Täysistunnon pöytäkirja 135/2010 vp

PTK 135/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

135. TIISTAINA 11. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.05—15.57), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.57—18.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.01—19.52).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Anne-Mari Virolainen /kok (17.52)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on 21.12.2010 ja 30.12.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 322—326/2010 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.12.2010 ja 21.12.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 51—54/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 51 hallintovaliokunnan,

asioista U 52 ja 53 maa- ja metsätalousvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sekä

asiasta U 54 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 924, 942, 949, 958, 961, 970—998, 1001—1005, 1007—1009, 1011—1018, 1021, 1022, 1024, 1028, 1033, 1036, 1037, 1040, 1043, 1050, 1062/2010 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään 11.1.2011 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtiontalouden kehysmenettelyn vaikuttavuudesta finanssipolitiikan hallintavälineenä (K 21/2010 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 5/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 138/2/2010

2) Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 67/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2007 vp, 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 109/2007 vp, 70/2008 vp, 32, 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 45/2007 vp, 43/2008 vp, 47, 56/2009 vp, 40/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt. [Yleiskeskustelu käytiin päiväjärjestyksen 5) asian kohdalla.]

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 138/3/2010

7) Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietojärjestelmien välityksellä tehtyjen luonteeltaan rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia, hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 317/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 318/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys vanginkuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 319/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 11) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys laiksi vanginkuljetuksen hankkimisesta yksityiseltä palveluntuottajalta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 320/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu käytiin päiväjärjestyksen 10) asian kohdalla.]

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraa-va täysistunto on huomenna keskiviikkona 12.1.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​