Täysistunnon pöytäkirja 138/2010 vp

PTK 138/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. PERJANTAINA 14. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johti toinen varapuhemies Tarja Filatov (13.03—13.13).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Olli Nepponen /kok (s)
 • Petteri Orpo /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 14.1.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 327—329/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 967, 999, 1000, 1006, 1010, 1019, 1020, 1025, 1029, 1030, 1032, 1044, 1055/2010 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2009

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta päättyi 12.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 136/1/2010

Keskustelussa on ed. Jouko Skinnari ed. Kari Rajamäen kannattamana ehdottanut, että mietinnön perusteluihin hyväksytään vastalauseen mukaiset lisäykset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi perustelut mietinnön mukaisina äänin

jaa 97, ei 68; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 5/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 135/1/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 2, 6 ja 13—16 §:n mietinnön mukaisina.

17 §

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 momentti saa sen muodon, mikä on nimelläni jaetussa paperissa pöydille jaettu.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Sirnön tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Minna Sirnö on ed. Pentti Tiusasen kannattamana ehdottanut, että pykälän 1 momentti hyväksytään näin kuuluvana:

"Kielitaidon osoittaminen

Kielitaitoedellytyksen täyttäminen voidaan osoittaa suorittamalla:

1) yleinen kielitutkinto taitotasolla kaksi;

(2-8 kohta kuten HE)

9) tai muulla tavalla, jos valtion kielitutkinnon tutkintotodistuksen antaja on arvioinut kielitaidon tason vastaavan kielitaitoedellytystä. (uusi)

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Minna Sirnön ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 17 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 17, tyhjiä 2; poissa 33.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 18, 18 a, 18 b, 19, 19 a, 21, 22, 24, 29, 30, 34, 35, 44, 45 ja 50 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 109/2007 vp, 70/2008 vp, 32, 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 45/2007 vp, 43/2008 vp, 47, 56/2009 vp, 40/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.1.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 135/6/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—3 §:n ja 1 luvun otsikon sekä 4 ja 5 §:n mietinnön mukaisina

6 §

Tero Rönni /sd:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa merkitty.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rönnin esitystä.

Keskustelu päättyi.

Toinen varapuhemies:

Ed. Tero Rönni on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Tero Rönnin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 6 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 128, ei 40; poissa 31.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 7 ja 8 §:n ja 2 luvun otsikon, 9—33 §:n ja 3 luvun otsikon, 34—51 §:n ja 4 luvun otsikon, 52—56 §:n ja 5 luvun otsikon, 57—63 §:n ja 6 luvun otsikon, 64—76 §:n ja 7 luvun otsikon, 77—91 §:n ja 8 luvun otsikon, 92—101 §:n ja 9 luvun otsikon, 102—113 §:n ja 10 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 4. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 2, 4, 9, 15, 19, 21, 22 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 5.—8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 292/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 20.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 18.1.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​