Täysistunnon pöytäkirja 134/2013 vp

PTK 134/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

134. KESKIVIIKKONA 18. JOULUKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.00—12.30, 18.01—19.17 ja 23.13—1.33), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.08—16.03 ja 20.59—23.13) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.03—18.01 ja 19.17—20.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Jukka Kärnä /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd (s)
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Paula Lehtomäki /kesk (10.16)
 • Silvia Modig /vas (11.59)
 • Pertti Virtanen /ps (14.06)
 • Suna Kymäläinen /sd (16.40)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

lakivaliokunnan varajäseneksi Mika Niikon ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi Johanna Jurvan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Hallituksen esitys  HE 193/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2013 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—423, 425—428, 430—576/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 17.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

Yleiskeskustelu pääluokista 21 ja 23 päättyi 16.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/13/2013

Yleiskeskustelu pääluokista 25—29 päättyi 17.12.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 133/13/2013

Nyt ryhdytään näiden pääluokkien yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokka 21
Eduskunta

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 21.90.50 vähennettäväksi 600 750 euroa eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukemiseen osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 35; poissa 28.

( Ään. 1 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 21 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 23
Valtioneuvoston kanslia

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 23.20.50 vähennettäväksi 5 100 000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

2. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentilta 23.20.50 vähennettäväksi 170 000 euroa Ahvenanmaan maakuntahallituksen poliittiseen toimintaan sekä puolueiden ja maakuntahallituksen tiedotukseen ja viestintään ehdotetusta määrärahasta. (TAA 288)

3. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus luvun 23.10 kohdalla: "Hallituksen tulee turvata valtion aktiivisella omistajapolitiikalla Pohjois-Suomen (Lappi ja Kuusamo) lentoliikenteen toimivuus ja pohjoisen matkailualueen saavutettavuus." (TAA 222)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 32; poissa 29.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 33; poissa 32.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 69; poissa 23.

( Ään. 4 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 23 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Laila Koskela /ps Pentti Kettusen /ps kannattamana: momentille 25.01.01 lisäyksenä 300 000 euroa oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneyhteyksiä koskevaan selvittämis- ja kehittämistyöhön. (TAA 191)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.10.03 lisäyksenä 4 000 000 euroa muiden tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Jari Lindström /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 25.10.04 lisäyksenä 883 000 euroa tapaturmaisesti vammautuneiden ja potilasvahinkoa kärsineiden henkilöiden valtakunnallisen oikeusaputoimiston perustamiseen. (TAA 203)

4. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

5. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 25.30.01 lisäyksenä 8 000 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin, harmaan talouden torjuntaan sekä talousrikosten ja vakavien rikosten käsittelyn tehostamiseen. (TAA 557)

Päätökset

Äänestyksessä Laila Koskelan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 38; poissa 21.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 37; poissa 19.

( Ään. 7 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 4 ja Jyrki Yrttiahon ehdotus 5 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 5 ehdotusta 4 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 5 Pentti Kettusen ehdotusta 4 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 4 äänin

jaa 151, ei 24, tyhjiä 5; poissa 19.

( Ään. 8 )

2) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 4 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 49; poissa 19.

( Ään. 9 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 25 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 2 000 000 euroa poliisin resurssien turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla. (TAA 223)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 25 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 5 000 000 euroa rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

4. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 26.20.01 lisäyksenä 200 000 euroa Rajajoosepin uuden raja-aseman vuokrien maksamiseen. (TAA 224)

5. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 26.20.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että Parikkalan kansainvälinen rajanylityspaikka vakinaistetaan vuoden 2015 alusta ja tarvittavat toimenpiteet tehdään vuoden 2014 aikana." (TAA 519)

6. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 26.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen. (TAA 421)

7. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentilta 26.40.63 vähennettäväksi 10 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 2)

Päätökset

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 51; poissa 20.

( Ään. 10 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 38; poissa 20.

( Ään. 11 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 38; poissa 22.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 44; poissa 19.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 61; poissa 18.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 37; poissa 20.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 36; poissa 19.

( Ään. 16 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 26 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 27
Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Mikko Savola /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 30 000 000 euroa puolustusvoimien toimintamenoihin. (TAA 478)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 124 500 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Anne Louhelainen /ps James Hirvisaaren /m11 kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 500 000 euroa Hennalan varuskunnan Hälvälän harjoitusalueen puhdistustöiden käynnistämiseen. (TAA 207)

4. Mikko Savola /kesk Seppo Kääriäisen /kesk kannattamana: momentille 27.10.18 lisäyksenä 30 000 000 euroa puolustusmateriaalihankintoihin. (TAA 479)

6. Jussi Niinistö /ps Juho Eerolan /ps kannattamana: momentille 27.10.50 lisäyksenä 150 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. (TAA 303)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 jälkeen varusmiesten maastovuorokausia ja reservin kertausharjoitusten määrää lisätään ja ilmavoimien lentotuntien ja merivoimien alusvuorokausien määrä palautetaan riittävälle tasolle." (Vastalause 1)

8. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että seuraavassa valtiontalouden kehyspäätöksessä ei enää tehdä lisäleikkauksia puolustusministeriön pääluokkaan." (Vastalause 1)

9. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 27 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että vuoden 2015 jälkeen puolustuksen rahoitus varmistetaan puolustushallinnon esittämällä tavalla, mihin eduskunta on viitannut turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon vastauksessaan." (Vastalause 1)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mikko Savolan ehdotus 1 ja Pentti Kettusen ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 2 ehdotusta 1 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 Mikko Savolan ehdotusta 1 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 1 äänin

jaa 141, ei 36, tyhjiä 3; poissa 19.

( Ään. 17 )

2) Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 67; poissa 20.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 40; poissa 20.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 67; poissa 22.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Jussi Niinistön ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 49; poissa 20.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 71; poissa 18.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 69; poissa 19.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 111, ei 69; poissa 19.

( Ään. 24 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 27 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 28
Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.01.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimiin Suomen Pankin sijoitustuottojen siirron lopettamiseksi Kreikan valtiolle." (Vastalause 2)

2. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.01 lisäyksenä 15 000 000 euroa verohallinnon toimintamenoihin. (Vastalause 2)

3. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

4. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 2 200 000 euroa Kilpisjärven rajanylityspaikan tullin infran uudistamiseen. (TAA 400)

5. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 28.10.02 lisäyksenä 3 300 000 euroa Raja-Joosepin tulli- ja raja-aseman toimitilojen rakentamiseen. (TAA 401)

6. Simo Rundgren /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 28.20.88 lisäyksenä 1 500 000 euroa Ylitornion avovankilan peruskorjaukseen. (TAA 402)

7. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 28.80.40 vähennettäväksi 13 000 000 euroa arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaalle osoitetusta määrärahasta. (TAA 460)

8. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen kunnille. (TAA 225)

9. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 760 000 000 euroa kuntien valtionosuuksien lisäämiseen. (TAA 559)

10. Jyrki Yrttiaho /vr Markus Mustajärven /vr kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 40 000 000 euroa omaishoidon tuen ja tukipalvelujen lisäämiseen. (TAA 558)

11. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa lapsiperheiden kotipalveluihin. (TAA 426)

12. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen varautuvan lisääntyvään päivähoitotarpeeseen 10 000 lapsen osalta sekä tästä aiheutuviin kuntien lisämenoihin." (TAA 291)

13. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.90.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin kuntien rahoituksen vahvistamiseksi peruspalveluiden tasavertaisen saatavuuden turvaamiseksi." (Vastalause 2)

14. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 28.92.69 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin neuvotteluiden käynnistämiseksi EU:ssa ja Isolle-Britannialle sekä muutamille muille maille maksettavien EU-jäsenmaksuhelpotusten lakkauttamiseksi." (Vastalause 2)

15. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 28.99.96 lisäyksenä 650 000 euroa kunnille myönnettyihin ennakoimattomiin menoihin ulkomaalaisten vapaaehtoisen maastamuuton tukemiseksi. (TAA 461)

16. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu kuntia voimakkaasti eriarvoistavat kuntien 362 miljoonan euron valtionosuuksien leikkaukset." (Vastalause 1)

17. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus palauttaa kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmään." (Vastalause 1)

18. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa käyttöön välittömästi rakenneuudistusohjelmassaan päättämänsä kuntatalouden uuden ohjausjärjestelmän sekä täyden rahoituksen periaatteen, jolloin kunnille määrättävät uudet tai laajenevat velvoitteet ja niistä aiheutuvat kustannukset rahoitetaan kokonaan valtion varoista tai vastaavalla summalla vähennetään kuntien velvoitteita." (Vastalause 1)

19. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että koko vaalikauden epäselvinä velloneet kunta- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukset tulee keskeyttää. Nämä molemmat uudistukset on valmisteltava uudelleen parlamentaarisesti." (Vastalause 1)

20. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että valtionosuuksien leikkauksia koskeviin lakiesityksiin on laadittava niin kuntataloutta kuin yksittäisiä kuntia koskevat vaikuttavuusarviot, jotta eduskunnalla on mahdollisuus arvioida perustuslaista johdetun rahoitusvastuun periaatteen toteutumista." (Vastalause 1)

21. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin vahvistaakseen lapsiperheiden kunnallista kotiapua osoittamalla tähän tarkoitukseen 10 miljoonan euron lisämäärärahan." (Vastalause 1)

22. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 28 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen käynnistävän välittömästi selvitystyön Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoituksen poistamiseksi valtion talousarviosta." (TAA 226)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 38; poissa 18.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 38; poissa 17.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 39; poissa 20.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 59, tyhjiä 1; poissa 20.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 120, ei 60; poissa 19.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Simo Rundgrenin ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 124, ei 57; poissa 18.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 33; poissa 22.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 36; poissa 18.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 32, tyhjiä 4; poissa 19.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 36; poissa 19.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 131, ei 49; poissa 19.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 38; poissa 17.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 61; poissa 17.

( Ään. 37 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pentti Kettusen ehdotus 14 ja Markus Mustajärven ehdotus 22 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 14 ehdotusta 22 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 14 Markus Mustajärven ehdotusta 22 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 22 äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 5; poissa 17.

( Ään. 38 )

2) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 38, tyhjiä 1; poissa 17.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 35; poissa 19.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 72; poissa 17.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 68, tyhjiä 2; poissa 19.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 72; poissa 17.

( Ään. 43 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 108, ei 72, tyhjiä 1; poissa 18.

( Ään. 44 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 107, ei 70, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 45 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 71; poissa 19.

( Ään. 46 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 28 mietinnön mukaisena.

Pääluokka 29
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.01.22 lisäyksenä 3 000 000 euroa lainauskorvauksiin varatun määrärahan korottamiseksi. (Vastalause 2)

2. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 29.01.50 vähennettäväksi 575 000 euroa Svenska Finlands folkting -nimiselle järjestölle ehdotetusta määrärahasta. (TAA 462)

3. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 29.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien tukemiseen. (TAA 292)

4. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 29.10.01 vähennettäväksi 4 679 000 euroa Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-koulujen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. (TAA 463)

5. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 400 000 euroa kouluisäntien palkkaamiseen. (TAA 111)

6. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 300 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Satakunnassa. (TAA 110)

7. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 500 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. (TAA 430)

8. Eeva-Maria Maijala /kesk Markus Lohen /kesk kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 400 000 euroa saamen kielen opetuksen edistämiseen saamelaisalueen ulkopuolella. (TAA 215)

9. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen suunnattujen taloudellisten resurssien kasvattamiseksi." (Vastalause 2)

10. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.10.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät resurssit koko maan kattavan kouluverkoston ylläpitämiseksi." (Vastalause 2)

11. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 5 000 000 euroa oppilaitosten perustamiskustannuksiin. (Vastalause 1)

12. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 15 000 000 euroa avustuksena yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin. (Vastalause 2)

13. Ritva Elomaa /ps Lauri Heikkilän /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 200 000 euroa Littoisten koulun homekorjaukseen. (TAA 32 )

14. Lauri Heikkilä /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 275 000 euroa Someron Kiiruun koulurakennuksen suunnitteluun. (TAA 82)

15. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.10.34 lisäyksenä 300 000 euroa oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin Itä-Uudellamaalla. (TAA 433)

16. Aila Paloniemi /kesk Anne Kalmarin /kesk kannattamana: momentille 29.20.30 lisäyksenä 1 200 000 euroa koulutussopimuspilotin toteuttamiseen Keski-Suomessa. (TAA 333)

17. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin. (Vastalause 1)

19. Lasse Hautala /kesk Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 450 000 euroa Lehtimäen kansanopiston toimintaedellytysten turvaamiseen. (TAA 49)

20. Kimmo Kivelä /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.30.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseen. (TAA 159)

21. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.30.32 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa lisää resursseja oppisopimuskoulutukseen." (Vastalause 2)

22. Mika Niikko /ps Jari Lindströmin /ps kannattamana: momentille 29.30.51 lisäyksenä 3 400 000 euroa ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin. (TAA 293)

23. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.30.53 lisäyksenä 400 000 euroa valtionavustukseen järjestöille. (Vastalause 1)

24. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 29.40.30 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin ammattikorkeakouluille suunnattujen määrärahojen korottamiseksi, jotta nuorisotakuun toteutuminen suunnitellussa laajuudessa voidaan varmistaa." (Vastalause 2)

25. Seppo Kääriäinen /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.40.50 lisäyksenä 1 800 000 euroa Itä-Suomen yliopistolle biojalostuksen kehittämiseen. (TAA 196)

26. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.40.53 lisäyksenä 200 000 euroa Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselle syrjäseutujen lapsiperheköyhyyden tutkimukseen. (TAA 276)

27. Maria Tolppanen /ps Ritva Elomaan /ps kannattamana: momentille 29.80.16 lisäyksenä 126 000 euroa ylimääräisten sanomalehtimieseläkkeiden maksamiseen. (TAA 511)

28. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: momentille 29.80.33 lisäyksenä 500 000 euroa omaishoitajien kulttuurielämysten tukemiseen Suomen Kansallisoopperassa. (TAA 150)

29. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 300 000 euroa Suomi—Venäjä-seuran toiminnan turvaamiseen. (TAA 227)

30. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 29.80.50 lisäyksenä 50 000 euroa Suomalaisuuden liitto ry:n nimi- ja lippuvalistustyön tukemiseen. (TAA 464)

31. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 29.80.51 vähennettäväksi 2 000 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan osoitetusta määrärahasta. (TAA 465)

32. Mikko Savola /kesk Lasse Hautalan /kesk kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 40 000 euroa kansanmusiikkitapahtuman Eteläpohjalaiset Spelit avustamiseen. (TAA 480)

33. Kaj Turunen /ps Reijo Hongiston /ps kannattamana: momentille 29.80.52 lisäyksenä 3 500 000 euroa Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistykselle sijoitettavaksi säätiön peruspääomaan. (TAA 520)

34. Jari Lindström /ps Mika Niikon /ps kannattamana: momentille 29.80.54 lisäyksenä 950 000 euroa Kotkaniemen kunnostamiseen. (TAA 204)

35. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 29.80.72 vähennettäväksi 450 000 euroa Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetusta määrärahasta. (TAA 466)

36. Anne Louhelainen /ps James Hirvisaaren /m11 kannattamana: momentille 29.90.50 lisäyksenä 1 000 000 euroa Lahden vuoden 2017 hiihdon MM-kisojen kisapaikkarakentamiseen. (TAA 208)

37. Pentti Kettunen /ps Lea Mäkipään /ps kannattamana: lausumaehdotus luvun 29.90 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin seuratukeen suunnattujen määrärahojen korottamiseksi, jotta liikuntaharrastuksiin liittyvät osallistumismaksut pysyvät kohtuullisina ja taloudellinen tasa-arvo toteutuu nykyistä paremmin liikunnassa ja urheilussa." (Vastalause 2)

38. Pirkko Ruohonen-Lerner /ps Timo Soinin /ps kannattamana: momentille 29.91.50 lisäyksenä 100 000 euroa nuorisotyön edistämiseksi itäisellä Uudellamaalla. (TAA 435)

39. Hanna Mäntylä /ps Johanna Jurvan /ps kannattamana: momentille 29.91.51 lisäyksenä 300 000 euroa nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön Lapin syrjäseuduille. (TAA 277)

40. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on varmistettava koko maassa." (Vastalause 1)

41. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kattava ammattikorkeakouluverkko on säilytettävä." (Vastalause 1)

42. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että nuorisotakuu on uudistettava." (Vastalause 1)

43. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että kattava kulttuuritarjonta on mahdollistettava koko maassa." (Vastalause 1)

44. Markus Mustajärvi /vr Jyrki Yrttiahon /vr kannattamana: lausumaehdotus pääluokan 29 kohdalla: "Eduskunta edellyttää hallituksen noudattavan hallitusohjelmansa kirjauksia ja turvaavan ystävyysseurojen riittävän rahoituksen." (TAA 228)

Päätökset

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 1 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 139, ei 38, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 47 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 2 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 35; poissa 20.

( Ään. 48 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 33, tyhjiä 2; poissa 24.

( Ään. 49 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 33; poissa 21.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 38; poissa 19.

( Ään. 51 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 38; poissa 20.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 142, ei 37; poissa 20.

( Ään. 53 )

Äänestyksessä Eeva-Maria Maijalan ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 64; poissa 19.

( Ään. 54 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 63; poissa 20.

( Ään. 55 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 10 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 67; poissa 18.

( Ään. 56 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 11 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 112, ei 69; poissa 18.

( Ään. 57 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43; poissa 19.

( Ään. 58 )

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 40; poissa 19.

( Ään. 59 )

Äänestyksessä Lauri Heikkilän ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 41; poissa 20.

( Ään. 60 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 141, ei 39; poissa 19.

( Ään. 61 )

Äänestyksessä Aila Paloniemen ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 122, ei 55, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 62 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 61; poissa 24.

( Ään. 63 )

Äänestyksessä Lasse Hautalan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 66; poissa 19.

( Ään. 64 )

Äänestyksessä Kimmo Kivelän ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 136, ei 45; poissa 18.

( Ään. 65 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 63; poissa 20.

( Ään. 66 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 39; poissa 20.

( Ään. 67 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 64; poissa 26.

( Ään. 68 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 114, ei 64; poissa 21.

( Ään. 69 )

Äänestyksessä Seppo Kääriäisen ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 61; poissa 20.

( Ään. 70 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 41; poissa 21.

( Ään. 71 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 31; poissa 25.

( Ään. 72 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 137, ei 43; poissa 19.

( Ään. 73 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 32, tyhjiä 2; poissa 25.

( Ään. 74 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 32; poissa 24.

( Ään. 75 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 26, tyhjiä 1; poissa 22.

( Ään. 76 )

Äänestyksessä Mikko Savolan ehdotuksesta 32 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 118, ei 55; poissa 26.

( Ään. 77 )

Äänestyksessä Kaj Turusen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 40, tyhjiä 1; poissa 24.

( Ään. 78 )

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 48; poissa 23.

( Ään. 79 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 146, ei 27, tyhjiä 3; poissa 23.

( Ään. 80 )

Äänestyksessä Anne Louhelaisen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 133, ei 38; poissa 28.

( Ään. 81 )

Äänestyksessä Pentti Kettusen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 117, ei 64; poissa 18.

( Ään. 82 )

Äänestyksessä Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 35, tyhjiä 1; poissa 25.

( Ään. 83 )

Äänestyksessä Hanna Mäntylän ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 43; poissa 18.

( Ään. 84 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 71; poissa 18.

( Ään. 85 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 71; poissa 22.

( Ään. 86 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 109, ei 68, tyhjiä 1; poissa 21.

( Ään. 87 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 64; poissa 19.

( Ään. 88 )

Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta 44 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 121, ei 46, tyhjiä 4; poissa 28.

( Ään. 89 )

__________

Simo Rundgren /kesk:

Arvoisa puhemies! Sormeni teki virheliikkeen. (Naurua) En missään nimessä halua ehdotuksen 35 mukaisesti vähentää Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotettua määrärahaa, vaan siinä oikea äänestyskäyttäytyminen on "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään pöytäkirjaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt pääluokan 29 mietinnön mukaisena.

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 24 yleiskeskustelu keskeytetään.

Istunto keskeytetään suuren valiokunnan kokousta varten ja sitä jatketaan kello 14.

Täysistunto keskeytettiin kello 12.30.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.08.

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pahoittelen, että olemme hieman myöhässä, mutta syynä oli suuren valiokunnan hieman odotettua pidempi kokous.

Ryhdymme käsittelemään maa- ja metsätalousministeriön pääluokkaa, ja esittelypuheenvuoron käyttää edustaja Reijonen. Olkaa hyvä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan 30 yleiskeskustelu keskeytetään.

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ennen kuin annan jaoston puheenjohtaja Rajamäelle puheenvuoron, totean, että saamani tiedon mukaan ministeri Viitanen on sairastunut. Ministeri Kyllönen käyttää hänen esittelypuheenvuoronsa mutta ei luonnollisesti pystyne vastaamaan kaikkiin ministeri Viitasen hallinnonalan kysymyksiin. Pyydän ottamaan tämän huomioon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

PTK 135/1/2013

Pääluokka 32
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

PTK 135/1/2013

__________

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt siirrymme pääluokkaan 24, joka on siis ulkoasiainministeriön pääluokka, jonka käsittely keskeytettiin — kuitenkin tämän vuorokauden puolella.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

PTK 135/1/2013

__________

Pääluokka 30
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 135/1/2013

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääluokan 31 käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 135/1/2013

__________

3) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 viidenneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 19.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 19.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 19.12.2013 kello 16.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 19.12.2013 kello 10.

Täysistunto lopetettiin torstaina 19.12.2013 kello 1.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen