Täysistunnon pöytäkirja 133/2012 vp

PTK 133/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. KESKIVIIKKONA 19. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.06—11.56, 16.00—17.52 ja 22.05—23.56), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (11.56—12.32, 17.52—19.42 ja 23.56—1.56) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.03—16.00, 19.42—22.05 ja 1.56—3.55).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 10 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Olli Immonen /ps
 • Mika Kari /sd (s)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Alexander Stubb /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Sofia Vikman /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Paula Risikko /kok (10.21)
 • Olli Immonen /ps (10.27)
 • Alexander Stubb /kok (11.06)
 • Sofia Vikman /kok (11.28)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi Markku Eestilän ja varajäseneksi Arto Satosen sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi Arto Satosen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle Markku Eestilän.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

Yleiskeskustelu pääluokista 21—23 päättyi 17.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 131/1/2012

Yleiskeskustelu pääluokista 24—28 päättyi 18.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/14/2012

Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 21
Eduskunta

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 21.90.50 vähennettäväksi 600 750 euroa eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Jussi Halla-aho /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentilta 22.02.02 vähennettäväksi 300 000 euroa eläkkeellä olevien presidenttien menoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 41)

Päätökset

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35; poissa 16.

( Ään. 2 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 22 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvoston kanslia

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 23.20.50 vähennettäväksi 5 100 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

2. Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 23.10 kohdalla: "Hallituksen tulee turvata valtion aktiivisella omistajapolitiikalla Pohjois-Suomen (Lappi ja Kuusamo) lentoliikenteen ja pohjoisen matkailualueen saavutettavuus." (TAA 224)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38; poissa 14.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 70; poissa 9.

( Ään. 4 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 24.01.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 24.01.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Edustaja Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 24.10.20 vähennettäväksi 3 184 000 euroa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 455)

4. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 24.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilihenkilöstön osallistumiseen kriisinhallintaan. (Vastalause 2)

5. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 270 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

6. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 24.30.66 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa kehitysavun tehokkuuden päämittariksi käytännön tulokset kohdemaassa eikä bruttokansantuotteen 0,7 prosentin osuuden saavuttamisen Suomessa hinnalla millä hyvänsä." (Vastalause 1, lausumaehdotus 4)

7. Edustaja Jussi Halla-aho /ps Vesa-Matti Saarakkalan /ps kannattamana: momentilta 24.90.50 vähennettäväksi 200 000 euroa Eurooppalainen Suomi ry:n valtionapuun ehdotetusta määrärahasta. (TAA 42)

8. Edustaja Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 24.90.50 vähennettäväksi 171 500 euroa Suomen Atlantti-seuralle ja Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 456)

9. Edustaja Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 70 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen (VEU) tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 578)

10. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 24 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomen edustustoverkon toimintaedellytykset turvataan osoittamalla ulkoasiainhallinnolle riittävät toimintamenot." (Vastalause 2, lausumaehdotus 9)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 1 ja Tapani Töllin ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 2 Pentti Kettusen ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 152, ei 37, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 5 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 74; poissa 9.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 39, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 42; poissa 9.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 35; poissa 11.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 38; poissa 8.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 38; poissa 11.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 37; poissa 8.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 73; poissa 10.

( Ään. 14 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

3. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 8 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin harmaan talouden torjuntaan sekä talousrikosten ja vakavien rikosten käsittelyn tehostamiseen. (TAA 579)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37; poissa 14.

( Ään. 15 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 2 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 3 Pentti Kettusen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 185, ei 6; poissa 8.

( Ään. 16 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 17 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Edustaja Jussi Halla-aho /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 26.01.04 vähennettäväksi 811 000 euroa vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 43)

2. Edustaja Jussi Halla-aho /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 26.01.22 vähennettäväksi 7 000 000 euroa EU:n yhteisvastuun ja maahanmuuttovirtojen hallintaan osoitetusta määrärahasta. (TAA 44)

3. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 6 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin kentällä työskentelevien poliisien palkkaukseen. (Vastalause 2)

4. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

5. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.10.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi lisäämällä poliisi-, tulli- ja rajavartiolaitoksen resursseja." (Vastalause 1, lausumaehdotus 5)

6. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

7. Edustaja Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 200 000 euroa Raja-Joosepin uuden raja-aseman vuokrien maksamiseen. (TAA 227)

8. Edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Ari Jalosen /ps kannattamana: momentille 26.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen. (TAA 418)

9. Edustaja Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 26.30.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa pelastustoimen käyttöön suunniteltujen henkilönostinten hankintaan. (TAA 95)

10. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 26.40.63 vähennettäväksi 10 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

11. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 26 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Poliisihallinnon uudistamishanketta (PORA III) ei tule käynnistää ennen kuin edelliset PORA I ja PORA II -hankkeet on perusteellisesti arvioitu sekä eduskunta on käsitellyt ja arvioinut PORA III -työryhmän linjaukset." (Vastalause 2, lausumaehdotus 10)

Päätökset

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 33, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Jussi Halla-ahon ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 34, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 19 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tapani Töllin ehdotus 3 ja Pentti Kettusen ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 4 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 Tapani Töllin ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 146, ei 41, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 20 )

2) Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 73; poissa 19.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 55; poissa 9.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 54, tyhjiä 5; poissa 8.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 36; poissa 12.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 74; poissa 10.

( Ään. 28 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 26 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Edustaja Mikko Savola /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 4 000 000 euroa Puolustusvoimien toimintamenoihin kertausharjoitusten lisäämiseksi. (TAA 602)

2. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 34 000 000 euroa Puolustusvoimien toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 70 820 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

4. Edustaja Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 27.10.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan itsenäisen ja uskottavan puolustuksen koko valtakunnan alueella." (Vastalause 1, lausumaehdotus 6)

5. Edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 420)

6. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 100 000 euroa Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (Vastalause 2)

7. Edustaja Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 150 000 euroa Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 295)

8. Edustaja Seppo Kääriäinen /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 150 000 euroa Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 193)

9. Edustaja Esko Kiviranta /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 152)

10. Edustaja Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että maamme uskottava puolustuskyky turvataan osoittamalla puolustusvoimille riittävät resurssit ja että ministeriössä toteutetaan hyvää työnantajapolitiikkaa." (Vastalause 2, lausumaehdotus 11)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikko Savolan ehdotus 1, Tapani Töllin ehdotus 2 ja Pentti Kettusen ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 1 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 Tapani Töllin ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 150, ei 37, tyhjiä 3; poissa 9.

( Ään. 29 )

2) Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 2 Mikko Savolan ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 120, ei 70, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 30 )

3) Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 73; poissa 9.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 32 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 5, Tapani Töllin ehdotus 6, Jussi Niinistön ehdotus 7, Seppo Kääriäisen ehdotus 8 ja Esko Kivirannan ehdotus 9 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 5 ja 6 ovat keskenään samansisältöiset, samoin kuin ehdotukset 7 ja 8 keskenään. Ensin äänestetään ehdotuksesta 9 ehdotuksia 7 ja 8 vastaan, sitten voittaneesta ehdotuksia 5 ja 6 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 9 Jussi Niinistön ehdotusta 7 ja Seppo Kääriäisen ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 7 ja 8 äänin

jaa 185, ei 2, tyhjiä 4; poissa 8.

( Ään. 33 )

2) Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 7 ja Seppo Kääriäisen ehdotuksesta 8 Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 5 ja Tapani Töllin ehdotusta 6 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotukset 5 ja 6 äänin

jaa 124, ei 60, tyhjiä 4; poissa 11.

( Ään. 34 )

3) Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 5 ja Tapani Töllin ehdotuksesta 6 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 72; poissa 8.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 72; poissa 13.

( Ään. 36 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 27 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 15 000 000 euroa verohallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

3. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 000 000 euroa Raja-Joosepin raja-aseman ja tullin tilojen rakentamiseen. (TAA 386)

4. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 27.20.88 lisäyksenä 1 500 000 euroa Ylitornion avovankilan peruskorjaukseen. (TAA 387)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin kuntien rahoituksen vahvistamiseksi peruspalveluiden tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 7)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.92.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin neuvotteluiden käynnistämiseksi EU:ssa Iso-Britannialle sekä muutamille muille maille maksettavien EU-jäsenmaksuhelpotusten lakkauttamiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 8)

7. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu kuntia voimakkaasti eriarvoistavat kuntien valtionosuuksien leikkaukset sekä palauttaa kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmään." (Vastalause 2, lausumaehdotus 12)

8. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että mikäli valtionosuus uusista tehtävistä ei ole täysimääräinen, pidättäytyy hallitus uusien tehtävien määräämisestä kunnille eikä määrää niille uusia tehtäviä lainkaan, mikäli yleinen taloudellinen tilanne heikkenee ja hallitus tekee lisäleikkauksia kuntien rahoitukseen." (Vastalause 2, lausumaehdotus 13)

9. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että palvelut ja päätöksenteon keskittävää suurkuntahanketta ei tule miltään osin rahoittaa kuntapalvelujen rahoittamiseen tarkoitetulta yleiseltä valtionosuusmomentilta." (Vastalause 2, lausumaehdotus 14)

10. Tapani Tölli /kesk Eero Reijosen /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen lapsiperheiden kunnallista kotiapua ja osoittaakseen kotiavun tarpeeseen nähden riittävät resurssit." (Vastalause 2, lausumaehdotus 15)

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64, tyhjiä 3; poissa 13.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 62, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 59; poissa 12.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 43; poissa 9.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 74; poissa 9.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 74; poissa 8.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 74; poissa 9.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Tapani Töllin ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 74; poissa 8.

( Ään. 46 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 28 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Kiitoksia, ministeri Kiuru.

Pääluokan 31 käsittely ja yleiskeskustelu keskeytetään. Samaten tämä täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 14.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.32.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.03.

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 29 käsittely ja yleiskeskustelu keskeytetään.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän pääluokan käsittely ja yleiskeskustelu keskeytetään, ja sitä jatketaan myöhemmin tänä iltana ja mahdollisesti huomenaamulla.

__________

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin otetaan kaksi tai kolme puheenvuoroa puhujalistalta, ja sen jälkeen molemmat ministerit saavat käyttää 5 minuutin puheenvuorot, jonka jälkeen avataan debatti.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2012

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan pääluokkaa koskevaa keskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2012

__________

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Jatkamme eilen keskeytynyttä pääluokan yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2012

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan yleiskeskustelu on tässä istunnossa eilisaikaan keskeytetty ja nyt jatketaan.

Keskustelu jatkui

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

No niin, toteamme näin lähellä joulua Korvatunturi- ja pukkitunnelmissa, että pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2012

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 20.12.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin 20.12.2012 kello 3.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi: