Täysistunnon pöytäkirja 138/2001 vp

PTK 138/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. PERJANTAINA 23. MARRASKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Seppo Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.11. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pehr Löv /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.11. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Seppo Kanerva /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 209—213/2001 vp.

__________

Hallituksen esityksen 140/2001 vp peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tälle päivälle päivätyn tasavallan presidentin kirjelmän ohella saapunut samoin tälle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 140/2001 vp Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

Hallituksen esityksen 167/2001 vp peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tälle päivälle päivätyn tasavallan presidentin kirjelmän ohella saapunut samoin tälle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 167/2001 vp laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain, kolttalain sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava. Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokunnalle, jonka valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/3/2001

2) Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 23. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen