Täysistunnon pöytäkirja 134/2010 vp

PTK 134/2010 vp

Tarkastettu versio 2.0

134. PERJANTAINA 17. JOULUKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (10.05—11.54 ja 16.26—17.32), puhemies Sauli Niinistö (11.54—13.17 ja 17.32—18.32) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.45—16.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Heli Järvinen /vihr (s)
 • Reijo Kallio /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 12 edustajaa:

 • Raimo Piirainen /sd (10.20)
 • Rakel Hiltunen /sd (10.25)
 • Ilkka Viljanen /kok (10.40)
 • Markku Laukkanen /kesk (10.46)
 • Ulla Karvo /kok (10.59)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (11.59)
 • Tuija Brax /vihr (12.00)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (12.00)
 • Suvi Lindén /kok (12.09)
 • Henna Virkkunen /kok (12.09)
 • Antti Vuolanne /sd (12.14)
 • Reijo Paajanen /kok (13.37)

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 914, 915, 920—923, 925—941, 943—948, 950—957, 959, 960, 962—966, 968, 969/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioesityksen (HE 126/2010 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys  HE 228/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 53/2010 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1147/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 16.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/1/2010

Nyt esitellään pääluokka 35.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

__________

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Päätökset

Puhemies:

Nyt jatketaan pääluokan 28 yksityiskohtaista käsittelyä, joka keskeytettiin 15.12.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 132/1/2010

Pääluokan ehdotuksista on käsittelemättä ed. Vistbackan ehdotus 53, jossa hän ehdottaa vähennettäväksi 74 miljoonaa euroa Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ehdotetusta määrärahasta momentilta 28.92.69.

Asiaa on käsitelty puhemiesneuvostossa ja siellä todettu, että ed. Vistbackan muutosehdotus perustuu hänen tekemäänsä talousarvioaloitteeseen 1077, että aloite lähetettiin täysistunnosta valtiovarainvaliokunnan käsiteltäväksi 10.11.2010 ja että valtiovarainvaliokunta on aloitteen asiallisesti käsitellyt ja ehdottaa mietinnössään sen hylkäämistä. Kun edustajan esitysoikeuden rajoituksia lisäksi on tulkittava erityisen suppeasti, en katso olevan estettä tässä tarkoitetun muutosehdotuksen ottamisesta äänestettäväksi.

Totean vielä, että mikäli eduskunta ei hyväksy valtiovarainvaliokunnan mietintöä muuttamattomana, asia palautuu valtiovarainvaliokunnan käsiteltäväksi.

Keskustelu puhemiehen menettelystä

Esko-Juhani Tennilä /vas:

Arvoisa puhemies! Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä hyväksyy sen, että siitä jälleen kerran äänestetään, mutta tulemme äänestämään "ei", koska Suomi on ottanut lisää kannettavakseen Britannian jäsenmaksualennuksesta, Saksan, Itävallan, Ruotsin ja Hollannin osuuksia. Me kannatamme teidän esitystänne, mutta äänestämme "ei" näillä perusteilla, että Suomen osuus kasvaa edelleen.

Puhemies:

Nyt ei enää ole aiheellista käydä sisältökeskustelua, tai mahdollistakaan.

Keskustelu puhemiehen menettelystä päättyi.

Puhemiehen menettely hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 29; poissa 33.

( Ään. 1 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 28 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Puhemies:

Pääluokan yleiskeskustelu päättyi 16.12.2010 pidetyssä täysistunnossa. Nyt ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen keskusteluun. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Nyt jälleen, jotta saadaan sujuvasti toimimaan tämä vähän muodollinen vaihe, niin toivon, ettei salissa tapahtuisi turhaa liikehdintää. Täältä on aivan mahdotonta havaita, kuka haluaa puheenvuoroa ja kuka kannatuspuheenvuoroa, jos kaikki liikkuvat.

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa maaseudun elinkeinoneuvontaan. (TAA 390)

2. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. (TAA 391)

3. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.10.55 lisäyksenä 800 000 euroa 4H-toiminnan valtionapuun. (TAA 663)

4. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 30.10.63 lisäyksenä 170 000 euroa kylätoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen. (TAA 392)

5. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 30.10.63 lisäyksenä 20 000 000 euroa maaseudun rakenteen kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 246)

6. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: luvun 30.10 uudelle momentille 5 000 000 euroa turkistarhoille riittävien valvonta- ja turvajärjestelmien rakentamiseen terrori-iskujen ehkäisemiseksi. (TAA 1080)

7. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.20.46 lisäyksenä 5 000 000 euroa luonnontuotteiden varastointitukeen. (TAA 1081)

8. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.20.61 lisäyksenä 5 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (TAA 198)

9. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.20.61 lisäyksenä 120 000 000 euroa Maatilatalouden kehittämisrahaston myöntämiin investointiavustuksiin. (TAA 664)

10. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 100 000 euroa Heinolan lintutarhalle. (TAA 247)

11. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa pienteurastamoiden tarkastusmaksujen kohtuullistamisesta aiheutuviin menoihin. (TAA 1146)

12. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.40.41 lisäyksenä 2 000 000 euroa hirvivahinkojen korvaamiseen. (TAA 665)

13. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petovahinkojen todentamisesta aiheutuvan työajan korvaamiseen poromiehille. (TAA 937)

14. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa maasuurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 1082)

16. Lauri Kähkönen /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 600 000 euroa petoyhdyshenkilöiden polttoainekorvauksiin. (TAA 369)

17. Valto Koski /sd Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 30.40.51 lisäyksenä 500 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (TAA 309)

18. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.40.51 lisäyksenä 1 200 000 euroa kalatalouden edistämiseen. (TAA 1083)

19. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 30.40.77 lisäyksenä 1 300 000 euroa Kymijoen Korkeakosken kalatien rakentamiseen. (TAA 972)

20. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesistö- ja vesihuoltotöihin. (Vastalause 1)

21. Matti Saarinen /sd Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 500 000 euroa Uudenmaan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmien toteuttamiseen. (TAA 861)

22. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 954 000 euroa Ravinteiden kestävä kierto -hankkeeseen (ns. PhRAKKI) (TAA 919)

23. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen. (Vastalause 1)

24. Matti Kauppila /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa vesihuoltotoimenpiteisiin. (Vastalause 2, TAA 248)

25. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Hämeessä. (TAA 723)

26. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen. (TAA 393)

27. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa maaseudun vesi- ja viemärihuollon rakentamiseen. (TAA 666)

28. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 8 800 000 euroa yhdyskuntien vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. (TAA 838)

29. Risto Kuisma /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 10 000 000 euroa yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin Uudellamaalla. (TAA 320)

30. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 30.50.43 lisäyksenä 400 000 euroa Niemisjärveltä Hankasalmen kirkonkylään vedettävän siirtolinjan tukemiseen. (TAA 171)

31. Pentti Oinonen /ps Pertti Virtasen /ps kannattamana: momentille 30.50.48 lisäyksenä 150 000 euroa majavatuhojen korvaamiseen. (TAA 667)

34. Markus Mustajärvi /vas Esko-Juhani Tennilän /vas kannattamana: momentille 30.60.01 lisäyksenä 800 000 euroa Metlan Sallan ja Kolarin toimipisteiden kehittämiseen. (TAA 546)

35. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 8 000 000 euroa kestävän metsätalouden Kemera-tukeen. (TAA 200)

36. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 18 000 000 euroa metsän uudistamiseen, nuoren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen sekä terveyslannoitukseen. (TAA 1084)

37. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 27 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 249)

38. Satu Taiveaho /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 30.60.45 lisäyksenä 2 000 000 euroa Metsäluonnon hoidon edistämiseen. (TAA 920)

39. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 30.63.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Metsähallituksen eräisiin julkisiin hallintotehtäviin. (Vastalause 1)

40. Pentti Tiusanen /vas Rakel Hiltusen /sd kannattamana: momentille 30.63.50 lisäyksenä 200 000 euroa Repoveden kansallispuiston luontokeskuksen suunnitteluun sekä toiminnan kehittämiseen. (TAA 973)

41. Merja Kyllönen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: luvun 30.63 perusteluihin lisättäväksi: "Retkeily- ja matkailumetsät sekä muut maisemallisesti merkittävät alueet jätetään Metsähallituksen tulos/hakkuutavoitteen ulkopuolelle ja hakkuun piirissä olevissa maisemametsissä maisemanhoito asetetaan etusijalle ja kaikilla maisemallisesti merkityksellisillä alueilla luovutaan avohakkuista ja mahdollinen uudistaminen tehdään poimintahakkuumenetelmällä." (TAA 358)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 28; poissa 20.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 30; poissa 18.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 20; poissa 17.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 22; poissa 17.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 18; poissa 22.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 22; poissa 17.

( Ään. 8 )

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 8 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 9 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 9 ehdotusta 8 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 9 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 8 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 8 äänin

jaa 162, ei 13, tyhjiä 5; poissa 19.

( Ään. 9 )

2) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 8 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 27; poissa 21.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 25; poissa 17.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 25; poissa 17.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 26; poissa 16.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23; poissa 18.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä ed. Lauri Kähkösen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 25; poissa 17.

( Ään. 16 )

Puhemies:

Ed. Valto Kosken ehdotus 17 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 18 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 18 ehdotusta 17 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 18 ed. Valto Kosken ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 166, ei 18; poissa 15.

( Ään. 17 )

2) Äänestyksessä ed. Valto Kosken ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 37; poissa 16.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 27; poissa 16.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 36; poissa 16.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 22 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 23, ed. Matti Kauppilan ehdotus 24, ed. Kari Kärkkäisen ehdotus 26 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 27 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 26 ja 27 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään ehdotuksista 26 ja 27 ehdotusta 24 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 23 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 26 ja ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 27 ed. Matti Kauppilan ehdotusta 24 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 24 äänin

jaa 169, ei 12, tyhjiä 3; poissa 15.

( Ään. 23 )

2) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 24 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 23 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 23 äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 24 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 23 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69; poissa 14.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 26 )

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 28 ja ed. Risto Kuisman ehdotus 29 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 29 ehdotusta 28 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 29 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 28 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 28 äänin

jaa 135, ei 48, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 27 )

2) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 28 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 27; poissa 14.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25; poissa 16.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 31 )

Puhemies:

Ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 35, ed. Raimo Vistbackan ehdotus 36 ja ed. Matti Kauppilan ehdotus 37 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 37 ehdotusta 36 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 35 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 37 ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 36 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 36 äänin

jaa 156, ei 21, tyhjiä 8; poissa 14.

( Ään. 32 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 36 ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusta 35 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 35 äänin

jaa 157, ei 22, tyhjiä 5; poissa 15.

( Ään. 33 )

3) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 35 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 62; poissa 14.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 25, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 28; poissa 16.

( Ään. 38 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 30 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 30.40.51 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 47/2010 vp pohjalta.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puhemies:

Nyt jatketaan pääluokan 33 yksityiskohtaista käsittelyä, joka keskeytettiin 16.12.2010 pidetyssä täysistunnossa. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

PTK 133/1/2010

Arvoisat edustajat, täällä on nyt suuri mahdollisuus saada puheenvuoro, jota ei ole pyytänyt, jos on seisaallaan siellä salissa.

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 60 000 euroa selvitystyöhön työeläkkeiden taitetun indeksin muuttamiseksi puoliväli-indeksiksi. (TAA 180)

2. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.01.01 lisäyksenä 500 000 euroa vanhusasiavaltuutetun viran perustamiseen. (TAA 1106)

4. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa käsittelyaikojen lyhentämiseen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnassa. (Vastalause 1)

5. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin ruuhkien purkamiseksi ja ihmisten perusturvan ajallaan saamisen turvaamiseksi. (Vastalause 2, TAA 894, 1059)

6. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.03 lisäyksenä 1 000 000 euroa Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenoihin. (TAA 117)

8. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.04 lisäyksenä 50 000 euroa valtion mielisairaaloiden toimintamenoihin. (TAA 118)

9. Minna Sirnö /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 200 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle mielenterveyskuntoutujien omaisten tilannetta ja palvelutarpeita koskevaan selvitystyöhön. (TAA 895)

10. Kari Uotila /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 1 500 000 euroa lähisuhdeväkivaltayksikön perustamiseksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen. (Vastalause 2, TAA 997)

11. Risto Kuisma /sd Valto Kosken /sd kannattamana: momentille 33.03.04 lisäyksenä 3 000 000 euroa päihdehoitojen tuloksellisuuden tutkimukseen. (TAA 325)

12. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.01.05 lisäyksenä 50 000 euroa valtion koulukotien toimintamenoihin. (TAA 119)

13. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.03.50 lisäyksenä 500 000 euroa Työterveyslaitokselle työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön perustamiseen. (TAA 1107)

14. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.03.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toteuttamiseen ja että seuraavassa kehyksessä varataan vähintään 3 000 000 euroa vuotta kohden vuosille 2012—2014. (TAA 896)

15. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 100 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen tasokorottamiseen sekä lapsilisien maksamisen jatkamiseen 18 ikävuoteen saakka. (TAA 845)

16. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 165 000 000 euroa lapsilisien budjettiperusteiseen korotukseen. (Vastalause 2, TAA 334)

17. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 80 000 000 euroa lapsilisän ulottamiseen 17-vuotiaisiin. (TAA 414)

20. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.10.51 lisäyksenä 18 564 000 euroa yksinhuoltajien lapsilisien korottamiseen. (TAA 120)

22. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.10.52 lisäyksenä 2 000 000 euroa perhehoitajien etuuksien parantamiseen. (TAA 814)

24. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 45 000 000 euroa yleisen asumistuen parantamiseen 1.3.2011 lukien. (Vastalause 1)

25. Minna Sirnö /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.10.54 lisäyksenä 45 000 000 euroa yleisen asumistuen budjettiperusteiseen korotukseen. (Vastalause 2, TAA 264)

26. Satu Taiveaho /sd Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.10.55 lisäyksenä 10 000 000 euroa elatustuen budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 922)

27. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 33.10.55 lisäyksenä 11 500 000 euroa elatustuen korottamiseen. (TAA 217)

28. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: luvun 33.10 uudelle momentille 450 000 000 euroa köyhyysrajan alapuolella elävien tukemiseen tarkoitettuun kertaluonteiseen avustukseen. (TAA 1108)

29. Toimi Kankaanniemi /kd Sari Palmin /kd kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 10 000 000 euroa työttömän sovitellun päivärahan suojaosuuteen. (TAA 218)

30. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 37 145 000 euroa peruspäivärahan nostamiseen. (TAA 122)

31. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.51 lisäyksenä 42 600 000 euroa, josta osoitetaan 36 600 000 euroa työttömyysturvan peruspäivärahan korottamiseksi budjettiperusteisesti niin, että 1.7.2011 peruspäiväraha nousee 9,25 eurolla päivältä (750 euroksi/kk), ja 6 000 000 euroa työllistettyjen työttömien ylläpitokorvauksen korottamiseen 15 euroon päivältä. (Vastalause 2, TAA 549, 962)

32. Pietari Jääskeläinen /ps Pentti Oinosen /ps kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 151 639 000 euroa työmarkkinatuen nostamiseen. (TAA 123)

33. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 237 000 000 euroa, josta osoitetaan 207 400 000 euroa työmarkkinatuen korottamiseksi siten, että 1.7.2011 lukien työmarkkinatuki nousee 9,25 eurolla päivältä (750 euroksi/kk), ja 30 000 000 euroa työmarkkinatuen puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan budjettiperusteiseen poistamiseen. (Vastalause 2, TAA 550, 965)

34. Tarja Tallqvist /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtionosuuteen työmarkkinatuen tarveharkinnan rajan korottamiseen. (TAA 930)

36. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 30 000 000 euroa työmarkkinatuen puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan poistamiseen. (TAA 965)

37. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.20.52 lisäyksenä 125 000 000 euroa tarveharkinnan poistamiseen työmarkkinatuesta puolison ja lasten osalta sekä työmarkkinatuen ja muiden työttömyyspäivärahojen korottamiseen 1.3.2011 lukien. (Vastalause 1)

38. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 50 000 000 euroa terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen. (Vastalause 1)

39. Veijo Puhjo /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 77 800 000 euroa, josta osoitetaan 27 800 000 euroa valtionosuuteen sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoihin ja 50 000 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistämiseen. (Vastalause 2, TAA 767)

40. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 500 000 euroa diabeteslääkkeiden Byetta ja Victoza Kela-korvattavuuden piiriin saattamiseksi. (TAA 187)

41. Unto Valpas /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 3 400 000 euroa keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen korotukseen. (TAA 1030)

42. Merja Kyllönen /vas Raimo Piiraisen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 5 000 000 euroa yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten ja monisairaiden kuntoutukseen. (TAA 365)

43. Pauliina Viitamies /sd Johanna Ojala-Niemelän /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 9 000 000 euroa kuulokojeiden paristojen korvaamiseen sairausvakuutuskorvauksena sairaanhoitovakuutuksesta. (TAA 1044)

44. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa Kansaneläkelaitoksen harkinnanvaraisiin kuntoutusmäärärahoihin. (TAA 353)

45. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 10 000 000 euroa koulutettujen hierojien lääkärin määräyksestä antamien hoitojen budjettiperusteiseen korvaamiseen Kelan toimesta. (TAA 1109)

46. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 20 000 000 euroa hieronnan budjettiperusteiseksi korvaamiseksi lääkärin määräyksestä, kun kyse on koulutetun hierojan suorittamasta hieronnasta. (TAA 183)

47. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.30.60 lisäyksenä 2 000 000 euroa aivoinfarktin sairastaneiden kansalaisten lääkkeiden erityiskorvattavuuteen. (TAA 182)

48. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.40.54 lisäyksenä 1 000 000 euroa budjettiperusteisesti tapaturma- ja sairausvakuutuksen ulottamiseen koskemaan myös alle neljän kuukauden apurahan saajia. (TAA 897)

51. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 60 000 000 euroa eläkkeensaajien asumistuen parantamiseen. (Vastalause 1)

52. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 168 000 000 euroa, mistä osoitetaan 108 000 000 euroa takuueläkkeen korottamiseksi budjettiperusteisesti 750 euroksi kuukaudelta 1.7.2011 lukien ja 60 000 000 euroa eläkkeensaajan asumistuen nostamiseen. (Vastalause 2, TAA 898)

53. Pentti Tiusanen /vas Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 33.40.60 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansaneläkkeen pohjaosan palauttamisen vaatimaan selvitys- ja lisätyöhön. (TAA 979)

55. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 500 000 euroa rintamasotilastunnusten myöntämiseen (mm. 1926-ikäluokka). (TAA 1031)

56. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa vuonna 1926 syntyneiden ja vuonna 1944 nostomiehinä palvelukseen astuneiden oikeuttamiseen rintamasotilastunnukseen ja rintamalisän maksamiseen budjettiperusteisesti. (TAA 1110)

57. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.50.50 lisäyksenä 11 000 000 euroa ylimääräisen rintamalisän korottamiseen. (TAA 1111)

58. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 11 300 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalvelujen järjestämiseen budjettiperusteisesti 15 prosentin haitta-asteen sotainvalideille. (Vastalause 1)

59. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 16 000 000 euroa sotilasvammalain nojalla kunnille korvattavien avopalveluiden järjestämiseen budjettiperusteisesti kaikille sotainvalideille ja veteraaneille. (Vastalause 2)

61. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 27 000 000 euroa sotilasvammakorvauksien lisäämiseen. (TAA 1112)

62. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 3 800 000 euroa sotainvalidien pitkäaikaiseen laitoshuoltoon. (TAA 153)

63. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 8 000 000 euroa lievästi vammautuneiden sotainvalidien haitta-asterajojen poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 1032)

64. Pentti Tiusanen /vas Veijo Puhjon /vas kannattamana: momentille 33.50.51 lisäyksenä 11 300 000 euroa 15 prosentin haitta-asteen sotainvalidien avopalvelujen korvaamiseen. (TAA 980)

65. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.50.52 lisäyksenä 3 800 000 euroa sotainvalidien laitoshuollon korvaamiseen budjettiperusteisesti myös 20 prosentin haitta-asteen sotainvalideille. (Vastalause 1)

67. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.53 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtionapuun sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan. (TAA 696)

68. Merja Kyllönen /vas Jyrki Yrttiahon /vas kannattamana: momentille 33.50.55 lisäyksenä 1 000 000 euroa kotirintamalla toimineiden henkilöiden veteraanitunnuksiin ja pääsyyn kuntoutusten ja muiden palveluiden piiriin. (TAA 367)

69. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 1 500 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 1)

71. Unto Valpas /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 3 200 000 euroa rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa kuntoutukseen. (TAA 1033)

73. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 10 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. (TAA 700)

74. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 500 000 euroa kaikkien Ruotsissa asuvien suomalaisten sotaveteraanien kuntoutustoimintaan. (TAA 697)

75. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 700 000 euroa rintamaveteraanien avustajatoimintaan. (TAA 698)

76. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.50.56 lisäyksenä 3 000 000 euroa rintamaveteraanien päiväkuntoutukseen. (TAA 699)

78. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: luvun 33.50 uudelle momentille 3 000 000 euroa sotaorpojen laitos- ja avokuntoutustoiminnan aloittamiseen. (TAA 1113)

79. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 500 000 euroa Kallinrannan vanhusten hoivayksikön laajentamiseen Keminmaassa. (TAA 966)

80. Tuula Väätäinen /sd Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 900 000 euroa monikkoperheiden isyyslomien budjettiperusteiseen pidentämiseen. (TAA 1133)

81. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 5 000 000 euroa uusien kouluterveydenhoitajien palkkaamiseen. (TAA 186)

82. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.60.31 lisäyksenä 10 000 000 euroa tyypin 1 diabetesta sairastavien lasten koulunkäyntiä avustavien henkilöiden palkkaamiseen ja diabeteskoulutuksen antamiseen koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle. (TAA 187)

83. Erkki Virtanen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.60.32 lisäyksenä 7 000 000 euroa terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan. (Vastalause 2, TAA 1060)

84. Erkki Virtanen /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 33.60.33 lisäyksenä 10 000 000 euroa erikoissairaanhoitolain mukaisen perus- ja erikoistumiskoulutuksen korvausten maksamiseen yliopistollista sairaalaa ylläpitäville kuntayhtymille. (Vastalause 2, TAA 1061)

85. Tuula Väätäinen /sd Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.33 lisäyksenä 300 000 euroa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen opetukseen. (TAA 1135)

86. Kari Rajamäki /sd Anneli Kiljusen /sd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 16 000 000 euroa lapsiperheiden toimeentulotuen vahvistamiseen. (Vastalause 1)

88. Risto Kuisma /sd Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 80 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan budjettiperusteiseen korottamiseen. (TAA 317)

89. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 135 000 000 euroa, josta osoitetaan 100 000 000 euroa toimeentulotuen perusosan nostamiseen budjettiperusteisesti 517,45 euroon kuukaudessa ja 35 000 000 euroa toimeentulotuen myöntämisperusteiden budjettiperusteiseen muuttamiseen siten, että lapsilisästä tehdään etuoikeutettua tuloa, jota ei leikata toimeentulotuesta. (Vastalause 2, TAA 346, 533)

90. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 50 000 000 euroa valtionosuuteen kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin. (TAA 846)

91. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 33.60.35 lisäyksenä 60 000 000 euroa toimeentulotuen ansiotulorajan korottamiseen. (TAA 155)

92. Tuula Väätäinen /sd Erkki Virtasen /vas kannattamana: momentille 33.60.37 lisäyksenä 20 000 000 euroa avustuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten homekorjaushankkeisiin ja että jälkirahoitteisuuden sijaan avustus myönnetään vuonna 2011. (TAA 1134)

93. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: luvun 33.60 uudelle momentille "Lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen järjestäminen ja kehittäminen" osoitetaan 7 000 000 euroa käytettäväksi lasten ja nuorten psykiatrian palvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 185)

94. Kari Rajamäki /sd Tuula Väätäisen /sd kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa työsuojelun resurssien vahvistamiseen. (Vastalause 1)

95. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.70.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa työsuojelun vastuualueelle harmaan talouden torjuntatyöhön. (Vastalause 2, TAA 188)

96. Matti Kauppila /vas Matti Kankaan /vas kannattamana: momentille 33.70.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa HPV-rokotteen ottamiseksi rokotusohjelmaan. (TAA 582)

97. Jyrki Yrttiaho /vas Merja Kyllösen /vas kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 300 000 euroa asbestille altistuneiden terveysneuvontaan ja kuntoutukseen. (TAA 1143)

98. Minna Sirnö /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 500 000 euroa ylimääräisenä tukena psykoosilääkitystä saavien mielenterveyskuntoutujien hammashoitoon. (Vastalause 2, TAA 347)

99. Kari Kärkkäinen /kd Leena Rauhalan /kd kannattamana: momentille 33.70.50 lisäyksenä 500 000 euroa terveyskasvatuksen tehostamiseen. (TAA 418)

100. Leena Rauhala /kd Kari Kärkkäisen /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 100 000 euroa Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistys ry:n toimintaan. (TAA 815)

101. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 200 000 euroa vammaisten avustajakoiratoimintaan. (TAA 318)

102. Pentti Oinonen /ps Pietari Jääskeläisen /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa avustuksiin suomalaisten sotaorpojen vertaistukitoimintaan. (TAA 701)

103. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen. (TAA 847)

104. Päivi Räsänen /kd Bjarne Kalliksen /kd kannattamana: momentille 33.90.50 lisäyksenä 800 000 euroa kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen. (TAA 856)

106. Jukka Gustafsson /sd Rakel Hiltusen /sd kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 33 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa korkeatasoisen kolmikantaisen asiantuntijaryhmän kiireellisesti selvittämään eri mahdollisuudet kehittää työeläkkeiden indeksijärjestelmää eläkkeensaajien ostovoiman turvaamiseksi. Eläkeläisjärjestöjen tulee olla mukana arvioinnin tekemisessä."

Päätökset

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 35; poissa 17.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 27; poissa 14.

( Ään. 40 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 4, ed. Minna Sirnön ehdotus 5 ja ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 6 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4, ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 5 ja ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 163, ei 22; poissa 14.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 25; poissa 14.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä ed. Kari Uotilan ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 24; poissa 15.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 162, ei 23; poissa 14.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 48 )

Puhemies:

Ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 15, ed. Minna Sirnön ehdotus 16 ja ed. Kari Kärkkäisen ehdotus 17 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 16 ehdotusta 15 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 17 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 16 ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotusta 15 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 15 äänin

jaa 151, ei 26, tyhjiä 8; poissa 14.

( Ään. 49 )

2) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 15 ed. Kari Kärkkäisen ehdotusta 17 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 17 äänin

jaa 155, ei 22, tyhjiä 8; poissa 14.

( Ään. 50 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 17 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 30; poissa 16.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 31; poissa 14.

( Ään. 53 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 24 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 25 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 24 ja ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 61; poissa 16.

( Ään. 54 )

Puhemies:

Ed. Satu Taiveahon ehdotus 26 ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotus 27 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 27 ehdotusta 26 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 27 ed. Satu Taiveahon ehdotusta 26 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 26 äänin

jaa 160, ei 21, tyhjiä 3; poissa 15.

( Ään. 55 )

2) Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 26 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31; poissa 15.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 22; poissa 17.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 29; poissa 14.

( Ään. 60 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 32, ed. Minna Sirnön ehdotus 33, ed. Tarja Tallqvistin ehdotus 34, ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotus 36 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 37 ehdotus koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 33 ehdotusta 32 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 37 vastaan, edelleen voittaneesta ehdotusta 36 vastaan, edelleen voittaneesta ehdotusta 34 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 33 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 32 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 32 äänin

jaa 141, ei 34, tyhjiä 7; poissa 17.

( Ään. 61 )

2) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 32 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 37 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 37 äänin

jaa 162, ei 22; poissa 15.

( Ään. 62 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 37 ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotusta 36 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 36 äänin

jaa 131, ei 53; poissa 15.

( Ään. 63 )

4) Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 36 ed. Tarja Tallqvistin ehdotusta 34 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 34 äänin

jaa 122, ei 62; poissa 15.

( Ään. 64 )

5) Äänestyksessä ed. Tarja Tallqvistin ehdotuksesta 34 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69; poissa 14.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 28, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä ed. Pauliina Viitamiehen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 33; poissa 15.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 31, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 72 )

Puhemies:

Ed. Raimo Vistbackan ehdotus 45 ja ed. Matti Kankaan ehdotus 46 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 46 ehdotusta 45 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 46 ed. Raimo Vistbackan ehdotusta 45 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 45 äänin

jaa 155, ei 23, tyhjiä 5; poissa 16.

( Ään. 73 )

2) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 45 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 24, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28; poissa 17.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 23; poissa 17.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 63; poissa 17.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 79 )

Puhemies:

Ed. Unto Valppaan ehdotus 55 ja ed. Raimo Vistbackan ehdotus 56 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 56 ehdotusta 55 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 56 ed. Unto Valppaan ehdotusta 55 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 55 äänin

jaa 157, ei 23, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 80 )

2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 55 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 69; poissa 16.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 82 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 58 ja ed. Minna Sirnön ehdotus 59 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 59 ehdotusta 58 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 59 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 58 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 58 äänin

jaa 156, ei 28, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 83 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 58 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 69; poissa 15.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 26; poissa 15.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 30; poissa 14.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 34; poissa 15.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34; poissa 16.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 69; poissa 16.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 91 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 69, ed. Unto Valppaan ehdotus 71 ja ed. Pentti Oinosen ehdotus 73 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 73 ehdotusta 71 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 69 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 73 ed. Unto Valppaan ehdotusta 71 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 71 äänin

jaa 170, ei 12, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 92 )

2) Äänestyksessä ed. Unto Valppaan ehdotuksesta 71 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 69 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 69 äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 93 )

3) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 69 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 69; poissa 17.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 28; poissa 15.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 35; poissa 19.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30; poissa 15.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 23; poissa 18.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä ed. Erkki Virtasen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 24; poissa 16.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 159, ei 25; poissa 15.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 68; poissa 16.

( Ään. 106 )

Äänestyksessä ed. Risto Kuisman ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 31; poissa 17.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 90 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 157, ei 27; poissa 15.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 91 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 29; poissa 15.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä ed. Tuula Väätäisen ehdotuksesta 92 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35; poissa 16.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 32; poissa 15.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 67; poissa 15.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 35; poissa 15.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä ed. Matti Kauppilan ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 26; poissa 17.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 29; poissa 19.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 24; poissa 17.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä ed. Kari Kärkkäisen ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 29; poissa 16.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä ed. Leena Rauhalan ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 22, tyhjiä 6; poissa 16.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 101 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 32; poissa 16.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä ed. Pentti Oinosen ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 29; poissa 17.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 32; poissa 17.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 29; poissa 20.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä ed. Jukka Gustafssonin ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 124 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 33 mietinnön mukaisena, jolloin momentti 33.01.01 on hyväksytty hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteiden TAA 37 ja 556/2010 vp ja momentti 33.03.63 hallituksen esityksen ja talousarvioaloitteen TAA 915/2010 vp pohjalta.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi ja sitä jatketaan kello 14.30.

Täysistunto keskeytetään kello 13.17.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.45

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Nyt jatkamme pääluokan 35 aiemmin tänään keskeytettyä yleiskeskustelua.

Keskustelu jatkui

Ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 1 500 000 euroa ympäristöministeriön toimintamenoihin ympäristöhallinnon resurssien varmistamiseksi. (Vastalause 1)

2. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 9 000 000 euroa ympäristöministeriön toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 2 500 000 euroa ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. (TAA 982)

4. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 35.01.01 lisäyksenä 10 000 000 euroa ilmastolain toteuttamiseen vuonna 2011. (TAA 981)

5. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 100 000 euroa ympäristöjärjestöjen valtionavustukseen. (Vastalause 1)

6. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 1 000 000 euroa avustuksena ympäristöjärjestöille. (Vastalause 2, TAA 984, 985)

7. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 50 000 euroa kansalaistoiminnan rahoittamiseen Hiitolanjokeen nousevan Laatokan lohen tulevaisuuden turvaamiseksi. (TAA 983)

8. Pentti Tiusanen /vas Kari Uotilan /vas kannattamana: momentille 35.01.65 lisäyksenä 500 000 euroa kansalaisjärjestöille öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntavalmiuden parantamiseen Suomenlahdella. (TAA 985)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Suomen öljyntorjuntakaluston hankintaan ja kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 986)

11. Pentti Tiusanen /vas Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentille 35.10.21 lisäyksenä 400 000 euroa Kymenlaakson lintuvesien suojeluun. (TAA 987)

12. Annika Lapintie /vas Katja Taimelan /sd kannattamana: momentille 35.10.23 lisäyksenä 6 000 000 euroa Saaristomeren valuma-alueilla sijaitseviin siirtoviemärihankkeisiin. (TAA 534)

13. Esko-Juhani Tennilä /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 3 000 000 euroa Metsähallituksen virkistyspalvelujen turvaamiseen. (TAA 968)

14. Pentti Tiusanen /vas Mikko Kuopan /vas kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 4 500 000 euroa, mistä 4 200 000 euroa kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoitoon ja kehittämiseen ja 300 000 euroa Merenkurkun saariston käyntikohteiden ylläpitoon. (Vastalause 2)

18. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.52 lisäyksenä 500 000 euroa Itäisen Suomenlahden kansallispuiston laajentamiseen. (TAA 125)

20. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 8 000 000 euroa kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien parantamiseen haja-asutusalueilla. (Vastalause 2, TAA 368)

21. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 20 000 000 euroa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämiin talousjätevesiavustuksiin sekä haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoon. (TAA 1114)

22. Matti Saarinen /sd Maarit Feldt-Rannan /sd kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 150 000 euroa Hormajärven hoitoon ja kunnostamiseen. (TAA 871)

23. Veijo Puhjo /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.61 lisäyksenä 500 000 euroa Punkalaitumen ja Huittisten välisen siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen. (TAA 768)

24. Anneli Kiljunen /sd Sirpa Paateron /sd kannattamana: momentin 35.10.61 perusteluihin lisättäväksi: "Määrärahasta osoitetaan 500 000 euroa Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle erityisesti Pien-Saimaan valuma-alueella toteutettavaan haja-asutuksen jätevesineuvonnan pilottihankkeeseen." (TAA 284)

25. Satu Taiveaho /sd Pentti Tiusasen /vas kannattamana: momentille 35.10.63 lisäyksenä 5 000 000 euroa METSOn luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin. (TAA 924)

26. Maarit Feldt-Ranta /sd Jacob Södermanin /sd kannattamana: momentille 35.10.65 lisäyksenä 400 000 euroa öljyntorjuntaan Suomenlahdella. (TAA 38)

27. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa ympäristötöiden määrärahojen turvaamiseksi. (Vastalause 1)

28. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 7 000 000 euroa siirtoviemäreiden rakentamiseen, saastuneiden maa-alueiden kunnostukseen ja muihin ympäristötöihin. (Vastalause 2,TAA 989)

29. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 40 000 000 euroa siirtoviemärihankkeiden valmistumisen nopeuttamiseen. (TAA 849)

30. Susanna Huovinen /sd Tuula Peltosen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Hankasalmen jätevedenpuhdistamon hankekokonaisuuteen kuuluvaan siirtoviemärihankkeeseen valtion vesihuoltotyönä. (TAA 99)

31. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa Hyrylän itäisen siirtoviemärin rakentamiseen. (TAA 354)

32. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 500 000 euroa pilaantuneiden maiden kunnostamiseen Uudellamaalla. (TAA 355)

33. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Raimo Vistbackan /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa Itä-Uudellamaalla sijaitsevien pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamiseen. (TAA 848)

34. Markus Mustajärvi /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 500 000 euroa Pöyliöjärven kunnostamiseksi Kemijärven kaupungissa. (TAA 552)

35. Markus Mustajärvi /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Luirojoen kunnostamiseksi. (TAA 547)

36. Satu Taiveaho /sd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Vanajavesikeskukselle vesienhoidon pilottikohderahoitukseen. (TAA 725)

37. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Alajärven kunnostustöiden aloittamiseen. (TAA 1118)

38. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 150 000 euroa Räyringinjärven kunnostustöiden aloittamiseen Vetelissä. (TAA 1116)

39. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 200 000 euroa Lappajärven rehevöitymisen ehkäisyyn. (TAA 1119)

40. Raimo Vistbacka /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.10.77 lisäyksenä 650 000 euroa Vimpelinjoen tulvasuojeluun ja kunnostukseen. (TAA 1120)

42. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 20 000 000 euroa avustuksiin käytettäväksi peruskorjauksiin, hissien rakentamiseen ja pientalojen energiansäästöinvestointeihin. (Vastalause 2, TAA 998, 990)

43. Matti Kangas /vas Matti Kauppilan /vas kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 70 000 000 euroa asuntojen korjausavustuksiin. (TAA 189)

44. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 35.20.55 lisäyksenä 40 000 000 euroa Helsingin, Espoon ja Vantaan sekä Uudenmaan muiden kuntien lähiöiden peruskorjaamiseen. (TAA 126)

45. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.60 lisäyksenä 25 000 000 euroa käytettäväksi määräaikaisiin käynnistysavustuksiin myös muualle kuin pääkaupunkiseudulle. (Vastalause 2)

46. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: momentille 35.20.64 lisäyksenä 1 700 000 euroa rakennusperinnön hoitoon. (Vastalause 2, TAA 16, 991)

47. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 35.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi kasvukeskuksissa korkotuen omavastuukorko puolitetaan ja käynnistysavustusten taso ja laajuus säilytetään vuoden 2010 tasolla ja että energiapainotteisten korjausavustusten myöntämistä ARAn kautta jatketaan vielä vuonna 2011. Eduskunta edellyttää myös, että ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

48. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 35.20 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti esityksen, jolla parannetaan kuntien rakennusinvestointimahdollisuuksia ottamalla käyttöön kunnille suunnattu määräaikainen, yhteensä 10 000 000 euron suuruinen investointituki vuodelle 2011." (Vastalause 1)

49. Kari Rajamäki /sd Pia Viitasen /sd kannattamana: pääluokan 35 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että jokamiehenoikeudet turvataan ja kansallispuistot ja retkeilyalueet säilytetään maksuttomina." (Vastalause 1)

Päätökset

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 1 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 2 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 144, ei 25; poissa 30.

( Ään. 125 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 57; poissa 30.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 19, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 18; poissa 29.

( Ään. 128 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 5 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 6 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 6 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 5 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 5 äänin

jaa 151, ei 17, tyhjiä 3; poissa 28.

( Ään. 129 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 54, tyhjiä 3; poissa 30.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 19, tyhjiä 1; poissa 26.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 22, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 21; poissa 25.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 22; poissa 33.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 21; poissa 25.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 24; poissa 24.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 19, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 22; poissa 28.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 23; poissa 25.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä ed. Matti Saarisen ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 29; poissa 25.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä ed. Veijo Puhjon ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 26; poissa 24.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä ed. Anneli Kiljusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 25; poissa 27.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 20, tyhjiä 2; poissa 25.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä ed. Maarit Feldt-Rannan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 40; poissa 26.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 58; poissa 24.

( Ään. 146 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Pia Viitanen /sd:

Arvoisa puhemies! Valitan; oli tarkoitus äänestää "ei".

Puhemies:

Tämä ed. Viitasen ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Ed. Mikko Kuopan ehdotus 28 ja ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus 29 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 29 ehdotusta 28 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 29 ed. Mikko Kuopan ehdotusta 28 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 28 äänin

jaa 168, ei 5, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 147 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 24; poissa 24.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä ed. Susanna Huovisen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 25; poissa 24.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 30, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä ed. Merja Kuusiston ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 25; poissa 25.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 21; poissa 24.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 22; poissa 26.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 25; poissa 25.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 24; poissa 27.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 23; poissa 27.

( Ään. 157 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 23; poissa 29.

( Ään. 158 )

Äänestyksessä ed. Raimo Vistbackan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 23; poissa 27.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 21; poissa 26.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä ed. Matti Kankaan ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 22; poissa 24.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 23; poissa 26.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 19; poissa 30.

( Ään. 163 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 20; poissa 27.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 57; poissa 28.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 57; poissa 27.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 55; poissa 29.

( Ään. 167 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 35 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pääluokan 36 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin tulot.

Osasto 11
Verot ja veronluonteiset tulot

Ehdotukset

Seuraavat osastoa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: momentille 11.01.01 lisäyksenä 200 000 000 euroa ansiotuloverokertymän arvioituna tuottona. (TAA 108)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 11.01.01 lisäyksenä 650 000 000 euroa, josta pääomaveron muutokset tuottavat 500 000 000 euroa, hallintarekisteröinnin viranomaisjulkisuus sekä kansainvälinen verotarkastusyksikkö 150 000 000 euroa. (Vastalause 1)

4. Pietari Jääskeläinen /ps Pirkko Ruohonen-Lernerin /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen pääomatuloveron toteuttamisesta siten, että se lisää verotulokertymää 150 000 000 eurolla." (TAA 107)

5. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.01.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pääomatuloveroprosentin nostamisesta 30 prosenttiin ja pääomatuloverotuksen muuttamisesta progressiiviseksi sekä antaa esitykset pääomaveron perinnän tehostamisesta, joilla lisätään verotulokertymää 650 000 000 eurolla." (Vastalause 1)

6. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa uuden energiaveroesityksen, jossa otetaan paremmin huomioon verotuksen oikeudenmukaisuus, ympäristövaikutukset ja energian tuotannon toimintaympäristövaatimukset." (Vastalause 1)

7. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.08.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen Windfall-verosta, mikä lisää verotulokertymää 375 000 000 eurolla." (Vastalause 1, TAA 66)

8. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.10.05 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen varainsiirtoverosta ja verotusmenettelystä, jolloin verotulokertymä kasvaa 150 000 000 euroa." (Vastalause 1)

9. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.10.07 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän valmistelemaan autoverotuksen uudistusta sähkökäyttöisiä ajoneuvoja koskevien verohelpotusten osalta." (Vastalause 2, TAA 304)

10. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus momentin 11.10.08 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen jäteveron laajentamisesta ja veron ohjaamisesta kunnille, jolloin verotulokertymä kasvaa 90 000 000 euroa." (Vastalause 1)

11. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pakkausverosta, jolloin verotulokertymä kasvaa 140 000 000 euroa." (Vastalause 1)

12. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen muovipakkausveron ottamisesta käyttöön." (Vastalause 3)

13. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet hyvinvointipalvelujen rahoituspohjan vahvistamiseksi palauttamalla ns. pörssiveron ja lisäämällä lyhytaikaiseen omistamiseen perustuvaa myyntivoiton verotusta." (Vastalause 3)

14. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa käyttöön pankki- ja luottolaitosveron rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseksi." (Vastalause 3)

15. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen lapsen huoltajan ansiotuloverovähennyksestä, jolla tuetaan etenkin pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloa." (Vastalause 3)

16. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen lainmuutoksesta niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle." (Vastalause 3)

17. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen tulonhankkimisvähennyksestä niin, että omaishoitajien saama vähennys on samansuuruinen kuin muidenkin tulonsaajien." (Vastalause 3)

18. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin teollisuuden sähköveron lieventämiseksi." (Vastalause 3)

19. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle lakiesityksen carry back -menetelmän käyttöönotosta." (Vastalause 3)

20. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: lausumaehdotus luvun 11.10 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin makeis-, virvoitusjuoma-, tupakka- ja alkoholiveron korottamiseksi niin, että puolet yhteenlasketusta korotuksesta käytetään ansiotuloveron alentamiseksi ja puolet eri perustulojen korottamiseksi." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 18; poissa 30.

( Ään. 168 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 56; poissa 30.

( Ään. 169 )

Puhemies:

Ed. Pietari Jääskeläisen ehdotus 4 ja ed. Kari Rajamäen ehdotus 5 koskevat samaa veroa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 5 ehdotusta 4 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 ed. Pietari Jääskeläisen ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 119, ei 53; poissa 27.

( Ään. 170 )

2) Äänestyksessä ed. Pietari Jääskeläisen ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 58, tyhjiä 1; poissa 27.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 58; poissa 29.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 60; poissa 28.

( Ään. 173 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 8 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 13 koskevat samaa veroa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 8 ehdotusta 13 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 13 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 13 äänin

jaa 114, ei 57; poissa 28.

( Ään. 174 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 13 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 175 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 25; poissa 29.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 177 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 11 ja ed. Bjarne Kalliksen ehdotus 12 koskevat samaa veroa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 11 ehdotusta 12 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 ed. Bjarne Kalliksen ehdotusta 12 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 12 äänin

jaa 115, ei 52, tyhjiä 3; poissa 29.

( Ään. 178 )

2) Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 12 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 63; poissa 29.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 28; poissa 27.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 28; poissa 28.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 61; poissa 30.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 36; poissa 29.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 18; poissa 28.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 12, tyhjiä 8; poissa 29.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 23; poissa 28.

( Ään. 186 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 11 mietinnön mukaisena.

Osasto 12
Sekalaiset tulot

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena.

Osasto 13
Korkotulot ja voiton tuloutukset

Ehdotukset

Seuraava osastoa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 13.01.01 lisäyksenä 100 000 000 euroa Suomen Pankin voiton tuloutukseen. (Vastalause 1)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 56; poissa 32.

( Ään. 187 )

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt osaston 13 mietinnön mukaisena.

Osasto 15
Lainat

Päätökset

Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena.

Esiteltiin yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset.

Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina.

Esiteltiin yleisperustelut.

Yleisperustelut

Ehdotukset

Seuraavat yleisperusteluja koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää talouden elvyttämiseksi ja työllisyyden vahvistamiseksi täsmäelvytystä liikenneinvestointeihin, alushankintoihin, asuntorakentamiseen ja kuntien rakennusinvestointeihin." (Vastalause 1)

2. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen pääomatuloveroprosentin nostamisesta 30 prosenttiin ja pääomatuloverotuksen muuttamisesta progressiiviseksi." (Vastalause 1)

3. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten suurten varallisuuksien verotusta voitaisiin tehostaa talouden verotaakan oikeudenmukaisen jakautumisen parantamiseksi." (Vastalause 1)

4. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus teettää selvityksen tehtyjen veroperustemuutosten tulonjakovaikutuksista." (Vastalause 1)

5. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa työllisyysmäärärahojen tasoa. Työttömille nuorille tulee taata heille kuuluva yhteiskuntatakuu eli mahdollisuus kolmessa kuukaudessa työttömyyden alkamisesta työ-, koulutus- tai harjoittelupaikkaan. Sekä valtion että kunnan on kannettava vastuu pitkäaikaistyöttömien aktivoinnista. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten asemaa tulee parantaa." (Vastalause 1)

6. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus parantaa sosiaaliturvaa ja varaa tähän tarvittavat määrärahat. Työttömyysturvan vähimmäispäivärahoja korotetaan ja työmarkkinatuen tarveharkinnasta luovutaan. Yleistä asumistukijärjestelmää tulee kehittää. Eläkkeensaajien toimeentuloa on parannettava eläkkeensaajien asumistukea korottamalla ja kaikkein pienituloisimpien lapsiperheiden asemaa vahvistettava nostamalla lapsiperheiden toimeentulotukea. Terveydenhuollon erilliset maksukatot on yhdistettävä ja niiden tasoa madallettava. Päihdeäitien kuntoutuksen rahoitus on turvattava valtion ja kuntien toimesta. Pienituloisten aseman helpottamiseksi on myös korotettava kunnallisverotuksen perusvähennyksen määrää." (Vastalause 1)

7. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kuntien valtionosuuksia korotetaan taloustilanteen parantamiseksi, nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten sekä vanhusten ja vammaisten julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parantamiseksi ja kansalaisten tasavertaisuuden vahvistamiseksi omaishoidossa. Omaishoidon tuen riittävä rahoitus on turvattava. Omaishoidon tuen siirtoa Kansaneläkelaitokselle ja tuen kriteerien tarkentamista tulee kiirehtiä." (Vastalause 1)

8. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perusväylänpidon ja joukkoliikenteen määrärahojen korottamiseksi koko maassa. Toimiva liikennejärjestelmä tukee Suomen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja talouskasvua. Liikennepolitiikan on perustuttava pitkäjänteiseen suunnitteluun, ja siinä tulee korostua myös liikenneturvallisuus sekä ympäristökysymykset." (Vastalause 1)

9. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa yleissivistävän koulutuksen valtionosuuksia. Hallituksen toimien seurauksena kuntien taloustilanne on heikentynyt niin, että esimerkiksi opetusryhmien ryhmäkoot kasvavat vastoin hallitusohjelman kirjauksia eikä tukiopetukseen ole riittäviä voimavaroja. Peruskoulutuksen tasosta ei saa tinkiä. Riittävällä perusopetuksen rahoituksella ehkäistään myös syrjäytymistä." (Vastalause 1)

10. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että opintotuki sidotaan indeksiin ja siihen varataan riittävät määrärahat. Hallitus on osoittamassa opintotukeen ainoastaan tiukennuksia. Muita tukia ollaan sitomassa indeksiin, mutta opintotukea ei, vaikka sillä olisi myös positiivisia vaikutuksia valmistumiseen ja työuran alkuun." (Vastalause 1)

11. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nykymuotoinen henkilöstön irtisanomisohjelmaksi muodostunut valtion tuottavuusohjelma keskeytetään ja arvioidaan uudelleen lakisääteisten palveluiden turvaamiseksi. Tuottavuusohjelma arvioidaan uudelleen tarkastusvaliokunnan yksimielisten johtopäätösten pohjalta." (Vastalause 1)

12. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi nopeasti hätäkeskusuudistuksen toimivuuden turvallisuuden ja aluerakenteen osalta uudelleen. Nykyiset hätäkeskukset on säilytettävä. (Vastalause 1)

13. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Harmaan talouden aiheuttamia mittavia haittoja taloudelle ja työntekijöille on torjuttava turvaamalla valvontaan tarvittavat viranomaisten voimavarat." (Vastalause 1)

14. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää väliaikaisen takauksen ja määräaikaisen täytetakauksen käyttöönottoa asuntolainalle tilanteissa, joissa omistusasujan tulotaso romahtaa esimerkiksi työttömyyden, sairauden tai konkurssin vuoksi. Myös maksuvaikeuksiin joutuneelle vuokra-asukkaalle tulee luoda malli, jonka avulla turvataan mahdollisuus säilyttää koti tilapäisten maksuvaikeuksien yllättäessä." (Vastalause 1)

15. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että tulevissa hallintouudistuksissa Suomessa säilytetään itsenäinen ympäristöministeriö. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat haasteet, ympäristön- ja luonnonsuojelu sekä kansalaisten oikeuksien takaaminen edellyttävät itsenäisen ympäristöministeriön säilyttämistä." (Vastalause 1)

16. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa turvallisuusrakenteita ja oikeusturvaa lisäämällä syyttäjien määrää sekä turvaamalla poliisin, tulli- ja rajavartiolaitoksen toimintakyvyn riittävin resurssein." (Vastalause 1)

17. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi kasvukeskuksissa korkotuen omavastuukorko puolitetaan ja käynnistysavustusten taso ja laajuus säilytetään vuoden 2010 tasolla. Lisäksi edellytetään, että energiapainotteisten korjausavustusten myöntämistä ARAn kautta jatketaan vielä vuonna 2011. Eduskunta edellyttää myös, että ARA-vuokra-asuntojen perusparannusjärjestelmä uusitaan siten, että korkotukilainoituksen ehtoja parannetaan ja tuki sidotaan korjausten energiatehokkuuteen." (Vastalause 1)

18. Kari Rajamäki /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin uusintarikollisuuden vähentämiseksi turvaamalla rangaistusajan suunnitelmien laatimisen riittävin resurssein ja panostamalla oikeuspoliittiseen tutkimukseen. Vankeinhoidon ulkoistamissuunnitelmat on pysäytettävä." (Vastalause 1)

19. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että nykyinen pääomatulon verotus on epäoikeudenmukainen suosiessaan suuria pääomatuloja saavia, ja edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen progressiivisesta pääomaverosta, joka on pienistä pääomatuloista matala nousten suuremmista pääomatuloista." (Vastalause 2)

20. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen suurten varallisuuksien verottamisesta." (Vastalause 2)

21. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle esityksen pörssin kaupankäynnin verottamisesta ja yleisestä varainsiirtoverosta." (Vastalause 2)

22. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Kela-maksua ryhdytään perimään uudelleen työnantajilta." (Vastalause 2)

23. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Asumiskustannukset ovat kohonneet voimakkaasti. Erityisesti on kasvukeskuksissa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista huutava pula. Kovan rahan vuokra-asuntotuotanto on romahtanut, mikä on osaltaan johtanut vuokrien voimakkaaseen nousuun. Siksi eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi ja korkotukiehtojen muuttamiseksi niin, että asumiskustannukset vuokralaisille eivät nouse kohtuuttomiksi." (Vastalause 2)

24. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireisesti yleisen asumistuen, eläkeläisten asumistuen ja opiskelijoiden asumislisän ehtojen parantamisen, jotta nämä ryhmät eivät kärsisi korkeista asumiskustannuksista." (Vastalause 2)

25. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää korkotuettujen ARA-lainojen omavastuun koron puolittamista 1,7 prosenttiin asumiskustannusten ylläpitämiseksi kohtuullisina." (Vastalause 2)

26. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että 49 kuntaa on joutunut nostamaan veroprosenttia ensi vuodeksi ja vieläkin useammassa kunnassa joudutaan tinkimään peruspalveluista ja investoinneista. Eduskunta edellyttää hallituksen antavan pikaisesti esityksen kuntien valtionosuuksien lisäämiseksi niin, että investoinnit voidaan toteuttaa eivätkä kunnat joudu pakkolomauttamaan henkilöstöään tai vaarantamaan kuntalaisten tarvitsemia peruspalveluita." (Vastalause 2)

27. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta toteaa, että lapsiköyhyys on lisääntynyt ja erot lasten välillä terveyden, koulutuksen, harrastamismahdollisuuksien ja toimeentulon suhteen ovat kärjistymässä. Jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen lapsuuteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta kaikille lapsille luodaan mahdollisuudet kehittää itseään ja harrastaa. Toimeentulon osalta on tarpeen huolehtia siitä, että lapsilisän korotus ei leikkaa toimeentulotukea." (Vastalause 2)

28. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Pitkäaikaistyöttömyys on suurin yksittäinen syy pitkäaikaisköyhyyteen. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumiseksi ja työmarkkinatuen tasokorotukseksi." (Vastalause 2)

29. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Sadattuhannet eläkeläiset ovat edelleen EU:n köyhyysrajan alapuolella. Eduskunta edellyttää takuueläkkeisiin sellaista tasokorotusta, joka nostaisi eläkkeet aidosti köyhyysrajan yläpuolelle." (Vastalause 2)

30. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että työeläkkeiden indeksitarkistukseksi otetaan käyttöön taitetun työeläkeindeksin sijaan puoliväli-indeksi (palkat 50 %, hinnat 50 %)." (Vastalause 2)

31. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia muutetaan siten, että asiakkaan enimmäismaksun eli maksukaton piiriin luettaisiin myös laitoshoidon maksut ja että laitoshoidossa olevan käteen jäävää suojaosuutta korotetaan tuntuvasti nykyisestä." (Vastalause 2)

32. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Sotiemme veteraanien joukko on ikääntynyt ja harvenemassa. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti lain, jolla taataan vuosittain kuntoutus kaikille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen riippumatta sotainvaliditeetista ilman erillistä hakemusta." (Vastalause 2)

33. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Hyvään hallintoon, tietoon perustuvaan päätöksentekoon, elvytykseen ja ennaltaehkäisyyn tarvitaan tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Eduskunta edellyttää, että valtion omien tutkimuslaitosten toimintamahdollisuudet turvataan." (Vastalause 2)

34. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Rahalaitokset eivät palvele kansalaisia tasapuolisesti. Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimiin valtion omistaman pankin perustamiseksi." (Vastalause 2)

35. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Hallituksen toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat riittämättömät. Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa tavoitteekseen kansainvälistä yhteisöä oikeudellisesti sitovan sopimuksen syntymisen, missä sovitaan kehittyneiden maiden 30—40 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteista vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä." (Vastalause 2)

36. Mikko Kuoppa /vas Minna Sirnön /vas kannattamana: lausumaehdotus yleisperustelujen kohdalla: "Valtionhallinnon tuottavuusohjelma oan osoittautunut ideologiseksi henkilöstöleikkuriksi ja palveluiden ulkoistamisohjelmaksi. Korkean työttömyyden aikana on käsittämätöntä, että hallitus jatkaa väen vähentämistä sen sijaan, että valtio osallistuisi työllistämistalkoisiin. Kokemukset tuottavuusohjelmasta ovat myös osoittaneet, että tuottavuusohjelmasta saadut säästöt ovat näennäisiä. Tuottavuusohjelman aikana ostopalveluiden määrä ja niihin käytetyt eurot ovat lisääntyneet rajusti. Eduskunta edellyttää, että henkilöstöleikkuriksi osoittautuneesta valtion tuottavuusohjelmasta luovutaan." (Vastalause 2)

37. Bjarne Kallis /kd Päivi Räsäsen /kd kannattamana: epäluottamuslause-ehdotus: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Kiviniemen hallitus jatkaa sellaista vero- ja sosiaalipolitiikkaa, joka syventää entisestään eri väestöryhmien välisiä eroja. Hallituksen harjoittama veropolitiikka asettaa hankalaan tilanteeseen monet apua tarvitsevat. Samoin hallitus tekee vastuuttomasti, kun se jatkaa velanottoa suunnitellulla vauhdilla. Otettu velka tulee lopulta tulevien sukupolvien maksettavaksi. Tämän perusteella eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta." (Vastalause 3)

Päätökset

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 62; poissa 32.

( Ään. 188 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 2 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 19 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 19 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 2 ed. Mikko Kuopan ehdotusta 19 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 19 äänin

jaa 131, ei 38; poissa 30.

( Ään. 189 )

2) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 19 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 190 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 3 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 20 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 20 ehdotusta 3 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 20 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 3 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 3 äänin

jaa 147, ei 17; poissa 35.

( Ään. 191 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 3 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 192 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 62; poissa 27.

( Ään. 193 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 63; poissa 27.

( Ään. 194 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 63; poissa 27.

( Ään. 195 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 64; poissa 28.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 64; poissa 28.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 199 )

Puhemies:

Ed. Kari Rajamäen ehdotus 11 ja ed. Mikko Kuopan ehdotus 36 koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 36 ehdotusta 11 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 36 ed. Kari Rajamäen ehdotusta 11 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 11 äänin

jaa 156, ei 16; poissa 27.

( Ään. 200 )

2) Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 11 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 202 )

[Ed. Krista Kiuru antoi äänestysselityksen yleisperustelujen äänestysten päätyttyä.]

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 62; poissa 27.

( Ään. 203 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 56, tyhjiä 3; poissa 29.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 206 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 61; poissa 27.

( Ään. 207 )

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 63; poissa 28.

( Ään. 208 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 59; poissa 30.

( Ään. 209 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 59, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 210 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 58; poissa 28.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 212 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 59; poissa 28.

( Ään. 213 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 61; poissa 29.

( Ään. 214 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 29; poissa 31.

( Ään. 215 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 62; poissa 28.

( Ään. 216 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 27; poissa 28.

( Ään. 217 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 32; poissa 32.

( Ään. 218 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 64; poissa 28.

( Ään. 219 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 63; poissa 30.

( Ään. 220 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 59; poissa 27.

( Ään. 221 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 18, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 222 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 54, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 223 )

__________

Puheenvuoron saatuaan lausui

Krista Kiuru /sd:

Arvoisa puhemies! Äänestin ehdotuksesta 12 väärin. Olisin äänestänyt "jaa".

Puhemies:

Tämä merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies:

Eduskunta on hyväksynyt yleisperustelut mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—36, 38—46, 48—63, 65—147, 149—289, 291—540, 542—555, 557—873, 875—914, 916—1147/2010 vp hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta.

Puhemies:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Bjarne Kalliksen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 64; poissa 27.

( Ään. 224 )

Asian käsittely päättyi.

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 17.12.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 317—321/2010 vp.

Puhemies:

Näemmekin seuraavan kerran täällä toisemme seuraavassa täysistunnossa tiistaina 11.1.2011 kello 14.

Haluan nyt toivottaa arvoisille edustajille ja perheilleen oikein rauhallista joulua, ja toivotan myöskin virkakunnalle sitä samaa.

Täysistunto lopetettiin kello 18.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​