Täysistunnon pöytäkirja 137/2002 vp

PTK 137/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

137. TIISTAINA 19. MARRASKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

19.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

19. ja 20.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd

19.—22.11. edustajat

 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Riitta Prusti /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

19.—22.11. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

19.11. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Paula Kokkonen /kok
 • Annika Lapintie /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

19. ja 20.11. edustaja

 • Eero Lämsä /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 13/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 26.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 25.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 25.

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta.

Keskustelua ei synny.

Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 82/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 24/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 67/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyy valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Lakialoite laiksi ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 99/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 14/2002 vp

Puhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt liikennevaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 32/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 33/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 55, 108/2000 vp, 75, 87, 123/2001 vp, 94, 95/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 188, 265/2001 vp, 18/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 35. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö  TyVM 7/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 248/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

21) Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 6.11.2002

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Viime perjantaina pidetyssä istunnossa asian käsittely keskeytettiin.

PTK 136/2/2002

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 111/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 121—125, 153/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 241/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 210/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 245/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199, 247/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2002 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 22—31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomenna pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jonka aluksi käydään nopeatahtinen keskustelu 7 minuutin puheenvuoroin. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain ja sen jälkeen mietinnössä oleva talousarvion tasapainoa koskeva lausuma. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön kolmas ponsi, joka koskee lisätalousarvioaloitteiden hylkäämistä, sekä neljäs ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista. Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan huomiseen keskiviikkoon kello 18:aan mennessä. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät mietinnön vastalauseisiin. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen