Täysistunnon pöytäkirja 133/2014 vp

PTK 133/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

133. TORSTAINA 18. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.04—11.47 ja 16.00—17.21), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.21—20.46) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.46—21.43).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 7 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Tuija Brax /vihr
  • Satu Haapanen /vihr (s)
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Annika Saarikko /kesk (p)
  • Alexander Stubb /kok (e)
  • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Tuija Brax /vihr (10.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 17.12.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/1/2014

Nyt ryhdytään pääluokkien 24 sekä 29—31 yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleiskeskustelu on eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. (Hälinää) — Pyydän salia rauhoittumaan muutosehdotusten tekoa varten.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 500 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

2. Johanna Karimäki /vihr Outi Alanko-Kahiluodon /vihr kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 3 000 000 euroa kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4)

3. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 53 000 000 euroa varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahoihin. (Vastalause 3)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 24.30.66 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi uuden kehitysapurahastoon perustuvan mallin kehitysavun rahoittamiseksi, joka siirtää vastuun kehitysavun rahoittamisesta Suomen valtiolta ensisijaisesti yksittäiselle kansalaiselle." (Vastalause 1)

5. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 24.90.50 vähennettäväksi 100 000 euroa Eurooppalainen Suomi ry:lle tarkoitetusta määrärahasta. (TAA 424)

6. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 24.90.50 lisäyksenä 80 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 525)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 1, Johanna Karimäen ehdotus 2 ja Kari Uotilan ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 1 ehdotusta 3 vastaan, sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 2 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 Kari Uotilan ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 149, ei 36, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 3 Johanna Karimäen ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 135, ei 17, tyhjiä 35; poissa 12.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 24, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 32; poissa 11.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 36; poissa 11.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 17; poissa 11.

( Ään. 6 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Yleiskeskustelu on eilen pidetyssä istunnossa todettu päättyneeksi. Ehdotusten tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 29.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa varhaiskasvatuslain valmisteluun. (TAA 288)

2. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.01.02 lisäyksenä 1 000 000 euroa Opetushallituksen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

3. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.01.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa lainauskorvauksiin. (TAA 28)

4. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 29.01.50 vähennettäväksi 575 000 euroa Svenska Finlandsfolkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 427)

5. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 29.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen. (TAA 289)

6. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 29.10.01 vähennettäväksi 4 626 000 euroa Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-koulujen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 428)

7. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 50 000 euroa Keski-Uudenmaan kristillisen koulun tukemiseen. (TAA 290)

8. Eeva-Maria Maijala /kesk Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 400 000 euroa saamen kielen opetuksen edistämiseen saamelaisalueen ulkopuolella. (TAA 202)

9. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 407)

10. Johanna Karimäki /vihr Osmo Soininvaaran /vihr kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 9 050 000 euroa, josta 3 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja 6 050 000 euroa yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 4)

11. Kari Uotila /vas Silvia Modigin /vas kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 36 050 000 euroa, josta 30 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen ja 6 050 000 euroa yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 3)

12. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. (TAA 408)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 50 000 000 euroa ryhmäkokojen pienentämiseen. (Vastalause 1)

15. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 22 000 000 euroa ja että momentin päätösosaan lisätään maininta, että määrärahaa saa käyttää enintään 22 000 000 euroa avustuksina lukio-opetuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 2)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät resurssit koko maan kattavan kouluverkoston ylläpitämiseksi." (Vastalause 1)

17. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus osoittaa 10 000 000 euroa kattavan kouluverkoston ylläpitoon ensi vuoden lisätalousarviossa." (TAA 409)

18. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 25 000 000 euroa avustuksena yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. (Vastalause 1)

19. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 100 000 000 euroa sisäilmaongelmista kärsivien koulujen korjaamiseen. (Vastalause 3)

20. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 150 000 euroa Turun Runosmäen koulun sisäilman laadun parantamiseksi tehtäviin korjaustoimiin. (TAA 29)

21. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 275 000 euroa Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 55)

22. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 29.20.21 lisäyksenä 200 000 euroa potilasturvallisen hoidon osaamisen vahvistamiseen ammatillisessa koulutuksessa. (TAA 92)

23. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 150 000 euroa Turun konservatorion tanssijan koulutusohjelman jatkuvuuden varmistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. (TAA 30)

24. Aila Paloniemi /kesk Anne Kalmarin /kesk kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 2 300 000 euroa toisen asteen koulutukseen Keski-Suomessa. (TAA 304)

25. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.20.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin ammatilliseen koulutukseen suunnattujen määrärahojen korottamiseksi, jotta nuorisotakuun toteutuminen suunnitellussa laajuudessa voidaan varmistaa." (Vastalause 1)

26. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 29.30.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa aikuiskoulutuksen kehittämiseen, erityisesti muuntokoulutuksen lisäämiseen. (TAA 261)

27. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 25 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 1)

28. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kan-nattamana: momentille 29.30.51 lisäyksenä 3 000 000 euroa ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin. (TAA 291)

30. Esko Kiviranta /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 29.30.53 lisäyksenä 400 000 euroa kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan. (TAA 134)

31. Eila Tiainen /vas Aino-Kaisa Pekosen /vas kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 11 189 000 euroa yliopistojen toimintaan. (TAA 462)

32. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.40.53 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen. (TAA 277)

33. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.40.55 lisäyksenä 30 000 000 euroa ammattikorkeakoulujen toimintaan. (Vastalause 3)

34. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.70.57 lisäyksenä 7 000 000 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen. (Vastalause 3)

35. Silvia Modig /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.70.58 lisäyksenä 3 777 000 euroa YTHS:n vuokrakustannusten korvaamiseen. (TAA 213)

37. Reijo Hongisto /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 29.80.16 lisäyksenä 126 000 euroa ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden maksamiseen. (TAA 486)

38. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.80.32 lisäyksenä 1 400 000 euroa valtionavustuksiin museoille. (Vastalause 3)

39. Ritva Elomaa /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 29.80.33 lisäyksenä 200 000 euroa sotaveteraanien perinnetyön kehittämiseen. (TAA 31)

40. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n nimi- ja lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 429)

41. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 100 000 euroa avustuksiin mm. kansalaisjärjestöjen toimintaan ja rauhantyön edistämiseen. (Vastalause 3)

42. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 29.80.51 vähennettäväksi 2 200 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetusta määrärahasta. (TAA 430)

43. Eila Tiainen /vas Aino-Kaisa Pekosen /vas kannattamana: momentille 29.80.51 lisäyksenä 1 200 000 euroa valtion taiteilija-apurahojen lisäämiseen. (TAA 463)

44. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 300 000 euroa Suomi-Venäjä-seuran toiminnan turvaamiseen. (TAA 225)

45. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 29.80.72 vähennettäväksi 450 000 euroa Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 431)

46. Reijo Hongisto /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 300 000 euroa Vaasan Hubertus -ratsastuskoulun nuorisotyö- ja syrjäytymisenestotoimintaan sekä työkykypalveluiden ja infrastruktuurin kehittämiseen. (TAA 487)

47. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön. (Vastalause 3)

48. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 300 000 euroa työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille. (TAA 278)

49. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen noudattavan hallitusohjelmansa kirjauksia ja turvaavan ystävyysseurojen riittävän rahoituksen." (TAA 224)

50. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii perustuslakiin kirjattujen sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumisesta. Eduskunta edellyttää, että yleissivistävän koulutuksen laatua koskevat hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla ja että hallitus kompensoi nyt tehdyn 6,05 miljoonan euron leikkauksen vuoden 2015 ensimmäisestä lisäbudjetista osoitettavalla määrärahalla." (Vastalause 2)

51. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että oppilaitosten kunnosta pidetään jatkossakin huolta ja terveyshaittojen ehkäisyyn kohdistetaan riittävästi resursseja." (Vastalause 2)

52. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa jatkossakin koko Suomen kattavan toisen asteen oppilaitosverkon ja erikoislukioiden toimintaedellytykset ja säilyttää pienten lukioiden lisärahoituksen. Tulevaisuudessakin täytyy olla mahdollista käydä koulua toisella asteella kotoa käsin." (Vastalause 2)

53. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus luopuu kokonaan aikeestaan varautua pääomittamaan yliopistoja kolminkertaisesti yliopistojen keräämään pääomaan nähden, kuitenkin enintään 150 milj. eurolla." (Vastalause 2)

54. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nuoriso- ja koulutustakuuseen varattua resurssia kohdennetaan kansanopistoille, jolloin koulutuspaikkoja voitaisiin välittömästi lisätä koko maassa useilla sadoilla, jopa tuhannella opiskelijalla." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 48, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 167, ei 18, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 51, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 34; poissa 13.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 34; poissa 12.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 36; poissa 9.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 48, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 15 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäen ehdotus 10, Kari Uotilan ehdotus 11, Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 12 ja Pentti Kettusen ehdotus 14 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 14 ehdotusta 11 vastaan, tämän jälkeen voittaneesta ehdotusta 12 vastaan ja tämän jälkeen voittaneesta ehdotusta 10 vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 Kari Uotilan ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 152, ei 36, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 16 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 11 Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 166, ei 20, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 17 )

3) Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 12 Johanna Karimäen ehdotusta 10 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 10 äänin

jaa 139, ei 49, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 18 )

4) Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 10 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 56, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 48, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 55; poissa 13.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 50; poissa 10.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 49, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 18, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 50; poissa 9.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39, tyhjiä 2; poissa 9.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Aila Paloniemen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 17, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 57; poissa 8.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 16, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 42, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 48, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 19, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 46, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 14, tyhjiä 2; poissa 8.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Silvia Modigin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 25, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 46, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 17, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 51; poissa 8.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 36; poissa 8.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 18, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 44 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Vesa-Matti Saarakkalan ehdotus 42 ja Eila Tiaisen ehdotus 43 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 42 ehdotusta 43 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 42 Eila Tiaisen ehdotusta 43 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 43 äänin

jaa 156, ei 28, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 45 )

2) Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta 43 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 29, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 18; poissa 8.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 30; poissa 16.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 22, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 16; poissa 10.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 59; poissa 12.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 85; poissa 10.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 89; poissa 7.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 48, tyhjiä 7; poissa 8.

( Ään. 57 )

__________

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 15 äänestin yllättäen väärin. Äänestin "jaa", kun tietysti olisi pitänyt äänestää "ei". Tällainen korjaus.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä tietysti merkitään pöytäkirjaan.

__________

Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.01.05 lisäyksenä 5 000 000 euroa Luonnonvarakeskuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

2. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.01.05 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metlan pienten yksiköiden (Kolari ja Salla) toiminnan turvaamiseen. (TAA 226)

3. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 30.10.41 lisäyksenä 1 000 000 euroa korkotukilainojen korkohyvitysten maksamiseen niille maataloustuottajille, jotka ovat velkaantuneet investointien tai sukupolvenvaihdosten myötä. (TAA 262)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.10.42 lisäyksenä 22 000 000 euroa luopumistukiin. (Vastalause1)

5. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.10.42 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy sekä voimallisemmin ajamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä koko maassa että tarvittaviin toimiin lähi- ja luomuruuan tuottajien markkinoillepääsyn helpottamiseksi." (Vastalause 1)

6. Eero Reijonen /kesk Esko Kivirannan /kesk kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. (TAA 347)

8. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.10.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtionapuun 4H-toimintaan. (Vastalause1)

9. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 30.20.40 lisäyksenä 37 500 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 2)

10. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 30.20.47 lisäyksenä 1 000 000 euroa lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen. (TAA 32)

11. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 30.20.62 lisäyksenä 250 000 euroa Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumiskoulutuksen lisäämiseen. (TAA 129)

12. Johanna Karimäki /vihr Osmo Soininvaaran /vihr kannattamana: momentille 30.20.62 lisäyksenä 650 000 euroa eläinkokeita korvaavaan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n uuden koe-eläinlain mukaisen viranomaistoiminnan rahoitukseen. (Vastalause 4, TAA 117)

13. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 30.20.62 lisäyksenä 650 000 euroa eläinkokeita korvaavan vaihtoehtomenetelmäkeskus FICAM:n viranomaistoimintaan. (TAA 312)

14. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.40.21 lisäyksenä 500 000 euroa Kemijärven Pöyliöjärven kunnostamisen jatkamiseen. (TAA 227)

15. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.40.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa pienvesistöjen kalataloudelliseen kunnostukseen Lapissa. (TAA 228)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.40.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen. (Vastalause 1)

17. Eero Reijonen /kesk Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 30.40.31 lisäyksenä 500 000 euroa Pohjois-Karjalan vesihuoltohankkeisiin. (TAA 349)

18. Ismo Soukola /ps Ari Jalosen /ps kannattamana: momentille 30.40.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa Forssan seudun vesihuollon parantamiseen. (TAA 460)

19. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 400 000 euroa poronhoitoalueen petovahinkojen vähentämisen. (TAA 203)

20. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 1 000 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 229)

21. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 4 000 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (Vastalause 1)

22. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 4 200 000 euroa suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 204)

23. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.40.44 lisäyksenä 8 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 1)

24. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.40.47 lisäyksenä 5 000 000 euroa pienpuun energiatukeen. (Vastalause 1)

25. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen noudattavan kaikissa alihankinnoissaan tilaajavastuulain periaatteita ja valvovan asianmukaisten työehtojen noudattamista ja että työehtojen noudattaminen ja niiden toteennäyttäminen on ehto alihankintasopimuksen tekemiselle." (TAA 230)

26. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tuloutus valtion talousarvioon on 100 000 000 euroa." (TAA 231)

27. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen täyttävän tinkimättä yhteiskunnalliset ja työllistäisvelvoitteensa Ylä-Lapissa." (TAA 232)

28. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi konkreettisiin toimenpiteisiin toteuttaakseen hallitusohjelmaan kirjatun ruoka-strategian toimeenpanon ja ruoka-alan kasvunäkymien hyödyntämisen." (Vastalause 2)

29. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että maatalouden investointiedellytykset turvataan säilyttämällä MAKERA-rahasto ensisijaisena maatalouden rakenteen kehittämisen rahoituksen lähteenä." (Vastalause 2)

30. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin eläinten merkinnän ja rekisteröinnin kaksinkertaisen kirjanpidon poistamiseksi ja tuotantoeläinten laskennan muuttamiseksi rekisteriperusteiseksi." (Vastalause 2)

31. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatalouden ympäristölupajärjestelmän järkiperäistämiseksi sekä turhan byrokratian karsimiseksi." (Vastalause 2)

32. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin tuotantotukibyrokratian vähentämiseksi, viljelijöiden oikeusturvan parantamiseksi, tukivalvontojen keventämiseksi sekä valvontasanktioiden kohtuullistamiseksi." (Vastalause 2)

33. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa linjaansa ja ryhtyy noudattamaan eduskunnan yksimielistä päätöstä maaseutuvaikutusten arvioinnin suorittamisesta kaikkien maaseutuun kohdistuvien merkittävien toimenpiteiden tai päätösten yhteydessä." (Vastalause 2)

34. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa hallitusohjelman kirjauksen metsiin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisesta kansallisen metsäohjelman mukaisesti." (Vastalause 2)

35. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin biotalouden nostamiseksi kansalliseksi kärkihankkeeksi." (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 48; poissa 14.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 176, ei 11; poissa 12.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 15, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 35; poissa 14.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 59; poissa 14.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 53; poissa 15.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 58; poissa 12.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 36; poissa 16.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 54; poissa 10.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 47, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 67 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Johanna Karimäen ehdotus 12 ja Arto Pirttilahden ehdotus 13 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Johanna Karimäen ehdotuksesta 12 ja Arto Pirttilahden ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 49; poissa 10.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 14; poissa 11.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 18; poissa 10.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 22; poissa 12.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 74 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 20, Pentti Kettusen ehdotus 21 ja Eeva-Maria Maijalan ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 22 ehdotusta 21 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 20 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 22 Pentti Kettusen ehdotusta 21 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 21 äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 75 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 21 Markus Mustajärven ehdotusta 20 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 20 äänin

jaa 139, ei 45, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 76 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 20 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 125, ei 62; poissa 12.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 47; poissa 14.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 25; poissa 11.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 21, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 22; poissa 11.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 56; poissa 12.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 56, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 45; poissa 14.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 68; poissa 16.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 51; poissa 16.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 72; poissa 10.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 59; poissa 10.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 101, ei 86; poissa 12.

( Ään. 90 )

Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2)

2. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 150 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 3)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

4. Kimmo Kivelä /ps Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusradanpitoon. (TAA 132)

5. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä. (TAA 437)

6. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen. (TAA 321)

7. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 650 000 euroa Sastamalan liittymille. (TAA 7)

8. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa Kyllön liittymän parantamiseen Pälkäneellä. (TAA 9)

9. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 9 Ruokolan ohituskaistoihin ja eritasoliittymään Urjalassa. (TAA 18)

10. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Suinula—Käpykangas-ohituskaistaan Kangasalla. (TAA 19)

11. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Postitien kunnostamiseen välillä Himoinen—Taivassalo. (TAA 33)

12. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun. (TAA 56)

13. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 245 000 euroa Loimaan Majanojantien peruskorjauksen suunnitteluun ja aloittamiseen. (TAA 57)

14. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen Liedon kunnassa. (TAA 58)

15. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Someron Jaatilanjoen sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 59)

16. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa siltojen peruskorjaukseen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella. (TAA 60)

17. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Jämijärven Jämin ja Jyllin välisen tien 13253 päällystämiseen. (TAA 87)

18. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kauhajoen ja Karvian välisen tien 6700 kunnostamiseen. (TAA 88)

19. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Koskenvarrentiellä 7115 välillä Alajärven keskusta—Väärämäentie. (TAA 64)

20. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Vintturin paikallistien perusparannustöiden aloittamiseen Kaustisilla. (TAA 65)

21. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa tien 6942 perusparannustöiden aloittamiseen välillä Alavuden asemanseutu—Peräseinäjoen taajama. (TAA 66)

22. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven Ammesmäentien päällysteen korjaamiseen. (TAA 67)

23. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa liikennejärjestelyjen parantamisen aloittamiseen kantateiden 63 ja 68 risteyksessä Evijärvellä. (TAA 68)

24. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa maantien 7520 perusparantamisen aloittamisen välillä Perho—Kinnula. (TAA 69)

25. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystystöiden aloittamiseen Vetelissä. (TAA 70)

26. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen paikallistien 16853 peruskorjaamiseen välillä Kangasaho—Lehtomäki—Autio. (TAA 71)

27. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 751 perusparantamisen aloittamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä. (TAA 72)

28. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien 750 päällysteen uusimiseen Vimpelin Sääksjärven ja Vetelin Räyringin kylien välillä. (TAA 73)

29. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Koskelan ja Koivumäen kylät yhdistävän paikallistien perusparannustöiden aloittamiseen Alajärvellä. (TAA 74)

30. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa kahden kiertoliittymän rakentamiseen kantatielle 68 Vimpelin kirkonkylään. (TAA 75)

31. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (TAA 76)

32. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Soinin Multiantien perusparannus- ja päällystystöiden aloittamiseen. (TAA 77)

33. Reijo Hongisto /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Evijärven Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen. (TAA 78)

34. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 900 000 euroa Äänekosken Mämmenkylän—Karvalahden—Liimattalan tien perusparantamiseen. (TAA 112)

35. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainekuljetuksissa käytettävän Keski-Suomen alempiasteisen tiestön parantamiseen. (TAA 38)

36. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Uurainen—Kintaus-tien perusparantamiseen. (TAA 113)

37. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtatien 13 parantamiseen välillä Huutomäki—Kyyjärvi. (TAA 114)

38. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Vuoreslahdentien perusparantamiseen ja kestopäällystämiseen Kajaanin kaupungissa. (TAA 122)

39. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 123)

40. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa rautatieyhteyden Kontiomäki—Taivalkoski perusparantamiseen sekä rautatieyhteyden Taivalkoski—Mustavaaran kaivos suunnittelemiseen ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 124)

41. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksien aloittamiseen. (TAA 125)

42. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Jäämeren rautatien suunnitteluun. (TAA 126)

43. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa yhdystien 16407 (ml. osuus tiellä 16402) perusparantamisen suunnittelutyön aloittamiseen ja välitöntä korjausta vaativien kohtien kunnostamiseen Kuopion Vehmersalmella. (TAA 130)

44. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Lapinlahden Varpaisjärvellä olevan Jonsantien peruskorjauksen suunnittelutyön aloittamiseen ja välttämättömiin kunnostustöihin. (TAA 131)

45. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Laikanlahdentien perusparannuksen aloittamiseen Outokummussa. (TAA 145)

46. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Siikakoskentien perusparantamisen aloittamiseen Liperissä. (TAA 147)

47. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Heinävedentie—Siikasalmi Liperissä. (TAA 148)

48. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varosentien perusparantamisen aloittamiseen Polvijärvellä. (TAA 149)

49. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Joensuussa sijaitsevan Rasikummuntien perusparantamiseen. (TAA 150)

50. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Ahvenisentien ja Romppalantien risteykseen Joensuussa. (TAA 151)

51. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Raatekankaan eritasoliittymän rakentamiseen Joensuussa. (TAA 152)

52. Osmo Kokko /ps Maria Tolppasen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Polvijärvi—Maarianvaara-maantien perusparantamiseen. (TAA 153)

53. Jari Leppä /kesk Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 670 000 euroa Savonradan liikenteen nopeuttamiseen. (TAA 157)

54. Markus Lohi /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa Raja-Joosepin rajanylityspaikan tien rakentamiseen. (TAA 194)

55. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Ivalon ja Nellimin välisen tieosuuden vaarallisimpien kohtien korjaamiseen. (TAA 205)

57. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Kolarin radan liikennejärjestelyiden parantamiseen. (TAA 234)

58. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Salla—Kantalahti-ratayhteyden edistämiseen. (TAA 235)

59. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Savukosken Tanhuan tien peruskorjaukseen. (TAA 237)

60. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa vierasvenesatamien rakentamisen aloittamiseen Kyrösjärven rannoille Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Ylöjärven alueella. (TAA 270)

61. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nerkoontien perusparantamisen aloittamiseen välillä Järvi-Suomentie—Kuruntie Kihniöllä. (TAA 272)

62. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen Parkanossa Uudenasemantien varteen, Vaasan tieltä Parkanon rautatieasemalle. (TAA 271)

63. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien numero 12743 (Myllytie) päällysteen parantamiseen. (TAA 285)

64. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa seututien 230 tieosuuden Urjala—Punkalaidun päällysteen parantamiseen. (TAA 286)

65. Martti Mölsä /ps Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 252 parantamisen suunnitteluun. (TAA 287)

66. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala. (TAA 300)

67. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Takamaantien jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ylöjärvellä. (TAA 313)

68. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 450 000 euroa Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä. (TAA 314)

69. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kantatien 58 Oriveden teollisuusalueen kiertoliittymän rakentamiseen. (TAA 315)

70. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa maantien 276 Litukantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Viljakkalassa Pirkanmaalla. (TAA 318)

71. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä. (TAA 316)

72. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa. (TAA 317)

73. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 9 kehittämishankkeen suunnitteluun välillä Tampere—Orivesi. (TAA 323)

74. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 200 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula. (TAA 319)

75. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Hauhuuntien ja Siekkistentien parantamisen suunnitteluun ja toteutukseen Virroilla. (TAA 320)

76. Mika Raatikainen /ps Jussi Niinistön /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 775 000 euroa meluesteen rakentamiseen Vartiokylään Helsinkiin. (TAA 329)

77. Mika Raatikainen /ps Jussi Niinistön /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 927 500 euroa meluesteen rakentamiseen Pihlajamäkeen Helsinkiin. (TAA 330)

78. Mika Raatikainen /ps Jussi Niinistön /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 241 500 euroa meluesteen rakentamiseen Haagaan Helsinkiin. (TAA 331)

79. Eero Reijonen /kesk Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Hirvisalmen lossin korvaavan sillan rakentamiseen Juuassa. (TAA 352)

80. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa meluesteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen valtatiellä 5 välillä Kellolahdentie—Päiväranta Kuopiossa. (TAA 367)

81. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Sodankylän Kersilön kohdalle. (TAA 375)

82. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa turvallisuuden parantamiseen valtatiellä 4 väleillä Kuivaniemi—Simo ja Viantie—Maksniemi. (TAA 376)

83. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa paikallisteiden Vaattojärvi—Poikkijärvi ja Venejärvi—Venetti peruskunnostukseen Kolarin kunnassa. (TAA 390)

84. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuorgam—Rajala Utsjoen kunnassa. (TAA 377)

85. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolarin kunnassa Venejärven ja Kurtakon välisen tien rakentamiseen. (TAA 380)

86. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 21 parantamiseen välillä Muonio—Ylimuonio. (TAA 378)

87. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Tervolan keskustan liikennejärjestelyihin. (TAA 379)

88. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa tieosuuksien Kuloharju—Kuolio ja Inget—Kynsilä—Sukkasuo peruskorjaamiseen Posiolla. (TAA 381)

89. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tolvan tien peruskorjaukseen Posiolla. (TAA 382)

90. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää Ylitornion kunnassa. (TAA 384)

91. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski Pellon kunnassa. (TAA 383)

92. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Soklin ratahankkeen aloittamiseen. (TAA 280)

93. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa Soklin radan rakentamiseen. (TAA 387)

94. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen teille 1551 ja 1552 välille Tarkkinen—Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 411)

95. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 412)

96. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa maantien 143 parantamiseen rakentamalla maantien 143 ja maantien 2850 välinen kiertoliittymä Hyvinkäälle. (TAA 413)

97. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kiertoliittymän ja liityntäpysäköinnin rakentamiseen Nikkiläntien ja Martinkyläntien liittymään Sipoossa. (TAA 414)

98. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Loviisassa Valkontiellä Petaksentien liittymästä Valkoon. (TAA 415)

99. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Itäväylälle välille Kulloo—Ernestas. (TAA 416)

100. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 432)

101. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (TAA 433)

102. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella. (TAA 434)

103. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Miedon koululle Kurikassa. (TAA 435)

104. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-radan tehostetun kunnossapidon suunnitteluun ja aloittamiseen. (TAA 436)

105. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 661 Kauhajoki—Isojoki kehittämiseen. (TAA 488)

106. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 700 000 euroa maantien 717 Vaasa—Mustasaari Vaasan kaupungin Vähänkyrön kaupunginosan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 489)

107. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen valtatielle 13 välille Kuukanniemi—Iitiä. (TAA 495)

108. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa eritasoliittymän rakentamiseen valtateiden 6 ja 12 risteykseen Kelttiin. (TAA 496)

109. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa tien 3864 eli Ylämaantien kunnostukseen välillä Sipari—Pulsa. (TAA 497)

110. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan infrastruktuurin suunnittelutyöhön, kehittämisen ja välittömiin kunnostustoimiin. (TAA 505)

111. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 450 000 euroa välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kartoittamisen ja kunnostukseen Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 506)

112. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa rataosuuden Orivesi—Jämsä kaksoisraiteen suunnitteluun. (TAA 514)

113. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa yhdystien 16691 peruskorjaukseen Jyväskylän Nyrölässä. (TAA 515)

114. Osmo Soininvaara /vihr Johanna Karimäen /vihr kannattamana: momentilta 31.10.20 vähennettäväksi 7 000 000 euroa valtatien 23 tieosuuden Varkaus—Viinijärvi kunnostamisesta. (Vastalause 4)

115. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.20 kohdalla. "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallispääomamme rapautuminen voidaan pysäyttää." (Vastalause 1)

116. Jari Leppä /kesk Kaj Turusen /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.41 kohdalla: "Eduskunta lisää valtion vuoden 2015 talousarvioon momentin 31.10.41 perusteluihin maininnan, että Seinäjoen ja Mikkelin lentoasemien tukemiseen tarkoitettu määräraha painotetaan vuoden ajan Mikkeliin 70 % ja Seinäjoelle 30 %, jonka jälkeen siirrytään 50 %:n osuuksiin kummankin lentoaseman osalta." (TAA 180)

117. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa yksityisteiden kunnossapitoon. (Vastalause 2)

118. Eila Tiainen /vas Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (TAA 464)

120. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa puolustusvoimien Rovajärven ampuma-alueella käyttämien yksityisteiden perusparannustöihin. (TAA 206)

121. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 507)

122. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Pirkanmaan yksityisten teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen. (TAA 322)

123. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Uudenmaan yksityisteiden kunnossapitoon. (TAA 99)

124. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentilta 31.10.70 vähennetään 55 000 000 euroa luopumalla Liikennevirastolle suunnitellusta jäänmurtajan hankinnasta. (Vastalause 2)

125. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 130 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 3)

126. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentilta 31.10.77 vähennetään 2 000 000 euroa keskeyttämällä ensi vuodeksi kaavailtu suunnittelutyö Pisara-radan rakentamiseksi. (Vastalause 2)

127. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 400 000 euroa ratahankkeen Seinäjoki — Kaskinen aloittamiseen. (TAA 490)

128. Pietari Jääskeläinen /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Kehä III:n parannustöiden edistämiseen. (TAA 100)

129. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kemi—Tornio—Haaparanta-radan sähköistämishankkeen aloittamiseen. (TAA 279)

130. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 204 perusparannukseen välillä Eura—Säkylä. (TAA 264)

131. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 26 perusparannushankkeen aloittamiseen. (TAA 498)

132. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjauksen aloittamiseen välillä Raippo—Vaalimaa. (TAA 499)

133. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Porin kaupunkiseudun lähijunaliikenteen suunnittelun aloittamiseen. (TAA 265)

134. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 200 000 euroa valtatien 9 Jännevirran sillan tie- ja rakennussuunnitelman laatimiseen. (TAA 370)

135. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Hämeenkyrön ohitustien rakentamisen aloittamiseen valtatiellä 3. (TAA 22)

136. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen Savukoskella. (TAA 239)

137. Vesa-Matti Saarakkala /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa. (TAA 438)

138. Jari Leppä /kesk Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen Mäntyharjulla välillä Hurus—Hietanen. (TAA 181)

139. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa kantatien 62 perusparannukseen välillä Käyhkää, Ruokolahti—Huuhkala, Puumala. (TAA 500)

140. Katja Hänninen /vas Eila Tiaisen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 800 000 euroa valtatien 22 Oulu—Kajaani—Vartius-tieosuuden kehittämiseen. (TAA 79)

141. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa Oulu—Kajaani-tieosuuden kehittämiseen valtatiellä 22. (TAA 520)

142. Eero Reijonen /kesk Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa Polvijärven Kylylahden kaivoshankkeen väyläinvestointeihin. (TAA 353)

143. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien perusparannukseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (TAA 501)

144. Annika Lapintie /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 7 500 000 euroa Varsinais-Suomen rautateiden kunnostamiseen paikallisjunaliikenteelle soveltuviksi. (Vastalause 3, TAA 174)

145. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 9 800 000 euroa valtatien 6 parantamishankkeen loppuun saattamiseen Korialla. (TAA 502)

146. Anna Kontula /vas Jari Myllykosken /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 9 Suinula—Käpykangas-tieosuuden parantamiseen. (TAA 163)

147. Arto Pirttilahti /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa Suinula—Käpykangas-tieosuuden ohituskaistojen rakentamiseen valtatiellä 9. (TAA 324)

148. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 11 700 000 euroa Kalliosalmi—Kemijärvi-tien nro 82 parantamiseen. (TAA 386)

149. Sirkka-Liisa Anttila /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa valtatien 2 parantamiseen välillä Loukku—Häiviä ja Humppilassa. (TAA 26)

150. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa Savonlinnan syväväylän siirtämiseen sopimusvaltuutukseen. (TAA 508)

151. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 12 000 000 euroa Oulun satamaväylän syventämiseen nykyisestä 10 metristä 12 metriin. (TAA 519)

152. Pirkko Mattila /ps Reijo Tossavaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen, ohituskaistojen sekä alikulkuteiden rakentamiseen. (TAA 209)

153. Markus Lohi /kesk Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa ohituskaistan rakentamiseen Simon ja Maksniemen välille nelostiellä. (TAA 195)

154. Jari Myllykoski /vas Anna Kontulan /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 12 parannustöihin välillä Rauma—Huittinen. (TAA 266)

155. Eila Tiainen /vas Aino-Kaisa Pekosen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 25 000 000 euroa Jyväskylä—Äänekoski—Haapajärvi-radan parantamiseen. (TAA 465)

156. Risto Kalliorinne /vas Martti Korhosen /vas kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen yhteysvälille Oulu—Kemi vt 4. (TAA 111)

157. Inkeri Kerola /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa E8-tien korjaukseen välillä Liminka—Kalajoki. (TAA 121)

158. Timo V. Korhonen /kesk Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen välillä Oulu—Kajaani. (TAA 167)

159. Mauri Pekkarinen /kesk Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 40 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen yhteysvälillä Jyväskylä—Oulu. (TAA 305)

160. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 40 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori. (TAA 530)

161. Seppo Kääriäinen /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 53 000 000 euroa rataverkon kehittämiseen, Ylivieska—Iisalmi-radan sähköistämiseen, Iisalmen kolmioraiteeseen ja Yaran kaivokselta Savon radalle tulevan osuuden sähköistämiseen. (TAA 171)

162. Mirja Vehkaperä /kesk Inkeri Kerolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 69 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen Oulun kohdalla ja välillä Ii—Simo. (TAA 521)

163. Jari Leppä /kesk Kaj Turusen /ps kan- nattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 80 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva. (TAA 182)

164. Timo V. Korhonen /kesk Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 90 000 000 euroa Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-ratayhteyden parantamiseen. (TAA 168)

165. Simo Rundgren /kesk Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 100 000 000 euroa rataosuuden Laurila—Tornio—Kolari sähköistykseen. (TAA 388)

166. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.77 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus käynnistää viipymättä eduskunnan moneen kertaan kiirehtimän Hanko—Hyvinkää-rataosan sähköistämisen ja luo edellytykset myös Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki-rataosan sähköistämisen aloittamiselle." (Vastalause 3)

167. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 31.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan liikenneverkon kehittämiseen tarvittavan rahoituksen riittävyydestä, jotta väylien kunto säilyy ja liikenneverkkoon sidottu pääoma ei menetä arvoaan." (TAA 233)

168. Osmo Soininvaara /vihr Johanna Karimäen /vihr kannattamana: momentilta 31.30.63 vähennettäväksi 700 000 euroa Savonlinnan turvaamiseen sekä Varkauden ja mahdollisesti muidenkin kotimaan lentovuorojen tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 4)

169. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa henkilöliikenteen aloittamiseen junaradalla Savonlinna—Pieksämäki. (TAA 509)

170. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vaasan ja Uumajan välisen meriliikenteen kehittämiseen. (TAA 491)

171. Kaj Turunen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa Savonlinnan lentoliikenteen kehittämiseen ja että perusteluihin lisätään se, että tuen maksaminen kuuluu kokonaan valtiolle. (TAA 510)

172. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 2 000 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Vilppula/Keuruu-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen. (TAA 325)

173. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa joukkoliikenteen tukemiseen haja-asutusalueilla. (TAA 240)

174. Eila Tiainen /vas Aino-Kaisa Pekosen /vas kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 10 000 000 euroa joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. (TAA 466)

175. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.40.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen. (TAA 326)

176. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 31 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin liikennerahaston perustamiseksi ja yhtiön toiminnan käynnistämiseksi vuoden 2015 aikana." (Vastalause 2)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kallin ehdotus 1, Kari Uotilan ehdotus 2 ja Pentti Kettusen ehdotus 3 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 3 ehdotusta 2 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 1 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 Kari Uotilan ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 91 )

2) Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 2 Timo Kallin ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 137, ei 50, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 92 )

3) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 81; poissa 12.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 50; poissa 16.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 15; poissa 13.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 11; poissa 13.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 179, ei 8; poissa 12.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 12; poissa 12.

( Ään. 99 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikko Alatalon ehdotus 10, Anna Kontulan ehdotus 146 ja Arto Pirttilahden ehdotus 147 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 10, Anna Kontulan ehdotuksesta 146 ja Arto Pirttilahden ehdotuksesta 147 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 19; poissa 14.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 36; poissa 14.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38; poissa 14.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 40; poissa 16.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39; poissa 14.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 39; poissa 13.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 40; poissa 15.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 45; poissa 13.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39; poissa 14.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 39; poissa 13.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 18; poissa 13.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 21, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12; poissa 13.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 12, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 45; poissa 15.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 40; poissa 14.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 39; poissa 15.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 41; poissa 16.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 140 )

[Äänestykset 141 ja 142 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 30; poissa 13.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 17, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 25; poissa 12.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 16; poissa 11.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 14; poissa 11.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 13; poissa 13.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 38; poissa 15.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38; poissa 14.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 39; poissa 13.

( Ään. 157 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 158 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 13, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 15; poissa 12.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 14; poissa 12.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 17; poissa 12.

( Ään. 163 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 167, ei 21; poissa 11.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 13; poissa 15.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 12; poissa 12.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37; poissa 12.

( Ään. 167 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 37; poissa 11.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 36; poissa 13.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 22; poissa 18.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 176, ei 11, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12; poissa 13.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 13; poissa 12.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 178, ei 9; poissa 12.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 10, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 175 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 10; poissa 16.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12; poissa 13.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 176, ei 11; poissa 12.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 11; poissa 13.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 10; poissa 14.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 11, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 12, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 182 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hanna Mäntylän ehdotus 92 ja Simo Rundgrenin ehdotus 93 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 93 ehdotusta 92 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 93 Hanna Mäntylän ehdotusta 92 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 92 äänin

jaa 154, ei 25, tyhjiä 5; poissa 15.

( Ään. 183 )

2) Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 92 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 52, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37; poissa 14.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 36; poissa 18.

( Ään. 186 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 36; poissa 15.

( Ään. 187 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 188 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 189 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 37; poissa 17.

( Ään. 190 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 36; poissa 15.

( Ään. 191 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 101 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39; poissa 14.

( Ään. 192 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 38; poissa 15.

( Ään. 193 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 194 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 195 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 37; poissa 13.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 16; poissa 14.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 13, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 199 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 12; poissa 14.

( Ään. 200 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 110 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 111 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 41; poissa 17.

( Ään. 202 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 112 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 49; poissa 15.

( Ään. 203 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 113 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 38; poissa 15.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä Osmo Soininvaaran ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 12; poissa 13.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 115 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 51; poissa 13.

( Ään. 206 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 116 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 18, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 207 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kallin ehdotus 117 ja Eila Tiaisen ehdotus 118 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 118 ehdotusta 117 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta 118 Timo Kallin ehdotusta 117 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 117 äänin

jaa 168, ei 15, tyhjiä 3; poissa 13.

( Ään. 208 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 117 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 49; poissa 15.

( Ään. 209 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 120 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 11; poissa 13.

( Ään. 210 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 121 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 41; poissa 15.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 122 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 174, ei 10; poissa 15.

( Ään. 212 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 123 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 37; poissa 15.

( Ään. 213 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 124 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 33, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 214 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 125 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 13, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 215 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 126 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 38; poissa 16.

( Ään. 216 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 127 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 40; poissa 14.

( Ään. 217 )

Äänestyksessä Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 128 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 40; poissa 15.

( Ään. 218 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 129 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 52; poissa 14.

( Ään. 219 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 130 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 15; poissa 15.

( Ään. 220 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 131 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 12, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 221 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 132 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 14, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 222 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 133 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 15; poissa 14.

( Ään. 223 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 134 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 13; poissa 14.

( Ään. 224 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 135 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 11; poissa 13.

( Ään. 225 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 136 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 19; poissa 14.

( Ään. 226 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 137 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 38; poissa 16.

( Ään. 227 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 138 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 18; poissa 15.

( Ään. 228 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 139 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 13; poissa 21.

( Ään. 229 )

Äänestyksessä Katja Hännisen ehdotuksesta 140 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 24; poissa 13.

( Ään. 230 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 141 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 27; poissa 16.

( Ään. 231 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 142 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 19; poissa 15.

( Ään. 232 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 143 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 11, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 233 )

Äänestyksessä Annika Lapintien ehdotuksesta 144 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 22; poissa 14.

( Ään. 234 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 145 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 13; poissa 15.

( Ään. 235 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 148 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 11; poissa 13.

( Ään. 236 )

Äänestyksessä Sirkka-Liisa Anttilan ehdotuksesta 149 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 169, ei 14; poissa 16.

( Ään. 237 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 150 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 41; poissa 13.

( Ään. 238 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 151 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 20; poissa 13.

( Ään. 239 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 152 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 46; poissa 13.

( Ään. 240 )

Äänestyksessä Markus Lohen ehdotuksesta 153 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 171, ei 13; poissa 15.

( Ään. 241 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 154 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 168, ei 17; poissa 14.

( Ään. 242 )

Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta 155 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 20; poissa 16.

( Ään. 243 )

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta 156 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 24; poissa 13.

( Ään. 244 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta 157 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 173, ei 13; poissa 13.

( Ään. 245 )

Äänestyksessä Timo V. Korhosen ehdotuksesta 158 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 24; poissa 16.

( Ään. 246 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 159 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 247 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 160 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 15; poissa 14.

( Ään. 248 )

Äänestyksessä Seppo Kääriäisen ehdotuksesta 161 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 28, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 249 )

Äänestyksessä Mirja Vehkaperän ehdotuksesta 162 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 165, ei 20; poissa 14.

( Ään. 250 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 163 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 170, ei 16; poissa 13.

( Ään. 251 )

Äänestyksessä Timo V. Korhosen ehdotuksesta 164 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 252 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 165 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 172, ei 13; poissa 14.

( Ään. 253 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 166 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 27, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 254 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 167 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 53; poissa 14.

( Ään. 255 )

Äänestyksessä Osmo Soininvaaran ehdotuksesta 168 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 175, ei 10; poissa 14.

( Ään. 256 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 169 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42; poissa 13.

( Ään. 257 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 170 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 258 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 171 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38; poissa 13.

( Ään. 259 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 172 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 166, ei 18, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 260 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 173 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 35; poissa 14.

( Ään. 261 )

Äänestyksessä Eila Tiaisen ehdotuksesta 174 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 262 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 175 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37; poissa 14.

( Ään. 263 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 176 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 33, tyhjiä 2; poissa 15.

( Ään. 264 )

__________

Kimmo Kivelä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 53 tarkoitus oli äänestää "ei".

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 144 tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Osmo Kokko /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 167 oli tarkoitus äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan. (Hälinää — Puhemies koputtaa) — Pyydän hiljaisuutta saliin.

Arja Juvonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 93, 1. äänestys, piti äänestää "jaa".

Hanna Mäntylä /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 120 oli tarkoitus äänestää "ei", samoin kohdassa 156 oli tarkoitus äänestää "ei".

Anne Louhelainen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 149 oli tarkoitus äänestää "ei".

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Pääluokassa 29, kohdassa 33 oli tarkoitus äänestää "ei".

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 114 äänestin verisesti väärin: tarkoitus oli äänestää "jaa".

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Pääluokassa 29, äänestyskohdassa 45 tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Risto Kalliorinne /vas:

Arvoisa puhemies! Pääluokan 31 äänestyksessä 151 oli tarkoitus äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan. — Oliko Myllykoskella vielä lisää syntilistaa siellä?

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kaiken syntini tunnustan aivastuksenpuuskassa. Kohdassa 115 tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään tämäkin.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Arvoisa herra puhemies! Pääluokka 29, kohta 45: piti äänestää "jaa".

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Pääluokka 29, kohta 45: tarkoitus oli äänestää "jaa".

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohdissa 112 ja 113 tarkoitukseni oli äänestää "ei".

Tapani Mäkinen /kok:

Arvoisa puhemies! Pääluokka 31, kohta 157: tarkoitus oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan. Nyt on selitykset annettu.

__________

Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämä täysistunto keskeytyy, ja istuntoa jatketaan tänään kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.47.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

2) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi otetaan käsittelyyn valtion vuoden 2015 talousarviosta pääluokka 33.

Tästä on valtiovarainvaliokunnan jaoston puheenjohtajalla, edustaja Sarkomaalla ensimmäinen puheenvuoro. (Hälinää) Ja jos odotatte hetken aikaa, niin odotetaan hiljaisuutta saliin. — Siirretään tarpeelliset neuvonpidot tuonne kahvilan puolelle. — Olkaa hyvä.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Näin tämän pääluokan yleiskeskustelu keskeytetään ja siirrytään pääluokkaan 35.

__________

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kiitoksia ministereille. Ja nyt pääluokan yleiskeskustelu keskeytetään ja siirrytään sopimuksen mukaan päiväjärjestyksen 3) ja 4) asioihin.

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 337/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/1/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 35/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/2/2014

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 talousarvioesityksen (HE 131/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 247/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2014 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—538/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt siirrytään jatkamaan talousarvion ja pääluokan 33 yleiskeskustelua.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/3/2014

__________

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt jatkamme tänään aiemmin keskeytynyttä pääluokan 35 yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/3/2014

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian elikkä vuoden 2015 talousarvion käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 134/3/2014

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.12.2014 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​