Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Kari Rajamäki /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Arja Alho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.12. edustajat

 • Antti Kalliomäki /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

13. ja 14.12. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk

13.—15.12. edustaja

 • Mikko Elo /sd

13.—18.12. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jouko Laxell /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.12. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Irina Krohn /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Mikaela Nylander /r

13. ja 14.12. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.12. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Roger Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/1/2004

2) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä valtiovarainvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 38/2004 vp

Lakialoite  LA 146/2003 vp, 25, 67, 89, 95, 102/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2005—2007 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 §:n sekä verontilityslain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2004 vp

Lakialoite  LA 138/2004 vp

Toimenpidealoite  TPA 9/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/2/2004

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2004 vp

Lakialoite  LA 122/2004 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/3/2004

7) Hallituksen esitys laiksi poliisikoulutuksesta sekä laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisilain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi maistraattien eräistä henkilörekistereistä sekä laeiksi avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain, lahjanlupauslain ja holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat niissä tarkoitettujen kansainvälisten velvoitteiden hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ja toiseen ponteen sisältyvät kansainväliset velvoitteet hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain ja polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 74/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 25/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta
Hallituksen esitys laiksi Metsähallituksesta annetun hallituksen esityksen (HE 154/2004 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154, 248/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esityksiin pohjautuva ensimmäinen lakiehdotus ja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi toinen lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 45 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 260/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/4/2004

22) Hallituksen esitys vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 253/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi vesienhoidon järjestämisestä, laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja laiksi vesilain muuttamisesta sekä maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi Liesjärven kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/5/2004

25) Hallituksen esitys laiksi Helvetinjärven kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/6/2004

26) Hallituksen esitys laiksi Seitsemisen kansallispuiston laajentamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 24/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/7/2004

27) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 18/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2004 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 19/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

29) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2003

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 196/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen