Täysistunnon pöytäkirja 135/2006 vp

PTK 135/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. MAANANTAINA 18. JOULUKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Luhtanen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Satonen /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Petri Salo /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.12. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

18. ja 19.12. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r

18.—21.12. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.12. edustaja

 • Eva Biaudet /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.12. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Roger Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Virpa Puisto /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että edustajille on jaettu puhemiesneuvoston ehdotus PNE 4/2006 vp eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007
Hallituksen esitys vuoden 2007 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2006 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Hallituksen esitys  HE 265/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2006 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1580/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 134/1/2006

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan 33 yleiskeskustelu keskeytetään ja sitä jatketaan tänään sen jälkeen, kun työministeriön hallinnonalan eli pääluokan 34 yleiskeskustelu on viety loppuun.

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Tämän pääluokan käsittely keskeytetään aiemmin päätetyn etenemisjärjestyksen mukaisesti. Siirrymme käsittelemään työministeriön hallinnonalaa, jonka yleiskeskustelu käydään tässä yhteydessä loppuun. Sen jälkeen jatkamme sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yleiskeskustelua, joka myös käydään loppuun, ja sen jälkeen palaamme liikenneministeriön pääluokan käsittelyyn.

__________

Pääluokka 34
Työministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2006

__________

Pääluokka 33
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkuu:

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2006

__________

Pääluokka 31
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkuu:

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/2/2006

__________

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 62/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 136/1/2006

3) Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 247/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2006 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 185/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys vuoden 2006 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko lisätalousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavalla kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisina keskuskansliaan viimeistään huomenna tiistaina kello 16. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

10) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2006 vp

Lakialoite  LA 85/2005 vp, 102/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 26, 94, 103/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 10.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 16.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 153/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 16.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti torstaina 11.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 150/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti torstaina 11.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti torstaina 11.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 38/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti torstaina 11.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 259/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys polttoturpeen ja sillä tuotetun sähkön toimitusvarmuuden turvaamista koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 23/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 249/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 24/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 21/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 25/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi Kioton mekanismien käytöstä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 9.1.2007 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan tiistaina 19. päivänä joulukuuta kello 3.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​