Täysistunnon pöytäkirja 134/2012 vp

PTK 134/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

134. TORSTAINA 20. JOULUKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.01—11.45, 16.00—17.14 ja 21.01—22.50), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.14—19.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.01—21.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Sampsa Kataja /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Anu Vehviläinen /kesk (10.55)
 • Risto Kalliorinne /vas (10.59)
 • Erkki Tuomioja /sd (16.00)
 • Sampsa Kataja /kok (16.01)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 19.12.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 135/1/2012

Nyt ryhdytään pääluokkien 29, 30, 31 ja 32 yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentilta 29.01.50 vähennettäväksi 287 500 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 457)

2. Jussi Niinistö /ps Vesa-Matti Saarakkalan /ps kannattamana: momentilta 29.01.66 vähennettäväksi 1 000 000 euroa kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 92)

3. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentilta 29.10.01 vähennettäväksi 4 850 000 euroa Helsingin eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-koulujen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 458)

4. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.10.01 lisäyksenä 150 000 euroa Savonlinnan taidelukiolle nuorten trumpetinsoiton edistämiseen ja instrumenttihankintoihin. (TAA 544)

5. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 103 000 euroa Keski-Uudenmaan kristilliselle koululle. (TAA 292)

6. Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 400 000 euroa kouluisäntien palkkaamiseen. (TAA 98)

7. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 500 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 426)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen suunnattujen taloudellisten resurssien kasvattamiseksi". (Vastalause 1, lausumaehdotus 9)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät resurssit koko maan kattavan kouluverkoston ylläpitämiseksi". (Vastalause 1, lausumaehdotus 10)

11. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppilaitosten perustamiskustannuksiin. (Vastalause 2)

13. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 300 000 euroa oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin Itä-Uudellamaalla. (TAA 429)

14. Ismo Soukola /ps James Hirvisaaren /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kanta-Hämeen koulujen home- ja sisäilmaongelmien korjaamiseen. (TAA 498)

15. Jari Leppä /kesk Katri Komin /kesk kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 5 000 000 euroa Kangasniemen Kankaisten koulun homekorjauksiin. (TAA 195)

16. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 9 200 000 euroa oppilaitosrakentamiseen Keski-Suomessa. (TAA 553)

17. Markku Rossi /kesk Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtionavustuksiin kunnille koulujen homekorjauksiin Itä-Suomessa. (TAA 27)

18. Arja Juvonen /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 29.20.21 lisäyksenä 200 000 euroa saattohoidon ja palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. (TAA 108)

19. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 820 000 euroa ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen Keski-Suomessa. (TAA 38)

20. Inkeri Kerola /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 400 000 euroa vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 137)

21. Aila Paloniemi /kesk Anne Kalmarin /kesk kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa kansanopistojen toimintaedellytysten turvaamiseen. (TAA 327)

22. Kimmo Kivelä /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 29.30.32 lisäyksenä 21 000 000 euroa nuorisotakuun toteuttamiseksi oppisopimuskoulutukseen. (TAA 149)

22a. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 19 000 000 euroa oppisopimuskoulutukseen. (Vastalause 2)

23. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.30.32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa lisää resursseja oppisopimuskoulutukseen". (Vastalause 1, lausumaehdotus 11)

24. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.30.53 lisäyksenä 400 000 euroa kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan. (TAA 154)

25. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 29.40.02 lisäyksenä 250 000 euroa arkistolaitoksen keskusarkiston vuokrakustannusten rahoitukseen. (TAA 540)

26. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 100 000 euroa rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämän koulutuksen aloittamiseen Lapin alueella. (TAA 277)

27. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kan-nattamana: momentille 29.40.30 lisäyksenä 1 000 000 euroa eräiden ammattikorkeakoulujen tutkimustoimintaan. (TAA 171)

28. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.40.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin ammattikorkeakouluille suunnattujen määrärahojen korottamiseksi, jotta nuorisotakuun toteutuminen suunnitellussa laajuudessaan voidaan varmistaa". (Vastalause 1, lausumaehdotus 12)

29. Inkeri Kerola /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 470 000 euroa rakentamistekniikan koulutuksen aloittamiseksi Oulun yliopistossa. (TAA 138)

30. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.40.53 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen. (TAA 278)

31. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentilta 29.40.66 vähennettäväksi 7 000 000 euroa kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuuksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 94)

32. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.70.55 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa esityksen opintotuen sitomiseksi indeksiin vuonna 2013." (Vastalause 1, lausumaehdotus 14)

33. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 29.80.34 lisäyksenä 790 000 euroa Marttilan kunnan uuden pääkirjaston rakentamiseen. (TAA 60)

34. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentilta 29.80.50 vähennettäväksi 583 000 euroa taiteen ja kulttuurin eräisiin avustuksiin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 93)

35. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomalaisuuden Liitto ry:n nimi- ja lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 460)

37. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 706 000 euroa Suomi—Venäjä-seuran toiminnan turvaamiseen. (TAA 231)

38. Jari Leppä /kesk Katri Komin /kesk kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa seurantalojen ja työväentalojen ylläpitokustannuksiin. (TAA 196)

39. Vesa-Matti Saarakkala /ps Jussi Halla-ahon /ps kannattamana: momentilta 29.80.51 vähennettäväksi 1 572 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetusta määrärahasta. (TAA 461)

40. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 40 000 euroa kansanmusiikkitapahtuman Eteläpohjalaiset Spelit avustamiseen. (TAA 490)

41. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 3 500 000 euroa Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistykselle sijoitettavaksi säätiön peruspääomaan. (TAA 545)

42. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 29.80.75 lisäyksenä 200 000 euroa P. E. Svinhufvudin kotimuseon Kotkaniemen peruskorjauksen suunnitteluun ja vesikaton korjaamiseen. (TAA 296)

43. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 29.80.75 lisäyksenä 500 000 euroa Olavinlinnan muuri- ja muiden rakenteiden korjaamiseen ja uusimiseen. (TAA 174)

44. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa ammattikorkeakoulujen liikuntapalveluiden edistämiseen. (TAA 28)

45. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 100 000 euroa nuorisotyön edistämiseksi itäisellä Uudellamaalla. (TAA 434)

46. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 300 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille. (TAA 279)

47. Johanna Jurva /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 650 000 euroa etsivän nuorisotyön vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. (TAA 106)

48. Aila Paloniemi /kesk Anne Kalmarin /kesk kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 1 500 000 euroa Keski-Suomen kunnille nuorten ohjauksen lisäämiseen, nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. (TAA 328)

49. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vapaan sivistystyön perusrahoitus on turvattava, jotta koko maan kattava oppilaitosverkko kyetään säilyttämään." (Vastalause 2, lausumaehdotus 16)

50. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujen rahoitukseen kohdistettavat leikkaukset perutaan, jotta leikkaukset eivät rapauta alueellisesti kattavaa ammattikorkeakouluverkostoamme." (Vastalause 2, lausumaehdotus 17)

51. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Suomen Akatemian tutkimusmäärärahojen leikkaukset perutaan. Määrärahaleikkaukset vaarantavat hallitusohjelmatavoitteen toteutumisen, jonka mukaan hallitus huolehtii osaamisen ja tutkimuksen riittävästä rahoituksesta." (Vastalause 2, lausumaehdotus 18)

52. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksin jäädyttämisestä on luovuttava." (Vastalause 2, lausumaehdotus 19)

53. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuusindeksiä tulee korottaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla." (TAA 587)

54. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin yliopistoindeksin jäädyttämisen perumiseksi." (Vastalause 1, lausumaehdotus 13)

55. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että yliopistoindeksin jäädyttämisestä on luovuttava." (Vastalause 2, lausumaehdotus 20)

56. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää yliopistoindeksin toteuttamista täysimääräisesti." (TAA 588)

57. Esko Kiviranta /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkaleikkauksia ei toteuteta hallituksen kaavailemassa mittaluokassa. Toteutuessaan leikkaukset murentavat tasa-arvoisten koulutusmahdollisuuksien saatavuutta alueellisesti." (Vastalause 2, lausumaehdotus 21)

58. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Hallituksen on otettava huomioon Lapin erityispiirteet sekä niihin liittyvät kasvunäkymät ja mahdollisuudet määrärahoja ja aloituspaikkoja kohdennettaessa." (TAA 229)

59. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen noudattavan hallitusohjelmansa kirjauksia ja turvaavan ystävyysseurojen riittävän rahoituksen." (TAA 230)

Päätökset

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 34; poissa 17.

( Ään. 1 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 27, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 33, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 40, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 36; poissa 23.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39; poissa 14.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 38, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 129, ei 56; poissa 14.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 66; poissa 12.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 60, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 45; poissa 13.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 40; poissa 17.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 49, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 39, tyhjiä 2; poissa 18.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 58, tyhjiä 3; poissa 15.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 47; poissa 13.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 70; poissa 14.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Aila Paloniemen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 68; poissa 12.

( Ään. 19 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Kimmo Kivelän ehdotus 22 ja Esko Kivirannan ehdotus 22 a ovat vastakkaisia. Ensin äänestetään ehdotuksesta 22 a ehdotusta 22 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 22 a Kimmo Kivelän ehdotusta 22 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 a äänin

jaa 144, ei 40, tyhjiä 1; poissa 14.

( Ään. 20 )

2) Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 22 a mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 71; poissa 13.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 62; poissa 17.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 55; poissa 14.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 61; poissa 12.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 64; poissa 16.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 63; poissa 14.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 46; poissa 14.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 26, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 63; poissa 13.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 160, ei 17, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 36; poissa 14.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 20, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 65, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 9, tyhjiä 3; poissa 23.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 61; poissa 15.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 31, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 44; poissa 13.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 48, tyhjiä 2; poissa 15.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 51; poissa 16.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 41; poissa 16.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 45; poissa 12.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Johanna Jurvan ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Aila Paloniemen ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 48, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 49 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 70; poissa 15.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 68; poissa 15.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69; poissa 14.

( Ään. 49 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esko Kivirannan ehdotus 52 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 53 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 52 ja Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 70; poissa 14.

( Ään. 50 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 54, Esko Kivirannan ehdotus 55 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 56 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 54, Esko Kivirannan ehdotuksesta 55 ja Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 71; poissa 14.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 70; poissa 15.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 64; poissa 14.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 21, tyhjiä 9; poissa 19.

( Ään. 54 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 29 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 30.10.50 lisäyksenä 400 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. (Vastalause 2)

3. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 30.10.55 lisäyksenä 100 000 euroa 4H-toimintaan. (Vastalause 2)

4. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 30.20.01 lisäyksenä 500 000 euroa maatalous- ja maaseutuyrittäjien voimavarakartoituksiin. (TAA 176)

5. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 30.20.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 2)

6. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.20.45 lisäyksenä 29 000 000 euroa luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin. (Vastalause 1)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.20.45 kohdalla "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy voimallisemmin sekä ajamaan maa- ja metsätalouden toimintaedellytysten turvaamista ja kehittämistä koko maassa että huomioimaan suomalaisen ruokaomavaraisuuden tärkeyden." (Vastalause 1, lausumaehdotus 15)

8. Jari Leppä /kesk Katri Komin /kesk kannattamana: momentille 30.20.47 lisäyksenä 200 000 euroa Luomuinstituutin perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. (TAA 197)

9. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 30.30.20 lisäyksenä 50 000 euroa Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan tukemiseen. (TAA 209)

10. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 30.40.42 lisäyksenä 500 000 euroa petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen. (TAA 237)

11. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 30.40.43 lisäyksenä 400 000 euroa petovahinkojen vähentämiseen poronhoitoalueella. (TAA 218)

12. Markus Mustajärvi /vr Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa pienvesistöjen kalataloudelliseen kunnostukseen Lapissa. (TAA 239)

13. Markus Mustajärvi /vr Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 30.50.20 lisäyksenä 500 000 euroa Pöyliöjärven kunnostamiseen Kemijärvellä. (TAA 238)

14. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 3 000 000 euroa vesihuollon ja tulvasuojelun tukemiseen. (Vastalause 2)

15. Inkeri Kerola /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 30.50.31 lisäyksenä 2 315 500 euroa siirtoviemärihankkeiden rahoitukseen Pohjois-Pohjanmaalla. (TAA 140)

16. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.50.48 lisäyksenä 5 000 000 euroa Pohjanmaalla ja Pohjois-Satakunnassa tapahtuneiden tulvien vahinkojen korvaamiseen. (Vastalause 1)

17. Markus Mustajärvi /vr Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 30.60.01 lisäyksenä 800 000 euroa Metsäntutkimuslaitoksen Sallan ja Kolarin toimipisteiden kehittämiseen. (TAA 240)

18. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 3 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 2)

19. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 30.60.44 lisäyksenä 8 500 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 1)

20. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: momentilta 30.60.45 vähennettäväksi 500 000 euroa Metso-ohjelmasta. (Vastalause 2)

21. Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen noudattavan kaikissa alihankinnoissaan tilaajavastuulain periaatteita ja valvovan asianmukaisten työehtojen noudattamista ja että työehtojen noudattaminen ja niiden toteennäyttäminen on ehto alihankintasopimuksen tekemiselle." (TAA 241)

22. Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 30.63 kohdalla: "Eduskunta edellyttää Metsähallituksen täyttävän tinkimättä yhteiskunnalliset ja työllistämisvelvoitteensa Ylä-Lapissa." (TAA 242)

23. Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 30.63 kohdalla: "Metsähallituksen liiketoimintakonsernin tuloutus valtion talousarvioon on 100 000 000 euroa." (TAA 243)

24. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla talousarviossa ehdotetut leikkaukset kompensoidaan maatalous-, metsätalous- ja maaseutuyrittäjille. Leikkausten toteuttaminen ei mahdollista hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista vaalikauden aikana." (Vastalause 2, lausumaehdotus 22)

25. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toteuttaa hallitusohjelman kirjauksen metsiin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamisesta kansallisen metsäohjelman mukaisesti." (Vastalause 2, lausumaehdotus 23)

26. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa maatilatalouden kehittämisrahaston toiminnan jatkamalla sen pääomittamista." (Vastalause 2, lausumaehdotus 24)

27. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus säilyttää maaseudun kehittämisen määrärahat tasolla, joka turvaa laadukkaan ja alueellisesti sekä sisällöllisesti kattavan neuvonnan tarjonnan koko maassa." (Vastalause 2, lausumaehdotus 25)

28. Eero Reijonen /kesk Timo Kallin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että koska pienpuuenergiatuki ei etene hallituksen toimenpiteillä, sen pitää siirtää pienpuun energiatuki -momentilla olevat määrärahat kokonaisuudessaan Kemera-tukeen ja tukea maksetaan vuoden 2012 Kemera-lainsäädännön mukaisesti." (Vastalause 2, lausumaehdotus 26)

Päätökset

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 63, tyhjiä 1; poissa 37.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 66; poissa 27.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 105, ei 67; poissa 27.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 104, ei 67; poissa 28.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 50; poissa 23.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 63; poissa 24.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 56, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 37; poissa 20.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 69; poissa 19.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 69; poissa 18.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 33, tyhjiä 5; poissa 19.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 69, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 62, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 57; poissa 16.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 47, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 70 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eero Reijosen ehdotus 18 ja Pentti Kettusen ehdotus 19 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 19 ehdotusta 18 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 19 Eero Reijosen ehdotusta 18 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 18 äänin

jaa 145, ei 37; poissa 17.

( Ään. 71 )

2) Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 18 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 67, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 55; poissa 22.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 52, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 44, tyhjiä 1; poissa 16.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 69, tyhjiä 2; poissa 15.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 72; poissa 12.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 69, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 69, tyhjiä 3; poissa 14.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 67, tyhjiä 3; poissa 16.

( Ään. 81 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 30 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Ismo Soukola /ps James Hirvisaaren /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 60 000 000 euroa perusväylänpidon määrärahan korottamiseen. (TAA 500)

2. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 91 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

4. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (TAA 126)

5. Elsi Katainen /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 000 euroa perusradanpitoon. (TAA 135)

6. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa keskikaiteiden rakentamiseen Alasjärven ja Ruutanan väliselle tieosuudelle. (TAA 14)

7. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 100 000 euroa Keihonen—Kilpala-maantien parannukseen Vesilahdella. (TAA 3)

8. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Jyväskylä—Tampere-rataosan parantamista koskevan esisuunnitelman laatimiseen. (TAA 39)

9. Teuvo Hakkarainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 500 000 euroa kantatien 77 kunnostamisen aloittamiseen välillä Taimoniemi—Keiteleen kunnan raja Viitasaarella. (TAA 40)

10. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 45 000 euroa Mynämäen Palolaistentien peruskorjauksen suunnitteluun. (TAA 61)

11. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 385 000 euroa Liedon kunnan paikallistien 12287 liikenneturvallisuuden parantamiseen. (TAA 62)

12. James Hirvisaari /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Käkisalmen sillan suunnitteluun. (TAA 81)

13. James Hirvisaari /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 200 000 euroa maantien 3132 välin Vuorenmylly—Kalkkinen perusparannuksen toteuttamiseen. (TAA 82)

14. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Koskenvarrentielle välille Alajärven keskusta—Väärämäentie. (TAA 83)

15. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa Vintturin paikallistien perusparantamistöiden aloittamiseen Kaustisella. (TAA 84)

16. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa maantien 7520 perusparantamiseen välillä Perho—Kinnula. (TAA 85)

17. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Puurosen ja Polson kylät yhdistävän paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen Vetelissä. (TAA 86)

18. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa tien numero 751 perusparantamiseen Vetelin Sillanpään ja Lestijärven välillä. (TAA 87)

19. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Soinin ja Karstulan välisen Lehtomäen paikallistien peruskorjaukseen. (TAA 88)

20. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Kaartusentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Alajärvellä. (TAA 89)

21. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Koveron risteyksen muuttamiseen eritasoliittymäksi Lapualla. (TAA 90)

22. Reijo Hongisto /ps Kaj Turusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Karvosentien perusparantamiseen ja päällystämiseen Evijärvellä. (TAA 91)

23. Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kauhajoen ja Karvian välisen tien 6700 kunnostamiseen. (TAA 103)

24. Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Jämijärven Jämin ja Jyllin välisen tien 13253 päällystämiseen. (TAA 104)

25. Ari Jalonen /ps Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Pomarkun Honkakosken ja Lavian Riihon välisen tien 13192 kunnostamiseen. (TAA 102)

26. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen Uudellamaalla. (TAA 118)

27. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Tuusulan Koskenmäen kiertoliittymän parantamiseen. (TAA 119)

28. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa teemahankkeille "Joukkoliikenteen edistäminen pääkaupunkiseudun säteittäisillä pääväylillä" ja "Tieliikenteen meluntorjunta pääkaupunkiseudulla". (TAA 120)

29. Antti Kaikkonen /kesk Paula Lehtomäen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisiin investointeihin, valtakunnallisiin hankeohjelmiin ja teemapaketteihin, sekä kaikkein kiireellisimpiin Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueen pieniin sekä keskikokoisiin yleisen tieverkon ja kevyen liikenteen väylien rakennushankkeisiin. (TAA 121)

30. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa kantatien 58 Humppi—Yläpää-tieosuuden kunnostukseen Keski-Suomessa. (TAA 125)

31. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Vuoreslahdentien kunnostamattoman osan perusparantamiseen ja kestopäällystämiseen Kajaanin kaupungissa. (TAA 142)

32. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Taivalkosken Mustavaaran kaivokselle johtavan maantien suunnitteluun ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 143)

33. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa Kainuun heikkokuntoisten sorateiden parantamisen suunnitteluun ja kunnostuksen aloittamiseen. (TAA 144)

34. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 700 000 euroa rautatieyhteyden Kontiomäki—Taivalkoski perusparantamiseen sekä rautatieyhteyden Taivalkoski—Mustavaaran kaivos suunnittelemiseen ja rakentamisen aloittamiseen. (TAA 145)

35. Kimmo Kivelä /ps Pirkko Mattilan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Enonlahden yhdystien 16407 perusparantamiseen Kuopion Vehmersalmella. (TAA 151)

36. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa Sauvo—Pyhäloukas-tien perusparannukseen. (TAA 158)

37. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Heinävedentie—Siikasalmi Liperissä. (TAA 165)

38. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Siikakoskentien perusparantamisen aloittamiseen Liperissä. (TAA 166)

39. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Varosentien perusparantamisen aloittamiseen Polvijärvellä. (TAA 167)

40. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Joensuussa sijaitsevan Rasikummuntien perusparantamiseen. (TAA 168)

41. Osmo Kokko /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Ahvenisentien ja Romppalantien risteykseen Joensuussa. (TAA 169)

42. Merja Kuusisto /sd Matti Saarisen /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa kantatien 45 liikenneympyrän parantamiseen Koskenmäentien ja Nahkelantien risteysalueella Tuusulassa. (TAA 191)

43. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Hollolan Nostavantien korjaamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (TAA 210)

44. Pirkko Mattila /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kunnostukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. (TAA 220)

45. Pirkko Mattila /ps Kimmo Kivelän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 6 000 000 euroa Nelostievyöhyke E75 -hankkeelle. (TAA 221)

46. Markus Mustajärvi /vr Simo Rundgrenin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Kolarin radan liikennejärjestelyjen parantamiseen. (TAA 245)

47. Markus Mustajärvi /vr Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Tanhuan tien peruskorjaukseen Savukoskella. (TAA 247)

48. Simo Rundgren /kesk Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskunnostukseen Inarissa. (TAA 392)

50. Markus Mustajärvi /vr Hanna Mäntylän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 7 000 000 euroa Kittilän Kaukosen sillan rakentamiseen. (TAA 249)

51. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Nerkoontien 727 perusparantamisen aloittamiseen Kihniöllä. (TAA 272)

52. Lea Mäkipää /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valaistuksen ja kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittamiseen välillä valtatie 3—Parkanon rautatieasema Parkanossa. (TAA 273)

53. Martti Mölsä /ps Teuvo Hakkaraisen /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Punkalaitumen ja Vammala/Sastamalan välisen seututien 252 parantamisen suunnitteluun. (TAA 286)

54. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa huonokuntoisen paikallistien 11099 kunnostamiseen ja päällystämiseen välillä Leppäkorpi—Kiikala. (TAA 297)

55. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Poukantien ja Syväojantien välisen jalankulku- ja pyörätien rakentamiseen Ruovedellä. (TAA 333)

56. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen kantateiden 56 ja 58 risteykseen Mänttä-Vilppulassa. (TAA 334)

57. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen kantatien 66 ja seututien 337 risteykseen Ruovedellä. (TAA 335)

58. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 400 000 euroa maantien 346 parantamiseen välillä Kotala—Innala, Virrat ja Mänttä-Vilppula. (TAA 336)

59. Eero Reijonen /kesk Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa Ylämyllyn ja Käsämän risteysjärjestelyjen rakentamiseen Liperin kunnassa. (TAA 365)

60. Eero Reijonen /kesk Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 15 000 000 euroa valtatien 23 peruskorjaukseen tieosuudella Varkaus—Kontkala. (TAA 366)

61. Markku Rossi /kesk Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 9 kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnitteluun välillä Hankasalmi—Niiralan raja-asema. (TAA 376)

62. Markku Rossi /kesk Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Siilinjärvi—Viinijärvi-ratayh-teyden sähköistämiseen välillä Yaran Siilinjärven tehdas—Savonrata. (TAA 382)

63. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa paikallisteiden Vaattojärvi—Poikkijärvi ja Venejärvi—Venetti peruskunnostukseen Kolarin kunnassa. (TAA 389)

64. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuorgam—Rajala Utsjoen kunnassa. (TAA 390)

65. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Sodankylän Kersilön kohdalle. (TAA 391)

66. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 21 parannustöihin välillä Muonio—Ylimuonio. (TAA 393)

67. Simo Ruodgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Kolarin kunnassa Venejärven ja Kurtakon välisen tien rakentamiseen. (TAA 394)

68. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuotioranta—Kainuunkylä—Pekanpää Ylitornion kunnassa. (TAA 395)

69. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen teille 1551 ja 1552 välille Tarkkinen—Voolahden risteys Porvoossa. (TAA 437)

70. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä. (TAA 438)

71. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 463)

72. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (TAA 464)

73. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa. (TAA 465)

74. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa maanteiden 685, 689, 17384 ja 17390 parantamiseen ja liikenneturvallisuuden lisäämiseen Jurvan keskustan kohdalla. (TAA 466)

75. Matti Saarinen /sd Merja Kuusiston /sd kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Espoo—Lohja-kaupunkiradan suunnitteluun. (TAA 484)

76. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa seututien 274 peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Kauhajärvi—Karvia. (TAA 47)

77. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa seututien 6700 peruskorjaukseen välillä Kauhajoki—Karvia. (TAA 48)

78. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen kantatien 67 välillä Aronkylä—Harjankylä Kauhajoella. (TAA 55)

79. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa uuden sillan rakentamiseen Kyrönjoen yli välille 7200 Reiniläntie—Alapääntie Seinäjoen Ylistarossa. (TAA 56)

80. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa maantien 661 parantamiseen välillä Isojoki—Kauhajoen Päntäne. (TAA 57)

81. Lasse Hautala /kesk Mikko Savolan /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 4 000 000 euroa kiertoliittymän rakentamiseen Jalasjärvelle. (TAA 59)

82. Ismo Soukola /ps James Hirvisaaren /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa alemman tieverkon perusparantamiseen Kanta-Hämeessä. (TAA 499)

83. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 661 Kauhajoki—Isojoki edelleen kehittämiseen. (TAA 541)

84. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa Uurainen—Höytiä—Ylä-Kintaus—Kintaus-yhdystien 6250 osittaiseen peruskorjaukseen. (TAA 554)

85. Kauko Tuupainen /ps Martti Mölsän /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 200 000 euroa yhdystien 16691 peruskorjaukseen Jyväskylässä. (TAA 555)

86. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa Parikkala—Syväoron rajanylityspaikan infrastruktuurin suunnittelutyöhön, kehittämiseen ja välittömiin kunnostustoimiin. (TAA 546)

87. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 450 000 euroa välittömiä perusparannuksia tarvitsevien tieosuuksien kartoittamiseen ja kunnostukseen Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 547)

88. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyjen (vt 14) kolmannen vaiheen (Syväväylän siirto Laitaatsalmeen) suunnitteluun ja hankkeen toteuttamiseen. (TAA 548)

89. Anne Louhelainen /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 31.10.41 lisäyksenä 750 000 euroa Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämiseen. (TAA 211)

90. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisteiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. (Vastalause 1)

91. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 14 000 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen. (Vastalause 2)

93. Martti Mölsä /ps Teuvo Hakkaraisen /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 500 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen Pirkanmaan maakunnan alueella. (TAA 287)

94. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.10.50 lisäyksenä 300 000 euroa yksityisten teiden kunnossapitoon, parantamiseen ja rakennuskustannuksiin Etelä-Savon maakunnan alueella. (TAA 549)

95. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 31.10.50 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusväylänpidon ja yksityisten teiden kunnossapidon määrärahojen korottamiseksi, jotta kansallinen pääomamme ei valuisi hiekkaan." (Vastalause 1, lausumaehdotus 16)

96. Mikko Alatalo /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 5 000 000 euroa Hämeenkyrön ohikulkutien rakentamisen aloittamiseksi. (TAA 16)

97. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 8 rakentamiseen moottoritieksi välillä Raisio—Nousiainen. (TAA 29)

98. Inkeri Kerola /kesk Mirja Vehkaperän /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 25 000 000 euroa E8-tien korjaukseen välillä Kalajoki—Liminka. (TAA 141)

99. Esko Kiviranta /kesk Annika Saarikon /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Salon itäisen ohikulkutien rakentamiseen kantatielle 52. (TAA 160)

100. Katri Komi /kesk Jari Lepän /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 80 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen välillä Mikkeli—Juva. (TAA 566)

101. Jari Leppä /kesk Katri Komin /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 000 000 euroa valtatien 5 perusparantamiseen välillä Hurus—Hietanen Mäntyharjulla. (TAA 201)

102. Markus Mustajärvi /vr Eeva-Maria Maijalan /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 2 000 000 euroa Martti—Tulppio-tien rakentamisen aloittamiseen Savukoskella. (TAA 246)

103. Mauri Pekkarinen /kesk Kauko Tuupaisen /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 4 parantamiseen moottoritieksi välillä Kirri—Tikkakoski. (TAA 329)

104. Markku Rossi /kesk Elsi Kataisen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 15 000 000 euroa Kuopion tavara- ja henkilöratapihan perusparantamiseen. (TAA 383)

105. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 100 000 000 euroa rataosuuden Laurila—Tornio—Kolari sähköistykseen. (TAA 396)

106. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori. (TAA 589)

107. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 31.10 kohdalla: "Liikenneverkon kehittämiseen on turvattava riittävä rahoitus, jotta väylien kunto säilyy ja liikenneverkkoon sidottu pääoma ei menetä arvoaan." (TAA 244)

108. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.30.43 lisäyksenä 1 500 000 euroa Vaasan ja Uumajan välisen meriliikenteen edelleen kehittämiseen. (TAA 542)

109. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa maakuntien lentokenttätoiminnan kehittämiseen. (Vastalause 1)

110. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 3 000 000 euroa alueellisen ja paikallisen joukkoliikenteen palvelujen ostoon. (Vastalause 2)

111. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä—Vilppula-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen. (TAA 337)

112. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 450 000 euroa henkilöliikenteen aloittamiseksi junaradalla Savonlinna—Pieksämäki. (TAA 550)

113. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämisen edellyttämään selvitystyöhön ja suunnitteluun. (TAA 590)

114. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: luvun 31.40 uudelle momentille lisäyksenä 400 000 euroa yhteisöradioiden ja viestintäyhteisöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 591)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ismo Soukolan ehdotus 1, Timo Kallin ehdotus 2, Pentti Kettusen ehdotus 3 ja Anne Kalmarin ehdotus 4 koskevat samaa määrärahaa. Ehdotukset 3 ja 4 ovat saman sisältöiset. Ensin äänestetään niistä ehdotusta 2 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 1 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 ja Anne Kalmarin ehdotuksesta 4 Timo Kallin ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 146, ei 39, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 82 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 2 Ismo Soukolan ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 133, ei 45, tyhjiä 4; poissa 17.

( Ään. 83 )

3) Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Elsi Kataisen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 53, tyhjiä 9; poissa 14.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 34, tyhjiä 2; poissa 20.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 26, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42; poissa 13.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Teuvo Hakkaraisen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 43; poissa 15.

( Ään. 89 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 43; poissa 11.

( Ään. 90 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 42; poissa 14.

( Ään. 91 )

Äänestyksessä James Hirvisaaren ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 92 )

Äänestyksessä James Hirvisaaren ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 39; poissa 16.

( Ään. 93 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 94 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 95 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 45; poissa 13.

( Ään. 96 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 97 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 43; poissa 13.

( Ään. 98 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 49; poissa 12.

( Ään. 99 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 45; poissa 15.

( Ään. 100 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 43; poissa 10.

( Ään. 101 )

Äänestyksessä Reijo Hongiston ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43; poissa 14.

( Ään. 102 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 103 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 41, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 104 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 105 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 41, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 106 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Antti Kaikkosen ehdotus 27 ja Merja Kuusiston ehdotus 42 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 27 ja Merja Kuusiston ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 41, tyhjiä 6; poissa 12.

( Ään. 107 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 40, tyhjiä 6; poissa 11.

( Ään. 108 )

Äänestyksessä Antti Kaikkosen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 30, tyhjiä 4; poissa 14.

( Ään. 109 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 28, tyhjiä 4; poissa 13.

( Ään. 110 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 42, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 111 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 46; poissa 11.

( Ään. 112 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 44; poissa 16.

( Ään. 113 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 48; poissa 11.

( Ään. 114 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 39; poissa 19.

( Ään. 115 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 28, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 116 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 42; poissa 15.

( Ään. 117 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 118 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 41; poissa 14.

( Ään. 119 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 42; poissa 11.

( Ään. 120 )

Äänestyksessä Osmo Kokon ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 121 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 122 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 43; poissa 15.

( Ään. 123 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 45 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 44; poissa 16.

( Ään. 124 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 46 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 49, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 125 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 47 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40, tyhjiä 3; poissa 10.

( Ään. 126 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 48 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 50; poissa 18.

( Ään. 127 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 50 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 48, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 128 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 51 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 44; poissa 10.

( Ään. 129 )

Äänestyksessä Lea Mäkipään ehdotuksesta 52 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 44; poissa 15.

( Ään. 130 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 53 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 43; poissa 10.

( Ään. 131 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 54 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 41; poissa 14.

( Ään. 132 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 55 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 133 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 56 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 38, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 134 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 57 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 36, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 135 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 58 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 136 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 59 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 34, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 137 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 60 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 34, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 138 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 61 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 36, tyhjiä 2; poissa 17.

( Ään. 139 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 62 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 140 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 63 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 42, tyhjiä 2; poissa 22.

( Ään. 141 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 64 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 37, tyhjiä 2; poissa 12.

( Ään. 142 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 65 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 37, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 143 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 66 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 39, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 144 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 67 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 39, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 145 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 68 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 30, tyhjiä 2; poissa 13.

( Ään. 146 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 69 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 147 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 70 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 148 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 71 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 149 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 72 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 42; poissa 10.

( Ään. 150 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 73 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 41; poissa 15.

( Ään. 151 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 74 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39; poissa 12.

( Ään. 152 )

Äänestyksessä Matti Saarisen ehdotuksesta 75 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 26, tyhjiä 4; poissa 15.

( Ään. 153 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 76 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 154 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 77 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 37, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 155 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 78 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 156 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 79 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37, tyhjiä 4; poissa 15.

( Ään. 157 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 80 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 35, tyhjiä 3; poissa 12.

( Ään. 158 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 81 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 35, tyhjiä 3; poissa 15.

( Ään. 159 )

Äänestyksessä Ismo Soukolan ehdotuksesta 82 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 160 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 83 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 161 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 84 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 42; poissa 12.

( Ään. 162 )

Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta 85 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 42; poissa 17.

( Ään. 163 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 86 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 164 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 87 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 42; poissa 10.

( Ään. 165 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 88 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 35, tyhjiä 5; poissa 16.

( Ään. 166 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 89 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 40; poissa 13.

( Ään. 167 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 90 ja Timo Kallin ehdotus 91 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 91 ehdotusta 90 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 91 Pentti Kettusen ehdotusta 90 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 90 äänin

jaa 150, ei 35, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 168 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 90 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 71; poissa 12.

( Ään. 169 )

Äänestyksessä Martti Mölsän ehdotuksesta 93 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 44; poissa 14.

( Ään. 170 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 94 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 171 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 95 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 65; poissa 16.

( Ään. 172 )

Äänestyksessä Mikko Alatalon ehdotuksesta 96 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 33, tyhjiä 4; poissa 16.

( Ään. 173 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 97 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 40; poissa 19.

( Ään. 174 )

Äänestyksessä Inkeri Kerolan ehdotuksesta 98 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 38, tyhjiä 3; poissa 15.

( Ään. 175 )

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta 99 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 28, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 176 )

Äänestyksessä Katri Komin ehdotuksesta 100 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 31, tyhjiä 3; poissa 13.

( Ään. 177 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 101 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 39, tyhjiä 2; poissa 10.

( Ään. 178 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 102 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 41, tyhjiä 3; poissa 12.

( Ään. 179 )

Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta 103 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 45, tyhjiä 2; poissa 14.

( Ään. 180 )

Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 104 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 161, ei 25, tyhjiä 2; poissa 11.

( Ään. 181 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 105 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 35, tyhjiä 4; poissa 12.

( Ään. 182 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 106 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 34, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 183 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 107 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 67; poissa 15.

( Ään. 184 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 108 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 42, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 185 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 109 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 57; poissa 18.

( Ään. 186 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 110 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 68, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 187 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 111 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 31, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 188 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 112 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 42; poissa 13.

( Ään. 189 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 113 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 32, tyhjiä 5; poissa 15.

( Ään. 190 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 114 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 33, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 191 )

__________

Anne Kalmari /kesk:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 16 äänestin "jaa", vaikka minun olisi pitänyt äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 31 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Vesa-Matti Saarakkala /ps Ville Vähämäen kannattamana: momentilta 32.20.06 vähennettäväksi 3 924 000 euroa Tekesin — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 476)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään kannattamana: momentilta 32.20.40 vähennettäväksi 200 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

3. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan kannattamana: momentille 32.20.40 lisäyksenä 470 000 euroa hiukkassäteilyä mittaavan sensorin kehittämiseksi Solar Orbiter -luotaimeen. (TAA 63)

4. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (Vastalause 2)

5. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 10 000 000 euroa alueellisen kuljetustuen korottamiseen. (TAA 251)

6. Pirkko Mattila /ps Kimmo Kivelän kannattamana: momentille 32.30.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen Itä- ja Pohjois-Suomessa. (TAA 222)

7. Jari Lindström /ps Anne Louhelaisen kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 500 000 euroa yritysten tuotekehitysinvestointien tekemiseen Kouvolan seudun ammattiopiston BioSampo-yksikössä. (TAA 204)

8. Eero Reijonen /kesk Anu Vehviläisen kannattamana: momentille 32.30.45 lisäyksenä 2 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (TAA 367)

9. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 30 000 000 euroa työllisyysmäärärahojen lisäämiseen. (TAA 255)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään kan-nattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 53 000 000 euroa, josta osoitetaan 35 000 000 nuorten ja yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, 10 000 000 euroa mestari—kisälli-toimintamallien kehittämiseen ja 8 000 000 euroa osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyden edistämiseen. (Vastalause 1)

11. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa nuorten työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 552)

12. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 300 000 euroa yli 50-vuotiaiden työllistämiseen Etelä-Savon maakunnassa. (TAA 551)

13. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 500 000 euroa työllisyyden edistämiseen Lapin syrjäseuduilla. (TAA 280)

14. Maria Lohela /ps Johanna Jurvan kan-nattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin Turun Varissuolla. (TAA 205)

15. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.30.51 lisäyksenä 2 000 000 euroa kohdennettavaksi kolmannelle sektorille erityisesti työttömien yhdistyksen toiminnan turvaamiseen. (TAA 253)

16. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 4 §:n mukaiseen työttömien työllistämiseen valtion virastoille ja laitoksille enintään 2 500 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen enintään 2 500 euron suuruisen kuukausipalkan mukaisesti sekä työn järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Määräraha kohdennetaan erityisesti vaikeimmille työttömyysalueille (aluevelvoitekunnat)." (TAA 252)

17. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.30.51 kohdalla: "Työllistämis-, koulutus- ja erityismenojen määrärahasta saa käyttää 10 000 000 euroa nuorten aidon yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi siten, että jokaiselle ammattiin valmistuvalle alle 25-vuotiaalle nuorelle taataan kuuden kuukauden työttömyysjakson jälkeen määräaikainen, vähintään kymmenen kuukauden mittainen kokoaikainen työjakso, mikäli nuori ei muuten työllisty." (TAA 254)

18. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.30.64 lisäyksenä 5 470 000 euroa työllisyysperusteisiin investointeihin. (TAA 256)

19. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.30 kohdalla: "Työ- ja elinkeinoministeriö aloittaa vuoden 2013 aikana valmistelutyön kaivoslain muuttamiseksi siten, että kaivosyhtiöt joutuvat maksamaan kaivoksen sijaintikunnalle tai -kunnille louhintamaksun louhintavolyyminsa tai tuloksensa perusteella." (TAA 250)

20. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin kannattamana: momentille 32.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan. (TAA 446)

21. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan turvaamiseen. (TAA 257)

22. Markku Rossi /kesk Seppo Kääriäisen kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen. (TAA 384)

23. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 15 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan korottamiseen. (TAA 258)

24. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: momentille 32.50.43 lisäyksenä 18 700 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (Vastalause 2)

25. Jari Leppä /kesk Katri Komin kannattamana: momentille 32.50.62 lisäyksenä 400 000 euroa maaseutupoliittisen toimenpideohjelman mukaiseen kansallisen maaseudun palveluohjelman toteuttamiseen. (TAA 185)

26. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon kannattamana: momentille 32.50.62 lisäyksenä 1 000 000 euroa maaseudun kehittämistoiminnan, erityisesti kylätoiminnan, turvaamiseen. (TAA 259)

27. Jari Leppä /kesk Katri Komin kannattamana: momentille 32.50.64 lisäyksenä 30 000 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtion rahoitusosuuteen. (TAA 202)

28. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään kannattamana: momentilta 32.70.30 vähennettäväksi 40 000 000 euroa valtion maahanmuuton kustannuksista kunnille maksamiin korvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

29. Seppo Kääriäinen /kesk Markku Rossin kannattamana: momentille 32.70.30 lisäyksenä 17 000 000 euroa kunnille maksettavaan korvaukseen kotouttamista tukevien toimien järjestämisestä. (TAA 194)

30. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kansallista pääomamarkkinastrategiaa valmistelleen Stadighin työryhmän sekä investointistrategiaa valmistelleen selvitysmies Elorannan raportit on nostettava pölyttymästä toimenpiteiden kohteeksi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 27)

31. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että uusiutuvan ja kotimaisen energian tukijärjestelmän heikentämisestä tulee luopua. Tukia innovaatioihin ja uusiutuvaan energiaan on lisättävä, monipuolistettava ja tehostettava. Voimavarojen kohdentumista erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin on parannettava." (Vastalause 2, lausumaehdotus 28)

32. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kaikki biomassasta tuotettavat energiamuodot, myös siis liikenteessä käytettävä biokaasu, on saatettava samanlaisen syöttötariffijärjestelmän piiriin. Tuulivoiman rakentamisen keinotekoiset esteet on poistettava." (Vastalause 2, lausumaehdotus 29)

33. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy selvittämään yhteispohjoismaisen älykkään sähköverkon rakentamisedellytyksiä. Sähkön pientuotannon verkkoon pääsyn helpottamisratkaisut on tehtävä nopeasti." (Vastalause 2, lausumaehdotus 30)

34. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallituksen esittämistä pk-yrityksille tarkoitettujen viennin ja kansainvälistymisen rahoituksen leikkauksista on luovuttava." (Vastalause 2, lausumaehdotus 31)

35. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtion kaivossijoitusyhtiön perustamiseksi suomalaisen kaivos- ja jalostustoiminnan sekä suomalaisen omistajuuden edistämiseksi ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi." (Vastalause 2, lausumaehdotus 32)

36. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että julkisiin tutkimus- ja kehittämismenoihin vaalikauden kuluessa kaavaillut leikkaukset torjutaan. Erityisesti Tekesin ja VTT:n kautta varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille kohdennettavia innovaatioresursseja on lisättävä. TEM:n ICT-alan kehittämisohjelma ansaitsee tuen." (Vastalause 2, lausumaehdotus 33)

37. Antti Rantakangas /kesk Mika Lintilän kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa lakiesityksen, jonka nojalla yksinyrittäjä saa koko maassa avustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisen 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta." (Vastalause 2, lausumaehdotus 34)

Päätökset

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 34; poissa 24.

( Ään. 192 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 35, tyhjiä 1; poissa 19.

( Ään. 193 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 38; poissa 17.

( Ään. 194 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Antti Rantakankaan ehdotus 4 ja Markus Mustajärven ehdotus 5 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 5 ehdotusta 4 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 5 Antti Rantakankaan ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 147, ei 39, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 195 )

2) Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 71, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 196 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 60, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 197 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 40; poissa 12.

( Ään. 198 )

Äänestyksessä Eero Reijosen ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 44, tyhjiä 9; poissa 11.

( Ään. 199 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markus Mustajärven ehdotus 9 ja Pentti Kettusen ehdotus 10 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 10 ehdotusta 9 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 Markus Mustajärven ehdotusta 9 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 9 äänin

jaa 151, ei 37, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 200 )

2) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 9 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 201 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 202 )

[Äänestys 203 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 204 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 41; poissa 12.

( Ään. 205 )

Äänestyksessä Maria Lohelan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 41; poissa 10.

( Ään. 206 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 44, tyhjiä 1; poissa 12.

( Ään. 207 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 208 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38, tyhjiä 1; poissa 11.

( Ään. 209 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39; poissa 14.

( Ään. 210 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 45; poissa 12.

( Ään. 211 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 212 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 43, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 213 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Markku Rossin ehdotus 22, Markus Mustajärven ehdotus 23 ja Antti Rantakankaan ehdotus 24 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 24 ehdotusta 23 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 22 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 24 Markus Mustajärven ehdotusta 23 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 23 äänin

jaa 147, ei 37, tyhjiä 4; poissa 11.

( Ään. 214 )

2) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 23 Markku Rossin ehdotusta 22 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 äänin

jaa 137, ei 45, tyhjiä 5; poissa 12.

( Ään. 215 )

3) Äänestyksessä Markku Rossin ehdotuksesta 22 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 69; poissa 15.

( Ään. 216 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 63, tyhjiä 3; poissa 17.

( Ään. 217 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 71; poissa 10.

( Ään. 218 )

Äänestyksessä Jari Lepän ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 57, tyhjiä 4; poissa 11.

( Ään. 219 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 38; poissa 12.

( Ään. 220 )

Äänestyksessä Seppo Kääriäisen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 39, tyhjiä 3; poissa 11.

( Ään. 221 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 126, ei 50, tyhjiä 4; poissa 19.

( Ään. 222 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 68; poissa 14.

( Ään. 223 )

[Äänestys 224 mitätöitiin.]

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 69; poissa 13.

( Ään. 225 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 69; poissa 15.

( Ään. 226 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 73; poissa 12.

( Ään. 227 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 69, tyhjiä 1; poissa 15.

( Ään. 228 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 69, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 229 )

Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 71; poissa 19.

( Ään. 230 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 32 mietinnön mukaisena.

__________

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotus 27: tarkoitukseni oli äänestää Jari Lepän esitystä vastaan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään mielipide pöytäkirjaan.

Markus Mustajärvi /vr:

Arvoisa puhemies! Kohdassa 28 äänestin "ei", kun tarkoitus oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

Jyrki Yrttiaho /vr:

Samoin kohdassa 28 oli tarkoitus äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämäkin merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan kyselytunnin jälkeen.

2) Laki eduskuntaryhmistä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 64/2012 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan tänään kello 16 suullisella kyselytunnilla.

Täysistunto keskeytettiin kello 11.45.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.00.

Puhetta johti Eero Heinäluoma.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Hallituksen esitys  HE 166/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2012 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—227, 229—424, 426—602/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan tänään aiemmin keskeytetyn päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä. Nyt esitellään pääluokka 33.

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Pääluokan 33 käsittely keskeytetään.

Pääluokka 35
Ympäristöministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 135/1/2012

Pääluokka 36
Valtionvelan korot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Esitellään pääluokka 36.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 135/1/2012

__________

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan aiemmin tänään keskeytettyä pääluokan 33 käsittelyä.

Keskustelu jatkui

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 135/1/2012

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.12.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen