Täysistunnon pöytäkirja 135/2002 vp

PTK 135/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. TORSTAINA 14. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Christina Gestrin /r
 • Klaus Hellberg /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Tero Mölsä /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.11. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Jari Vilén /kok

14. ja 15.11. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Seppo Kanerva /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pentti Tiusanen /vas

14.—19.11. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14. ja 15.11. edustaja

 • Tero Mölsä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.11. edustajat

 • Sauli Niinistö /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Pia Viitanen /sd

14. ja 15.11. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Jussi Ranta /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 67/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Lakialoite laiksi ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 99/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 14, jossa valiokunta ehdottaa lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

Eduskunta yhtyy liikennevaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 55, 108/2000 vp, 75, 87, 123/2001 vp, 94, 95/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 188, 265/2001 vp, 18/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2002

10) Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 124/2002 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11) Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 139/2002 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Laki lapsiasiainvaltuutetusta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 141/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki säteilylain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 142/2002 vp (Pertti Mäki-Hakola /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​