Täysistunnon pöytäkirja 138/2014 vp

PTK 138/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

138. PERJANTAINA 16. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.01—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 15 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Mika Kari /sd (s)
 • Eero Lehti /kok
 • Markus Lohi /kesk
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mikaela Nylander /r
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 15.1.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 349—354/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 871, 902, 970, 974, 975, 983, 987, 988, 994, 996, 997, 1000/2014 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Outi Alanko-Kahiluoto vapautusta puolustusvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaali toimitetaan tiistaina 20.1.2015 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 20.1.2015 kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän asian käsittely on keskeytettävä suuren valiokunnan kokouksen takia, ja kun tämä seuraavan kerran on täysistunnossa, silloin kuullaan myöskin eduskunnan oikeusasiamiehen puheenvuoro.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 139/10/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 331/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 275/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 26/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 20.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 20.1.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen