Täysistunnon pöytäkirja 136/2010 vp

PTK 136/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

136. KESKIVIIKKONA 12. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56 ja 17.56—18.39) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—17.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Lasse Hautala /kesk (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Matti Kangas /vas (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Esa Lahtela /sd (e)
 • Jari Leppä /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Håkan Nordman /r
 • Mats Nylund /r (e)
 • Pentti Oinonen /ps (e)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok (e)
 • Erkki Pulliainen /vihr (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Katja Taimela /sd (e)
 • Satu Taiveaho /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Antti Vuolanne /sd (14.22)
 • Päivi Lipponen /sd (14.36)
 • Suvi Lindén /kok (14.39)
 • Pertti Salolainen /kok (15.07)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 138/1/2010

2) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 19/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 321/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 322/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 323/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 324/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 325/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

8) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 326/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 13.1.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​