. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.03—11.51 ja 20.01—21.54), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—17.59 ja 21.54—23.55) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—20.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (s)
 • Suvi Lindén /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Seppo Kääriäinen /kesk (10.24)
 • Suvi Lindén /kok (10.25)
 • Veijo Puhjo /vas (10.48)
 • Juha Korkeaoja /kesk (11.42)
 • Paula Lehtomäki /kesk (16.01)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu pääluokista 31 ja 32 päättyi 15.12.2010 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

PTK 132/1/2010

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Sari Palm /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 25 000 000 euroa perusväylänpitoon. (TAA 734)

4. Eero Heinäluoma /sd Kari Rajamäen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 85 000 000 euroa perusväylänpitoon, josta 25 000 000 euroa jäänmurtotoiminnan kalustohankintoihin. (Vastalause 1)

5. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon, josta 50 000 000 tienpitoon ja 50 000 000 radanpitoon. (Vastalause 2, TAA 178 ja 360)

6. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (TAA 112)

7. Risto Kuisma /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa perustienpidon rahoitukseen Uudellamaalla. (TAA 323)

8. Esa Lahtela /sd Risto Kuisman /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa Heinävaara—Ilomantsi-radan peruskorjaukseen. (TAA 92)

9. Susanna Huovinen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 500 000 euroa valtatien 4 Hirvaskankaan eritasoliittymän parannustöiden tiesuunnitelman mukaiseen toteuttamiseen Äänekoskella. (TAA 94)

10. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa paikallistien 12287 kunnostamiseen ja päällystämiseen Liedossa. (TAA 111)

11. Reijo Kallio /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen valtatien 8 ja seututien 270 risteysalueelle. (TAA 130)

12. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Lahti—Jämsä-oikoradan suunnitteluun. (TAA 172)

13. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa valtatien 4 (väli Lusi—Vaajakoski) Majalahden ja Oravasaaren eritasoliittymien ramppien rakentamiseen. (TAA 173)

14. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 6544 perusparannushankkeeseen välillä Huopana—Aholanmäki. (TAA 174)

15. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa maantien 637 (ns. Vihreän väylän) peruskorjaukseen Keski-Suomessa. (TAA 175)

16. Matti Kangas /vas Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 500 000 euroa kantatien 58 uuden tielinjauksen tekemiseen välille Kinnula—Lestijärvi—Reisjärvi. (TAA 177)

17. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa meluesteiden rakentamiseen Jyväskylä—Vaajakoski-tieosuudelle. (TAA 201)

18. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa Kivijärvi—Perho-tieosuuden parantamiseen. (TAA 202)

19. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Haapamäen kautta kulkevien ratojen sähköistämiseen. (TAA 203)

20. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Uurainen—Kintaus-maantien perusparantamiseen. (TAA 204)

21. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Keitele-Päijänne—kanavan siltojen korottamiseen. (TAA 205)

22. Saara Karhu /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Tampere—Toijala-rataosan lisäraiteiden suunnitteluun. (TAA 231)

23. Saara Karhu /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 250 000 euroa valtatien 12 parantamiseen Teiskontiellä. (TAA 232)

24. Saara Karhu /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 20 000 000 euroa tieliikenteen alueellisiin investointeihin erityisesti Pirkanmaalla. (TAA 233)

25. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa varoituslaitteisiin rataosalle Lahti—Loviisa. (TAA 250)

26. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa tasoristeysten varoituslaitteisiin rataosalle Lahti—Heinola. (TAA 251)

27. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 200 000 euroa Kopsuon maantien 3132 peruskorjaukseen Asikkalassa. (TAA 252)

28. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Heinola—Mikkeli-radan tekoon. (TAA 253)

29. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien suunnitteluun. (TAA 254)

30. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 35 000 000 euroa valtatien 24 parantamiseen välillä Lahti—Vääksy—Padasjoki. (TAA 255)

31. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Kuivasensaaren paikallistien 14777 perusparantamiseen Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa. (TAA 270)

32. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Savitaipaleen Suomenniemelle kulkevan Partakosken tien perusparantamiseen. (TAA 271)

33. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Imatran raja-aseman kansainvälistämiseen ja raideyhteyksien kehittämiseen Imatrankosken asemalta rajalle. (TAA 272)

34. Krista Kiuru /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa tieyhteyden rakentamiseen Porin pohjoiselta satamatieltä Valtatielle 23. (TAA 288)

35. Krista Kiuru /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa valtatien 12 osuuden Eura—Raijala parantamiseen. (TAA 289)

36. Valto Koski /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa tieosuuden Huhdasjärvi—Pärnämäki peruskunnostuksen käynnistämiseen Kymenlaaksossa. (TAA 310)

37. Valto Koski /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Kimolan ja Voikkaan sulkujen suunnitteluun. (TAA 311)

39. Risto Kuisma /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hyvinkään itäisen ohitustien suunnitteluun ja toteuttamiseen. (TAA 321)

40. Risto Kuisma /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Pornaisten—Nikkilän maantien peruskorjaukseen. (TAA 322)

41. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kevyen liikenteen turvallisuutta parantavaan hankkeeseen Tuusulassa. (TAA 349)

42. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa Kehä IV:n suunnitteluun pääkaupunkiseudulla. (TAA 350)

43. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa. (TAA 351)

44. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa yhdystien 15870 perusparantamiseen Pohjois-Karjalassa. (TAA 371)

45. Lauri Kähkönen /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa yhdystien 15850 Kelvä—Jaakonvaara perusparantamiseen Lieksassa. (TAA 372)

46. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 750 000 euroa Sorsakoskentien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 396)

47. Esa Lahtela /sd Lauri Kähkösen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 300 000 euroa Lepikon eritasoliittymän rakentamiseen valtatielle 6. (TAA 489)

48. Annika Lapintie /vas Katja Taimelan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 7 500 000 euroa Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuvaksi. (TAA 530)

49. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 40 000 euroa Kontiolahden Kivirannantien ja Herajärventien yhdistämiseen. (TAA 669)

50. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Kontiolahden kirkonkylän taajama-alueen liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 670)

51. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 150 000 euroa raideliikenteen tutkimus- ja kehittämistoimenpiteisiin välillä Suonenjoki—Iisalmi. (TAA 671)

52. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Kirkonkylän ja Pappilanmäen välille kantatien 87 varrelle Rautavaaran kunnassa. (TAA 672)

53. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Keski- ja Pohjois-Lapin rautatien suunnitteluun. (TAA 673)

54. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Rautavaaran Karin tieosuuden 570 asfaltoinnin loppuunsaattamiseen. (TAA 674)

55. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kuuslahden sataman rakentamiskartoitukseen ja -suunnitteluun. (TAA 675)

56. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa sisävesiliikennöinnin tukemiseen ja kehittämiseen. (TAA 676)

57. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 750 000 euroa Siilinjärven kunnan alueen kevyen liikenteen väylien tarve- ja kustannusselvityksiin sekä rakentamiseen. (TAA 677)

58. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa tielinjan tie 75 — Sänkimäentie—Pajujärventie yleisen liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 678)

59. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nilsiäntien ja Hietapohjantien risteysalueen turvallisuussuunnitteluun ja liikenneolosuhteiden parantamistoimenpiteisiin. (TAA 679)

60. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Varpaisjärven Jonsantien peruskorjaukseen. (TAA 680)

61. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa kuuden kilometrin mittaisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskentien varrelle Leppävirralla. (TAA 681)

62. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa Siilinjärven keskustaajaman liikennejärjestelyiden sekä moottoritiehen liittymisen uudelleensuunnitteluun ja toteutukseen. (TAA 682)

63. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa maantien 610 peruskorjaamisen aloittamiseen välillä Kärkistensalmi—Joutsa. (TAA 683)

64. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Puntarikosken tien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 684)

65. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 800 000 euroa Kontiolahden ja Joensuun välisen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 685)

66. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 800 000 euroa kantatien 77 kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja liikkumisolosuhteiden parantamiseen välillä Harmula—Kinnulanlahti Maaningan kunnassa. (TAA 686)

67. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa maantien 637 peruskorjaamisen aloittamiseen välillä Tankolampi—Sumiainen. (TAA 687)

68. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 5 parantamiseen välillä Siilinjärvi—Pöljä. (TAA 688)

69. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 600 000 euroa tien 569 liikenneturvallisuuden parantamiseen Juankosken ja Nilsiän välillä. (TAA 689)

70. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 13 000 000 euroa Vaalimaan rekkaparkin rakentamiseen. (TAA 728)

71. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 250 000 euroa nopean ratayhteyden Jyväskylä—Jämsä—Lahti—Helsinki suunnitteluun. (TAA 749)

72. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa yhdystien 6483 Kannonhaara—Kallio perusparannukseen Karstulassa. (TAA 750)

73. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa kantatien 56 peruskorjaukseen tieosuudella Jämsä—Mänttä. (TAA 751)

74. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa kantatien 58 perusparannukseen Kinnulasta Reisjärvelle. (TAA 752)

75. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtateiden 4, 9, 13, 18 ja 24 liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 753)

76. Raimo Piirainen /sd Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa Vuoreslahdentien päällystämiseen Kainuussa. (TAA 758)

77. Mikko Kuoppa /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 70 000 euroa lähijunaliikenteen suunnitteluun välillä Pori—Kokemäki—Rauma. (TAA 761)

78. Mikko Kuoppa /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa valtatien 8 keskiviiva- ja reunajyräyksiin välillä Pori — Pohjanmaan maakunnan raja. (TAA 763)

79. Mikko Kuoppa /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Jämijärvi—Ikaalinen-tien peruskunnostuksen suunnitteluun. (TAA 762)

80. Mikko Kuoppa /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 800 000 euroa kantatien 44 parantamiseen tieosuudella Ala-Honkajoki — Pohjanmaan maakunnan raja. (TAA 765)

81. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen teille 1551 ja 1552 välille Tarkkinen — Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 839)

82. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Helsinki—Pietari-rautatien jatkoselvityksiin. (TAA 840)

83. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 841)

84. Päivi Räsänen /kd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Riihimäen rautatieasema-alueen peruskorjaushankkeen suunnitteluun. (TAA 724)

85. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa hirviaidan rakentamiseen valtatien 1 tieosuudelle Veikkola—Lohjanharju. (TAA 862)

86. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Hangon satama-altaan laajentamiseen liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. (TAA 863)

87. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa meluesteen rakentamiseen Turunväylälle Veikkolaan. (TAA 864)

88. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoo—Lohja-kaupunkiradan suunnitteluun. (TAA 865)

89. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa valtatien 25 peruskorjaukseen tieosuudella Mustio—Meltola. (TAA 866)

90. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 2 Karkkila—Jokioinen-tieosuuden peruskunnostukseen. (TAA 867)

91. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Klaukkalan ohitustien rakennustöiden aloittaiseen. (TAA 868)

92. Mauri Salo /kesk Annika Lapintien /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 52 parannussuunnitelman tekemiseen välillä Hanko—Jokioinen—Palikkala sisältäen Salon ohikulkutien. (TAA 872)

93. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Käkisalmen sillan suunnitteluun Asikkalassa. (TAA 902)

94. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Lahti—Loviisa-radan peruskorjaukseen. (TAA 903)

95. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa alikulkutunnelin rakentamiseen Kemin rautatieasemalle. (TAA 945)

96. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lapin tiepiirille kevyen liikenteen väylien rakentamisen lisäämiseen Lapissa. (TAA 948)

97. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolarista Ylläkselle ja Leville jatkettavan rautatien suunnitteluun. (TAA 952)

98. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sodankylän, Kelujärven ja Tanhuan välisen maantien kunnostamiseen. (TAA 954)

99. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa ohituskaistojen rakentamiseen nelostielle välillä Sodankylän kk — Kevitsan kaivosalue. (TAA 959)

100. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Könkään ja Tepaston kylien välisen tien peruskorjaukseen Kittilässä. (TAA 953)

101. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Köngäs—Tepasto-tieosuuden perusparannuksen aloittamiseen Kittilässä. (TAA 708)

102. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalo—Nellim-maantien peruskorjaukseen ja päällystämiseen. (TAA 946)

103. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Ivalon ja Nellimin välisen tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen Inarissa. (TAA 711)

104. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Meltauksen ja Unarin välisen tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen Rovaniemellä. (TAA 709)

105. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa uuden sillan rakentamisen aloittamiseksi Ounasjoen yli Kittilän Kaukosessa. (TAA 710)

106. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 4 perusparannukseen ja muuttamiseen kaksiajorataiseksi välillä Rovaniemi—Alakorkalo. (TAA 712)

107. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa Muonio—Kilpisjärvi-tieyhteyden perusparannuksen aloittamiseen. (TAA 713)

108. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa perustienpitoon pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja meluntorjunnan teemahankkeiden toteutukseen. (TAA 929)

109. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa pääkaupunkiseudulta suoraan itään kulkevan rantaradan suunnittelun aloittamiseen. (TAA 974)

110. Kari Uotila /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoon kaupunkiradan suunnitteluun. (TAA 995)

111. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 650 000 euroa maantien 18565 parantamiseen välillä Mattilanperä—Kopsa Raahessa (TAA 1022)

112. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa paikallistien 18217 kunnostamiseen ja päällystämisen aloittamiseen Oulaisissa ja Merijärvellä. (TAA 1023)

113. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa valtatien 8 perusparantamisen aloittamiseen Raahessa. (TAA 1026)

114. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Ylivieskasta Haapaveden kautta Pulkkilaan kulkevan tieyhteyden kehittämisen aloittamiseen. (TAA 1027)

115. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 400 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 1029)

116. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 9 000 000 euroa haja-asutusalueiden tiestön kunnossapitoon ja peruskorjaukseen. (TAA 1028)

117. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Säntintien ja Myllytöyräntien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1086)

118. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1085)

119. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskenvarrentielle 7115 välillä Alajärven keskusta — Koskenniskantie. (TAA 1089)

120. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen paikallistien 16853 peruskorjaamiseen välillä Kangasaho—Lehtomäki—Autio. (TAA 1090)

121. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 1093)

122. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa maantien 6520 perusparantamiseen välillä Möttönen—Kivijärvi. (TAA 1094)

123. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Alajärven kaupungin alueella kulkevien teiden 17719 Halla-aho—Koivumäki ja 17721 Koivumäki—Uusikylä perusparantamiseen. (TAA 1098)

124. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa maantien 750 perusparantamistoimien aloittamiseen välillä Sääksjärvi—Patana Pohjanmaalla. (TAA 1099)

125. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (TAA 1102)

126. Antti Vuolanne /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa tasoristeysten poistamiseen rataosuudella Tampere—Pori. (TAA 1121)

127. Kari Uotila /vas Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 31.10.35 lisäyksenä 2 000 000 euroa länsimetron rakentamisen suunnitteluun välille Matinkylä—Espoonlahti. (TAA 996)

128. Jouko Skinnari /sd Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.10.41 lisäyksenä 750 000 euroa Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämiseen. (TAA 904)

129. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisten teiden valtionavun lisäämiseen. (TAA 145)

130. Pentti Oinonen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 4 000 000 euroa yksityisteiden sekä metsäautoteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (TAA 691)

131. Esa Lahtela /sd Risto Kuisman /sd kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 495)

132. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 7 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 343)

134. Maarit Feldt-Ranta /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 3 800 000 euroa Pohjankurun väylän syventämiseen. (TAA 36)

135. Sirpa Paatero /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa E18-tien Haminan ohitustien rakentamisen käynnistämiseen. (TAA 729)

136. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela—Hollola ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että hankkeelle myönnetään 27 000 000 euron tilausvaltuus. (TAA 63)

137. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 2 parantamiseen välillä Karkkila—Humppila ja momentin perusteluihin lisättäväksi, että hankkeelle myönnetään 10 000 000 euron tilausvaltuus. (TAA 64)

138. Risto Kuisma /sd Esa Lahtelan /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 000 000 euroa Loviisa—Lahti-radan peruskorjaukseen. (TAA 324)

139. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 peruskunnostuksen loppuun suorittamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola. (TAA 975)

140. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kotolahden ratapihan rakentamiseen. (TAA 976)

141. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 29 000 000 euroa Haminan ohitustien rakentamiseen E18-tiellä. (TAA 977)

142. Sari Palm /kd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa valtatien 6 parantamiseksi osuudella Hevossuo—Keltti Korialla. (TAA 735)

143. Sari Palm /kd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 15 parantamistoimenpiteisiin tieosuudella Kotka—Kouvola. (TAA 736)

144. Reijo Kallio /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Rauman meriväylätöihin. (TAA 131)

145. Reijo Kallio /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 8 rakennustöihin välillä Turku—Pori. (TAA 240)

147. Jyrki Yrttiaho /vas Annika Lapintien /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori. (TAA 1138)

148. Krista Kiuru /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 8 Pori—Söörmarkku-osuuden rakennustöihin. (TAA 164)

149. Krista Kiuru /sd Reijo Kallion /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 2 perusparannuksen jatkamiseen välillä Vihti—Pori. (TAA 290)

150. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 11 000 000 euroa Kemin Ajoksen sataman tuloväylän syventämisen aloittamiseen. (TAA 714)

151. Antti Vuolanne /sd Krista Kiurun /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa radan kunnostus- ja sähköistystöihin väleillä Lielahti—Kokemäki ja Pori—Mäntyluoto. (TAA 308)

152. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 12 Lahden kehätien rakentamiseen ja suunnitteluun. (TAA 572)

153. Johannes Koskinen /sd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa tieosuuden Hämeenlinna—Lahti ensimmäisen vaiheen käynnistämiseen. (TAA 315)

154. Päivi Räsänen /kd Satu Taiveahon /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa rataosan Helsinki—Riihimäki välityskyvyn parantamishankkeen käynnistämiseen. (TAA 854)

155. Lauri Kähkönen /sd Tero Rönnin /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 34 000 000 euroa rataosuuksien Niirala—Säkäniemi ja Joensuu—Uimaharju—Lieksa—Nurmes sähköistämiseen. (TAA 374)

156. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 45 000 000 euroa Hanko—Hyvinkää-radan sähköistykseen. (TAA 869)

157. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 50 000 000 euroa Kehä III:n parannustöiden toisen vaiheen aloittamiseen. (TAA 113)

158. Valto Koski /sd Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 95 000 000 euroa valtatien 12 parantamiseen tieosuudella Lahti—Kausala. (TAA 313)

159. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 220 000 000 euroa kaksoisraiteen rakentamiseen ja palvelutason parantamiseen rataosalla Imatra—Luumäki. (TAA 273)

160. Markus Mustajärvi /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen. (TAA 547)

161. Kimmo Kiljunen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 7 000 000 euroa Kehäradan Ruskeasannan liityntäaseman rakentamiseen. (TAA 1147)

162. Pietari Jääskeläinen /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 7 000 000 euroa Kehäradan asemien suunnitteluvaiheen toteuttamiseen ja rakennustöiden käynnistämiseen. (TAA 114)

163. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 40 000 000 euroa Seinäjoki—Oulu-ratahankkeen valmistumiseen alkuperäisessä aikataulussa. (TAA 1105)

164. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.10.78 lisäyksenä 50 000 000 euroa pääradan peruskorjaukseen välillä Seinäjoki—Oulu. (Vastalause 2, TAA 306)

165. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: luvun 31.10 uudelle momentille 1 000 000 euroa yleiseen käyttöön tarkoitettujen moottorikelkkailureittien perustamiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä että moottorikelkkailureitteihin liittyvät määrärahat eriytetään valtion talousarviossa omaksi momentikseen. (TAA 715)

166. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 1)

167. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 30 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (TAA 693)

168. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 100 000 euroa lentoliikenteen tukemiseen Enontekiöllä. (Vastalause TAA 960)

169. Tuula Peltonen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 200 000 euroa henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen rataosuudella Jämsä—Jyväskylä—Äänekoski. (TAA 754)

170. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 500 000 euroa Varkauden ja Savonlinnan lentoreittien liikennöinnin tukemiseen. (TAA 692)

171. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Z-junien toiminnan turvaamiseen Lahden oikoradalla. (TAA 257)

172. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Z-junien ja Helsinki—Karjaa-junayhteyden junavuorojen säilyttämiseen. (TAA 115)

173. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa joukkoliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen (Z- ja Y-junat). (TAA 352)

174. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa keskisuurten kaupunkien joukkoliikennetukeen. (TAA 406)

175. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 4 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämisen rataosilla Helsinki—Riihimäki—Hämeenlinna sekä Helsinki—Lahti. (TAA 40)

176. Paavo Arhinmäki /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 25 000 000 euroa Helsingin ja muiden suurten kaupunkien joukkoliikenteen tukemiseen. (Vastalause 2, TAA 15)

177. Matti Kauppila /vas Jouko Skinnarin /sd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa Lahden matkakeskuksen suunnitteluun. (TAA 259)

178. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa lentoliikenteen tukemiseen Varkaudessa, Savonlinnassa ja Lappeenrannassa. (TAA 407)

179. Pia Viitanen /sd Jukka Gustafssonin /sd kannattamana: momentille 31.30.65 lisäyksenä 1 000 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä—Vilppula-rataosalla. (TAA 1052)

180. Raimo Piirainen /sd Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.30.65 lisäyksenä 1 200 000 euroa yöjunaliikenneyhteyksiin Kainuusta Helsinkiin. (TAA 759)

181. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 31.30.65 lisäyksenä 5 000 000 euroa junien kaukoliikenteen ostoon. (Vastalause 2, TAA 260)

182. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 31.40.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa Yleisradion perusrahoitukseen. (Vastalause 1)

183. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 31.40.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa haja-asutusalueiden postipalveluiden turvaamiseen. (TAA 207)

184. Minna Sirnö /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.40.01 lisäyksenä 6 000 000 euroa liikenne- ja viestintäministeriön TV-UHF-alueen yläkaistan (790—862) myynnistä aiheutuvien langattomien mikrofonien korvaushankintoihin teattereille, musiikki- ja kongressitaloille sekä konsertti- ja tapahtumajärjestäjille ja että eduskunta edellyttää, että koko korvaustarve (15 000 000 euroa) otetaan huomioon seuraavan kehyksen yhteydessä. (TAA 893)

185. Matti Kauppila /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtakunnalliseen laajakaistahankkeeseen. (Vastalause 2)

187. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 9 000 000 euroa laajakaistahankkeen toteuttamiseen. (TAA 208)

188. Reijo Laitinen /sd Susanna Huovisen /sd kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 9 100 000 euroa Keski-Suomen laajakaistaverkon rakentamiseen. (TAA 524)

189. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: luvun 31.40 uudelle momentille 400 000 euroa yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 1140)

Päätökset

Puhemies:

Ed. Sari Palmin ehdotus 1, ed. Eero Heinäluoman ehdotus 4 ja ed. Matti Kauppilan ja Pietari Jääskeläisen samansisältöiset ehdotukset 5 ja 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksista 5 ja 6 ehdotusta 4 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 1 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ja Pietari Jääskeläisen samansisältöisistä ehdotuksista 5 ja 6 ed. Eero Heinäluoman ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 162, ei 20; poissa 17.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Eero Heinäluoman ehdotuksesta 4 ed. Sari Palmin ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 120, ei 63; poissa 16.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 69; poissa 16.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 38; poissa 15.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Susanna Huovisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 22; poissa 15.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 26; poissa 16.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 25; poissa 14.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 26; poissa 16.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 33; poissa 14.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 33; poissa 14.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 28; poissa 16.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 26; poissa 16.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 33; poissa 15.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 27; poissa 14.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 30; poissa 18.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34; poissa 14.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34; poissa 14.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 28; poissa 19.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 23; poissa 16.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 23; poissa 15.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 23; poissa 15.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 24; poissa 16.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 23, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 23; poissa 16.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 21; poissa 19.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 25; poissa 14.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34; poissa 14.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34; poissa 14.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 30; poissa 16.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 26; poissa 13.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 30; poissa 13.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 34; poissa 13.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35; poissa 16.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 34; poissa 15.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 37; poissa 15.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Mauri Salon ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 32; poissa 13.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 28; poissa 16.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 33; poissa 15.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 26; poissa 13.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 24; poissa 13.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 95 )

Puhemies:

Ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotus 100 ja ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 101 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 101 ehdotusta 100 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 101 ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotusta 100 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 100 äänin

jaa 144, ei 40, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 96 )

2) Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 100 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 97 )

Puhemies:

Ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotus 102 ja ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 103 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 103 ehdotusta 102 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 103 ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotusta 102 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 102 äänin

jaa 143, ei 38, tyhjiä 4; poissa 14.

( Ään. 98 )

2) Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 102 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 32; poissa 13.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 34; poissa 15.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 33; poissa 13.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 35; poissa 13.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 35; poissa 15.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 28; poissa 13.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Kari Uotilan ehdotuksesta 110 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 111 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 24; poissa 13.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 112 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 113 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 115 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24; poissa 14.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 116 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 25; poissa 14.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 117 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 118 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 27; poissa 13.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 119 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 27; poissa 13.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 120 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 121 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 122 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 123 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 25; poissa 13.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 124 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 26; poissa 13.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 125 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 26; poissa 14.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta 126 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 36; poissa 13.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Kari Uotilan ehdotuksesta 127 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 34; poissa 17.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta 128 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 28; poissa 14.

( Ään. 124 )

Puhemies:

Ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 129, ed. Pentti Oinosen ehdotus 130, ed. Esa Lahtelan ehdotus 131 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 132 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotus 129 on saman sisältöinen kuin ehdotus 130, ja ehdotus 131 on puolestaan saman sisältöinen kuin ehdotus 132. Ensin äänestetään ehdotuksista 131 ja 132 yhdessä ehdotuksia 129 ja 130 vastaan ja sitten voittaneista mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 131 ja ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 132 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 129 ja ed. Pentti Oinosen ehdotusta 130 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 129 ja 130 äänin

jaa 130, ei 53, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 125 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 129 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 130 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 39; poissa 15.

( Ään. 126 )

[Ed. Kari Kärkkäinen antoi äänestystä 126 koskevan äänestysselityksen pääluokan käsittelyn päätyttyä: tarkoitus oli äänestää "ei".]

Äänestyksessä ed. Maarit Feldt-Rannan ehdotuksesta 134 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 32, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 127 )

Puhemies:

Ed. Sirpa Paateron ehdotus 135 ja ed. Pentti Tiusasen ehdotus 141 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 141 ehdotusta 135 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 141 ed. Sirpa Paateron ehdotusta 135 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 135 äänin

jaa 164, ei 22; poissa 13.

( Ään. 128 )

2) Äänestyksessä ed. Sirpa Paateron ehdotuksesta 135 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 136 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 137 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 35; poissa 13.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 138 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37; poissa 14.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 139 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 29; poissa 13.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 140 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 28; poissa 13.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 142 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Sari Palmin ehdotuksesta 143 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 29; poissa 13.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 144 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 137 )

Puhemies:

Ed. Reijo Kallion ehdotus 145 ja ed. Jyrki Yrttiahon ehdotus 147 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 147 ehdotusta 145 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 147 ed. Reijo Kallion ehdotusta 145 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 145 äänin

jaa 153, ei 27, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 138 )

2) Äänestyksessä ed. Reijo Kallion ehdotuksesta 145 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 148 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä ed. Krista Kiurun ehdotuksesta 149 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 33; poissa 15.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 150 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä ed. Antti Vuolanteen ehdotuksesta 151 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 152 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 26; poissa 17.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Johannes Koskisen ehdotuksesta 153 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 154 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 37; poissa 15.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 155 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 156 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 157 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 28; poissa 19.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 158 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 159 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 33; poissa 19.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 160 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 27; poissa 17.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Kimmo Kiljusen ehdotuksesta 161 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 162 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 26; poissa 17.

( Ään. 154 )

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbackan ehdotus 163 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 164 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 164 ehdotusta 163 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 164 ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 163 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 163 äänin

jaa 145, ei 33, tyhjiä 4; poissa 17.

( Ään. 155 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 163 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 37; poissa 15.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 165 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 157 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 166 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 167 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 167 ehdotusta 166 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 167 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 166 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 166 äänin

jaa 162, ei 22; poissa 15.

( Ään. 158 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 166 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 65; poissa 16.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 168 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 23; poissa 16.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä ed. Tuula Peltosen ehdotuksesta 169 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 170 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 171 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 31; poissa 16.

( Ään. 163 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 172 ja ed. Merja Kuusiston ehdotus 173 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 172 ja ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 173 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 39, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 174 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 175 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä ed. Paavo Arhinmäen ehdotuksesta 176 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 177 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 178 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 33; poissa 15.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä ed. Pia Viitasen ehdotuksesta 179 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 36; poissa 16.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä ed. Raimo Piiraisen ehdotuksesta 180 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33; poissa 16.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 181 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 182 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 67; poissa 15.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 183 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 38; poissa 15.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 184 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 26; poissa 17.

( Ään. 175 )

Puhemies:

Ed. Matti Kauppilan ehdotus 185 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 187 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 187 ehdotusta 185 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 187 ed. Matti Kauppilan ehdotusta 185 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 185 äänin

jaa 167, ei 13, tyhjiä 4; poissa 15.

( Ään. 176 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 185 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 35; poissa 17.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä ed. Reijo Laitisen ehdotuksesta 188 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 31; poissa 16.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 189 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 25, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 179 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 31 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 31.10.40 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 874/2010 vp ja momentti 31.10.77 hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteiden TAA 64 ja 290/2010 vp pohjalta.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Kari Kärkkäinen /kd:

Arvoisa puhemies! Pyytäisin merkitä pöytäkirjaan, että äänestin ehdotusten 129 ja 130 kohdalla "jaa", vaikka halusin äänestää "ei".

Puhemies:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 32.20.01 lisäyksenä 600 000 euroa Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenoihin käytettäväksi erityisesti turvetutkimukseen. (TAA 694)

2. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtion omistaman kaivosyhtiön pikaista perustamista varten. (Vastalause 2)

3. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 50 000 000 euroa, josta 30 000 000 euroa telakoiden innovaatiotukeen ja 20 000 000 euroa puunjalostuksen innovaatiotukeen. (Vastalause 2, TAA 1141 ja 179)

4. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että meriteollisuudelle, erityisesti telakkateollisuudelle ja varustamoille myönnettävän tuen ehtona on vaadittava projektien korkeaa kotimaisuutta. Tilausten rahoitusehdoissa korontasauksen ja viennin jälleenrahoituksen kotimaisuusvaatimus on nostettava 50 prosentista 80 prosenttiin. Myös vientitakuulain ns. suomalaisen intressin olemassaoloehtoja on tiukennettava. Suomen valtion tuen avulla saadut tilaukset ja työ on tehtävä Suomessa huolehtien kotimaisen ammattityövoiman työllistymisestä ja osaamisen kehittymisestä." (TAA 1141)

5. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 80 000 000 euroa kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien jatkamiseen. (TAA 1041)

6. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 3 000 000 euroa ja että momentin perusteluihin lisätään, että Lapissa sovellettaisiin korotettua kuljetustukea sekä kuljetustuen sisäistä porrastusta siten, että tuki olisi Itä-Lapin ja Pohjois-Lapin seutukunnan alueella 35 % kuljetuskustannuksista ja muualla Lapissa 25 % kustannuksista. (TAA 716)

7. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 1 000 000 euroa kyläkauppojen ja kauppa-autojen tukemiseen. (TAA 209)

8. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 4 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen Rakenteellisen muutoksen tuki -kokeilun toteuttamiseksi Kaakkois-Suomessa. (TAA 274)

9. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 20 000 000 euroa yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (Vastalause 1)

11. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 60 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (TAA 69)

12. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 150 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin. (Vastalause 2, TAA 766)

13. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 600 000 000 euroa työttömien työllistämiseen. (TAA 116)

14. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa nuorten työllistämiseen. (TAA 210)

16. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 14 800 000 euroa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämismahdollisuuksien parantamiseen. (TAA 1042)

17. Leena Rauhala /kd Toimi Kankaanniemen /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa vaikeasti työllistettävien erikoistoimiin. (TAA 813)

18. Toimi Kankaanniemi /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 20 000 000 euroa korkean työttömyyden alueiden erityistukeen. (TAA 211)

20. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa starttirahaan. (TAA 150)

21. Esa Lahtela /sd Risto Kuisman /sd kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 1 681 800 euroa työttömien liikkumisen edistämiseen rautateillä. (TAA 504)

22. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 6 000 000 euroa työttömille maksettavan ns. ylläpitokorvauksen korottamiseen 15 euroon päivässä. (TAA 962)

23. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 50 000 000 euroa työttömien sosiaalista ja terveydellistä toimintakykyä ylläpitävien yhdistysten toimintaan ja hankkeisiin. (TAA 695)

24. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 2 000 000 euroa kansainvälisen tason teknologiakeskuksen ja moottoriradan perustamiseen Iittiin. (TAA 275)

25. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 3 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin Rakenteellisen muutoksen tuki -kokeilun toteuttamiseksi Kaakkois-Suomessa. (TAA 276)

26. Saara Karhu /sd Marko Asellin /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 6 000 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (TAA 234)

27. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 15 000 000 euroa Imatra Business Park -yrityspuiston rakentamiseen ja rajalogistiikkahankkeen edistämiseen. (TAA 277)

28. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 50 000 000 euroa Imatran Ukonniemen alueen kehittämiseen. (TAA 278)

29. Johanna Ojala-Niemelä /sd Pauliina Viitamiehen /sd kannattamana: momentin 32.30.64 perusteluja muutettavaksi: "Vuonna 2011 saa Kainuun hallintokokeilua lukuun ottamatta tehdä enintään 26 000 000 euron arvosta uusia sitoumuksia työllisyysperusteisiin investointeihin. Vuoden 2010 valtuuden käyttämättä jäävästä osasta saa tehdä sitoumuksia vuonna 2011. Valtuudesta varataan 14 000 000 euroa käytettäväksi valtioneuvoston nimeämille äkillisten rakennemuutosten alueille. Jäljelle jäävästä määrärahasta vähintään 25 prosenttia on käytettävä Lapissa." (TAA 717)

30. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 300 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan. (TAA 843)

31. Markus Mustajärvi /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseksi. (TAA 548)

32. Kari Rajamäki /sd Reijo Laitisen /sd kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 2 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (Vastalause 1)

33. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 2 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan sitomattomaan osuuteen. (TAA 212)

34. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 4 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan lisäämiseen Rakenteellisen muutoksen tuki -kokeilun toteuttamiseksi Kaakkois-Suomessa. (TAA 279)

35. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan sitomattomaan osuuteen. (Vastalause 2, TAA 963)

36. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 32.50.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa Kainuuseen suunniteltavan kansainvälisen kulttuurialan kehittämiskeskuksen toiminnan käynnistämiseen. (TAA 364)

37. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 32.60.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. (TAA 844)

38. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.60.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa energianeuvontaverkoston rahoittamiseen. (TAA 213)

39. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 32.60.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Motiva Oy:n toimintaedellytysten takaamiseen ja parantamiseen. (TAA 978)

41. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 3 000 000 euroa uusiutuvan energian teknologian edistämiseen. (TAA 214)

42. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 10 000 000 euroa demonstraatioluonteisiin uusiutuvan energian investointeihin. (TAA 215)

43. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 15 000 000 euroa maakaasuputken rakentamiseksi Varsinais-Suomeen. (TAA 1142)

44. Toimi Kankaanniemi /kd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 30 000 000 euroa Äänekosken biodiesellaitoksen investointitukeen. (TAA 216)

45. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 32.60.40 lisäyksenä 50 000 000 euroa Kemiin suunnitellun biodieseltehtaan rakentamisen tukemiseen. (TAA 964)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23; poissa 18.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 33; poissa 21.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 30; poissa 19.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 32; poissa 19.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 35; poissa 19.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 35; poissa 20.

( Ään. 186 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 32; poissa 18.

( Ään. 187 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 64; poissa 18.

( Ään. 188 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Halusin äänestää "ei", mutta jostakin syystä tuo vihreä valo tuli tähän. (Naurua)

Puhemies:

Tämä ed. Hiltusen ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 11, ed. Matti Kauppilan ehdotus 12 ja ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 13 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 13 ehdotusta 12 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 11 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 13 ed. Matti Kauppilan ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 167, ei 6, tyhjiä 9; poissa 17.

( Ään. 189 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 12 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 160, ei 22; poissa 17.

( Ään. 190 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 67; poissa 17.

( Ään. 191 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Matti Ahde /sd:

Puhemies! Minulle kävi ed. Rakel Hiltusen tavoin. (Naurua) Tarkoitukseni oli äänestää ehdotuksesta 11 "ei", mutta ...

Puhemies:

Vihreä alkoi jälleen palaa, vai?

Matti Ahde /sd:

Jes. (Naurua)

Puhemies:

Merkitään ed. Ahteen ilmoitus.

__________

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 192 )

Puhemies:

Ed. Pauliina Viitamiehen ehdotus 16 ja ed. Leena Rauhalan ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 17 ehdotusta 16 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 17 ed. Pauliina Viitamiehen ehdotusta 16 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 16 äänin

jaa 156, ei 26, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 193 )

2) Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 16 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 48; poissa 17.

( Ään. 194 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35; poissa 16.

( Ään. 195 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä ed. Esa Lahtelan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 34; poissa 17.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 199 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 25; poissa 17.

( Ään. 200 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 31; poissa 16.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 41; poissa 15.

( Ään. 202 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 26, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 203 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä ed. Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 27; poissa 16.

( Ään. 206 )

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärven ehdotus 31 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 32 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 32 ehdotusta 31 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 32 ed. Markus Mustajärven ehdotusta 31 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 31 äänin

jaa 137, ei 45; poissa 17.

( Ään. 207 )

2) Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 31 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 208 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Kimmo Kiljunen /sd:

Arvoisa puhemies! Seurasin oman puolueeni puheenjohtajaa, ja hän äänesti tässä "jaa" ensin mutta vaihtoi, mutta minä en ehtinyt vaihtaa. Eli tarkoitukseni oli äänestää myös ehdotuksesta 31 "ei". (Naurua)

Puhemies:

Siis jälleen tämä vihreä. Merkitään ed. Kiljusen toivomus hänen toimenpiteekseen.

__________

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 33 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 35 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 35 ehdotusta 33 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 35 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 33 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 33 äänin

jaa 148, ei 28, tyhjiä 6; poissa 17.

( Ään. 209 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 33 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 36; poissa 17.

( Ään. 210 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 24, tyhjiä 2; poissa 16.

( Ään. 212 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 25; poissa 20.

( Ään. 213 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 30; poissa 16.

( Ään. 214 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 26; poissa 20.

( Ään. 215 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 29; poissa 20.

( Ään. 216 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 217 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 27; poissa 17.

( Ään. 218 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 25; poissa 24.

( Ään. 219 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22; poissa 29.

( Ään. 220 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 32 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 32.20.41 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 148/2010 vp pohjalta.

__________

Puhemies:

Tämä täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.51.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Jatketaan budjetin käsittelyä, ja vuorossa on siis pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala. Käydään pääluokan 30 esittelyyn.

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa, rauhoittumaan, ja muut sitten poistukoot salin ulkopuolelle, jotta päästään asian käsittelyyn.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2010

__________

3) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 5/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 17/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 67/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2007 vp, 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 109/2007 vp, 70/2008 vp, 32, 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 45/2007 vp, 43/2008 vp, 47, 56/2009 vp, 40/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 19/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 15/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 256/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 17.12.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 23.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​