Täysistunnon pöytäkirja 133/2013 vp

PTK 133/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. TIISTAINA 17. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.00—11.44, 18.15—20.25 ja 23.59—0.36), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (12.50—14.00, 15.57—18.15 ja 22.00—23.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.00—15.57 ja 20.25—22.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Mika Kari /sd
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Osmo Kokko /ps
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Pia Viitanen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Paula Lehtomäki /kesk (10.16)
 • Eero Suutari /kok (10.33)
 • Markku Rossi /kesk (11.41)
 • Eero Reijonen /kesk (12.47)
 • Mika Kari /sd (12.56)
 • Mikko Savola /kesk (15.01)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

lakivaliokunnan varajäsenyydestä Johanna Jurva ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä Mi-ka Niikko.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 18.12.2013 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona 18.12.2013 kello 7.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2013 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/3/2013

Keskustelussa on Tom Packalén Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 119, ei 36; poissa 44.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n ja verotilistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2013 vp

Lakialoite  LA 40/2011 vp, 58/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/6/2013

Keskustelussa on Mika Lintilä Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Mika Lintilä on Elsi Kataisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset

jaa 95, ei 68; poissa 36.

( Ään. 2 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 38; tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verola-kien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 185/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2013 vp

Lakialoite  LA 50/2012 vp, 56, 69/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/7/2013

Keskustelussa on Mika Lintilä Elsi Kataisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisälty-vien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/26/2013

Keskustelussa on Timo Korhonen Elsi Kataisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä sekä ns. täyden rahoitusvastuun periaate uusista tehtävistä on otettava käyttöön välittömästi. Valtiovarainministeriön on seurattava valtionosuuslakiin tällä vaalikaudella tehtyjen muutosten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen. Tarvittaessa hallituksen on tehtävä alueellisen yhdenvertaisuuden vakavien vääristymien korjaamiseksi tarvittavat ehdotukset mm. palauttamalla kiinteistövero verotulojen tasausjärjestelmään.".

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/9/2013

Keskustelussa on Jussi Halla-aho Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että 3. ja 4. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1. ja 2. lakiehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt on päätettävä 3. ja 4. lakiehdotuksesta. Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 3. ja 4. lakiehdotuksen äänin

jaa 132, ei 39; poissa 28.

( Ään. 6 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/11/2013

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 132, ei 37; poissa 30.

( Ään. 7 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/12/2013

Keskustelussa on Timo Korhonen Elsi Kataisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Timo Korhosen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 67; poissa 30.

( Ään. 8 )

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Poliisiammattikorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/13/2013

Keskustelussa on Lauri Heikkilä Juho Eerolan kannattamana ehdottanut, että 3. lakiehdotus hylätään.

Lauri Heikkilä on Juho Eerolan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Kun poliisikoulutusta ollaan nyt päivittämässä ammattikorkeakoulutasoiseksi, niin ehdotan että eduskunta edellyttää koulutuksen järjestäjältä, että poliisin perustutkinto-opiskelijoille opetetaan nykyistä huomattavasti enemmän ensiaputaitoja, jotta he toimessaan kykenisivät nykyistä huomattavasti paremmin toimimaan esim. liikenneonnettomuustilanteissa sekä muissa kriisitilanteissa ja kykenevät antamaan tarvittaessa hätäensiapua."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1., 2. ja 4. lakiehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi on päätettävä 3. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy 3. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 3. lakiehdotuksen äänin

jaa 133, ei 39; poissa 27.

( Ään. 9 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 39; poissa 26.

( Ään. 10 )

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta ja poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 19/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/19/2013

Keskustelussa on Lauri Heikkilä Reijo Hongiston kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen äänin

jaa 134, ei 37; poissa 28.

( Ään. 11 )

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 2. ja 3. lakiehdotuksen.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/23/2013

Keskustelussa on Anne Kalmari Ritva Elomaan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 68; poissa 26.

( Ään. 12 )

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 25/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/27/2013

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 135, ei 37; poissa 27.

( Ään. 13 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/28/2013

Keskustelussa on Hanna Mäntylä Johanna Jurvan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 135, ei 37; poissa 27.

( Ään. 14 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/1/2013

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 27 yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin tänään.

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokoontumista varten ja sitä jatketaan tänään hiukan ilmoitettua myöhemmin. Istunto jatkuu kello 12.45.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.44.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 12.50.

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 28 yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 26 yleiskeskustelu ja käsittely keskeytetään.

__________

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 29 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2013

__________

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt siirrymme käsittelemään pääluokkaa 27, jonka käsittely jossakin vaiheessa tätä vuorokautta keskeytettiin.

Keskustelu jatkui

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 27 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2013

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 25.

Keskustelu jatkui

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 25 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2013

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään käsittelemään pääluokkaa 28.

Keskustelu jatkui

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 28 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2013

__________

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Siirrytään pääluokan 26 käsittelyyn.

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 26 ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2013

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 18.12.2013 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 0.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen