Täysistunnon pöytäkirja 138/2005 vp

PTK 138/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. KESKIVIIKKONA 14. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Kari Uotila /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.12. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.12. edustaja

 • Kari Uotila /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.12. edustaja

 • Leena Rauhala /kd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45. Yleiskeskustelu talousarvioehdotuksesta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 137/7/2005

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely:

Esitellään menot.

Pääluokka 21
Eduskunta

Päätökset:

Luku 01 Kansanedustajat, luku 02 Eduskunnan kanslia, luku 09 Valtiontilintarkastajat, luku 14 Eduskunnan oikeusasiamies, luku 40 Valtiontalouden tarkastusvirasto ja luku 99 Eduskunnan muut menot hyväksytään.

Pääluokka 22
Tasavallan presidentti

Yleiskeskustelua ei synny.

Päätökset:

Luku 01 Tasavallan presidentti ja luku 02 Tasavallan presidentin kanslia hyväksytään.

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/1/2005

Pääluokka 24
Ulkoasiainministeriön hallinnonala

Ensimmäinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/1/2005

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Puhemies:

Edustajille totean, että pyrimme noudattamaan sovittua istuntosuunnitelmaa, jonka mukaan pääluokkien keskustelut käydään etukäteen sovittuna ajankohtana ministereiden läsnä ollessa.

Nyt on tarkoitus keskeyttää pääluokan 25 keskustelu ja siirtyä pääluokkaan 26. Ministerit ovat puoli tuntia myöhässä, mutta tämän kerran sallittakoon se, että näin paljon myöhästytään. Eli nyt keskeytetään pääluokan 25 keskustelu. Sitä jatketaan pääluokan 32 keskustelun päätyttyä tai siinä vaiheessa, kun pääluokan 32 käsittely keskeytetään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Totean tässä yhteydessä, että noudatamme etukäteen sovittua istuntosuunnitelmaa, jonka mukaisesti pääluokkien keskustelut käydään etukäteen sovittuna ajankohtana ministereiden läsnä ollessa. Nyt on siis tarkoitus keskeyttää tämän pääluokan 26 keskustelut ja siirtyä pääluokkaan 32. Tätä keskustelua jatketaan, kun pääluokan 32 keskustelu on saatettu päätökseen ja kun edellisen pääluokan 25 keskustelu on sen jälkeen käyty. Silloin palataan siis tähän sisäasiainministeriön pääluokan 26 käsittelyyn.

Nyt siirrymme kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan pääluokkaa koskevaan keskusteluun.

__________

Pääluokka 32
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/1/2005

__________

Pääluokka 25
Oikeusministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkuu:

Toinen varapuhemies:

Pääluokan käsittely keskeytetään.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Keskustelu jatkuu:

Toinen varapuhemies:

Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/1/2005

2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2005 vp

Lakialoite  LA 90/2004 vp, 48, 50, 56, 65/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 19, 48/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan torstaina 15. päivänä joulukuuta kello 0.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​