Täysistunnon pöytäkirja 139/2005 vp

PTK 139/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

139. TORSTAINA 15. JOULUKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Reijo Laitinen /sd
 • Tony Halme /ps

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.12. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

15. ja 16.12. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.12. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.12. edustajat

 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45. Yleiskeskustelu pääluokista 23—26 ja 32 päättyi viime istunnossa.

PTK 138/1/2005

Pääluokka 23
Valtioneuvosto

Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Raimo Vistbacka /ps
 • momentilta 23.27.50 vähennettäväksi 2 000 000 euroa puoluetukeen osoitetusta määrärahasta. (TAA 101)

 • Paula Risikko /kok
 • momentin 23.27.50 perusteluissa lausuttavaksi: "Puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta 12 prosenttia on tarkoitettu käytettäväksi puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 12 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan." (TAA 847)

  Keskustelu:

  Raimo Vistbacka /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Timo Soini /ps:

  Kannatan.

  Paula Risikko /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Petri Salo /kok:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtioneuvosto, luku 02 Valtioneuvoston kanslia ja luku 03 Oikeuskanslerinvirasto hyväksytään.

  Luku 27 Poliittisen toiminnan avustaminen

  Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 2 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Risikon ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 99 Valtioneuvoston muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 24
  Ulkoasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marjukka Karttunen /kok
 • momentille 24.01.21 lisäyksenä 70 000 euroa lapsikaappausasioiden käsittelyn tehostamiseen. (TAA 272)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 48 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1, TAA 889)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 50 000 000 euroa kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4, TAA 534)

 • Heidi Hautala /vihr
 • momentille 24.30.66 lisäyksenä 80 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 2, TAA 118)

 • Annika Lapintie /vas
 • momentin 24.30 perusteluissa lausuttavaksi: "Kehitysyhteistyömäärärahoja nostetaan määrätietoisesti vuoteen 2010 mennessä 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta." (Vastalause 4, TAA 535)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentilta 24.99.22 vähennettäväksi 3 195 000 euroa EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusmenoista. (Vastalause 4)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 24.99.50 lisäyksenä 19 000 euroa Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskuksen tiedotustoiminnan lisäämiseen. (TAA 361)

 • Jari Vilén /kok
 • momentille 24.99.50 lisäyksenä 250 000 euroa Crisis Management Initiative ry:n perustoiminnan tukemiseen. (TAA 1173)

 • Ulla Anttila /vihr
 • momentille 24.99.50 lisäyksenä 500 000 euroa Crisis Management Initiative ry:n toimintaan. (Vastalause 2, TAA 45)

  Keskustelu:

  Marjukka Karttunen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Bjarne Kallis /kd:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Outi Ojala /vas:

  Kannatan.

  Heidi Hautala /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Kannatan.

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Outi Ojala /vas:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Veijo Puhjo /vas:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Jari Vilén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Ulla Anttila /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—9 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ulkoasiainhallinto

  Äänestys ed. Karttusen ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen kehitysyhteistyö

  Puhemies:

  Ed. Räsäsen ehdotus n:o 2, ed. Lapintien ehdotus n:o 3 ja ed. Heidi Hautalan ehdotus n:o 4 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Heidi Hautalan ja ed. Lapintien ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Räsäsen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Lapintien ehdotuksen n:o 3 ja ed. Heidi Hautalan ehdotuksen n:o 4 välillä

  Ehdotus n:o 3 "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 17 ei-ääntä, 8 tyhjää; poissa 21.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 3.

  2) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksen n:o 2 ja ed. Lapintien ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 36 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 20.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  3) Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 2 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 68 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 23.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Lähialueyhteistyö hyväksytään.

  Luku 99 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Vilénin ehdotus n:o 8 ja ed. Ulla Anttilan ehdotus n:o 9 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vilénin ehdotuksen n:o 8 ja ed. Ulla Anttilan ehdotuksen n:o 9 välillä

  Ehdotus n:o 8 "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 30 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 21.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 8.

  2) Äänestys ed. Vilénin ehdotuksesta n:o 8 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 75 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 21.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 25
  Oikeusministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 25.01.51 lisäyksenä 200 000 euroa koltansaamen ja inarinsaamen kieliasiamiehen virkoihin. (TAA 1033)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 25.01.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa rikosvahinkojen korvaamiseen. (TAA 906)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.10.23 lisäyksenä 1 000 000 euroa tuomioistuinten toimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien turvaamiseen. (TAA 981)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 25.10.23 lisäyksenä 3 000 000 euroa tuomioistuinten toimintamenoihin. (Vastalause 1, TAA 244)

 • Markus  Mustajärvi  /vas
 • momentille 25.10.23 lisäyksenä 2 000 000 euroa vakuutusoikeuksien käsittelyaikojen lyhentämiseen. (Vastalause 4)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 25.10.23 lisäyksenä 2 000 000 euroa hallintotuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseen. (TAA 907)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentin 25.10.23 perusteluissa lausuttavaksi: "Pitkät käsittelyajat eri tuomioistuimissa vaarantavat kansalaisten oikeusturvaa ja aiheuttavat taloudellisia menetyksiä hankkeiden viivästyessä. Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa riittävät määrärahat tuomioistuimille, jotta asioiden käsittelyaikoja voidaan nykyisestä olennaisesti lyhentää." (Vastalause 3)

 • Anni  Sinnemäki  /vihr
 • momentille 25.30.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuluttajavalituslautakunnan toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.30.21 lisäyksenä 2 000 000 euroa kuluttajavalituslautakunnan toimintamenoihin. (Vastalause 4)

 • Mikko Immonen /vas
 • momentille 25.40.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa konkurssiasiamiehen toimiston menoihin ns. harmaan talouden torjumiseksi. (Vastalause 4, TAA 197)

 • Tuija Brax /vihr
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa vankeinhoidon kustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 58)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 2 500 000 euroa kriminaalihuollon ennalta ehkäisevään toimintaan. (Vastalause 1, TAA 793)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.50.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa, jolloin määrärahasta saa käyttää 2 000 000 euroa vankien terveydenhuoltopalveluihin ja 3 000 000 euroa henkilöstön lisäämiseen sekä vankien aktivointitoimiin. (Vastalause 4, TAA 982)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentin 25.50.21 perusteluissa lausuttavaksi: "Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamusviraston toimintojen alueellistamiseen Etelä-Pirkanmaalla." (TAA 983)

 • Minna Sirnö /vas
 • momentille 25.50.74 lisäyksenä 600 000 euroa henkilöstön lisäresursointiin sekä vankien työllistämistoimiin. (Vastalause 4, TAA 984)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 25.60.21 lisäyksenä 600 000 euroa syyttäjälaitoksen toimintamenoihin harmaan talouden torjuntaan sekä talousrikosten ja vakavien rikosten käsittelyn tehostamiseen. (Vastalause 4, TAA 198)

 • Petri Salo /kok
 • momentille 25.60.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa syyttäjälaitoksen henkilöstön lisäämiseen. (TAA 908)

  Keskustelu:

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Lyly Rajala /kok:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Minna Sirnö /vas:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Jyri Häkämies /kok:

  Kannatan.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Heidi Hautala /vihr:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Markus Mustajärvi /vas:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Tuija Brax /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Irina Krohn /vihr:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Minna Sirnö /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 14—16.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Kannatan ed. Sirnön tekemiä ehdotuksia.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Kari Uotila /vas:

  Kannatan.

  Petri Salo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 2—18 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 104 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 32.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 26.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 10 Tuomioistuinlaitos

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 26.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Mustajärven ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 102 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 99 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu

  Puhemies:

  Ed. Sinnemäen ehdotus n:o 9 ja ed. Sirnön ehdotus n:o 10 ovat saman sisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 9 ja ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotukset n:ot 9 ja 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 38 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 22.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Rangaistusten täytäntöönpano

  Äänestys ed. Braxin ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 42 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 21.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 41 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sirnön ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 141 jaa- ja 37 ei-ääntä; poissa 21.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Syyttäjälaitos

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Salon ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 70 Vaalimenot hyväksytään.

  Pääluokka 26
  Sisäasiainministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Ulla Anttila /vihr
 • momentille 26.01.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa siviilikriisinhallinnan koulutuksen kustannuksiin. (Vastalause 2, TAA 46)

 • Jari Vilén /kok
 • momentille 26.01.21 lisäyksenä 1 500 000 euroa siviilikriisinhallinnan resurssien turvaamiseen. (TAA 1174)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 26.01.21 lisäyksenä 28 600 000 euroa siviilikriisinhallinnan koulutukseen ja kehittämiseen. (Vastalause 4, TAA 971)

 • Jari Koskinen /kok
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 3)

 • Kari Kärkkäinen /kd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisitoimen toimintamenoihin. (Vastalause 1, TAA 404)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 15 000 000 euroa poliisivirkojen lisäämiseen (poliisitoimen toimintamenot). (TAA 102)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 2 000 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan tukemiseen. (Vastalause 1, TAA 405)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 12 000 000 euroa pelastushelikoptereiden lentotoimintaan. (TAA 557)

 • Timo Soini /ps
 • momentille 26.90.21 lisäyksenä 3 500 000 euroa rajavartiolaitoksen uusien virkojen lisäämiseen. (TAA 103)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 2 400 000 euroa täysimääräisten indeksitarkistusten tekemiseen kuntien yleisiin valtionosuuksiin. (Vastalause 1, TAA 246)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 57 000 000 euroa budjettiperusteisena lisäyksenä kuntien valtionosuuksiin. (Vastalause 4)

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • momentille 26.97.31 lisäyksenä 350 000 000 euroa kuntien palvelutuotannon turvaamiseen. (Vastalause 2, TAA 282)

 • Mikko Kuoppa /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 1 800 000 euroa äkillisen rakennemuutoksen kohteeksi joutuneille Pirkanmaan kunnille. (TAA 363)

 • Erkki Virtanen /vas
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 3 000 000 (keskustelussa edustaja korjaa: 30 000 000) euroa kuntien harkinnanvaraiseen rahoitusavustukseen. (Vastalause 4, TAA 1183)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 10 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (Vastalause 1, TAA 406)

 • Mikko Immonen /vas
 • luvun 26.97 uudelle momentille lisäyksenä 800 000 euroa seutuyhteistyökokeilujen avustusten maksamiseen, mistä 100 000 euroa Loimaan ja 100 000 euroa Turunmaan seutuyhteistyökokeiluihin. (TAA 199)

 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • luvun 26.97 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa vuoden 2006 valtiopäivien alussa eduskunnalle selonteon tai tiedonannon kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (ns. PARAS-hanke) lähtökohdista, keskeisistä tavoitteista, toteutuskeinoista, erilaisista malleista ja aikataulusta." (Vastalause 1)

 • Anne Huotari /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan ns. sitomattoman osan korottamiseen. (TAA 170)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 26.98.62 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtion nimeämille äkillisten rakennemuutosten alueille eli Raahen, Uudenkaupungin ja Mäntän—Vilppulan seuduille. (TAA 1136)

  Keskustelu:

  Ulla Anttila /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan.

  Jari Vilén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Maija Perho /kok:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Outi Ojala /vas:

  Kannatan.

  Jari Koskinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Pertti Hemmilä /kok:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Paula Risikko /kok:

  Kannatan.

  Timo Soini /ps:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan.

  Jyrki Kasvi /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Kannatan ed. Kasvin ehdotusta, joka turvaisi kuntien palvelutuotannon.

  Mikko Kuoppa /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Erkki Virtanen /vas:

  Kannatan.

  Erkki Virtanen /vas:

  Arvoisa puhemies! Vasemmistoliiton vastalauseessa esitettiin tähän 30 000 000:aa euroa, samoin itse esitin kanslialle jättämässäni esityksessä 30 000 000:aa. Kanslia on kuitenkin päättänyt kurittaa kuntia, tosin vähän vähemmän kuin hallitus, ja kirjoittanut tähänkin 3 000 000. Siis teen ehdotuksen n:o 17 korjattuna siten, että myönnettäisiin 30 000 000.

  Puhemies:

  Tämä korjattu ehdotus hyväksytään ehdotukseksi.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan tätä korjattua ehdotusta ja toivon yksimielisyyttä.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Annika Lapintie /vas:

  Kannatan.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 20.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan.

  Anne Huotari /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 21 maakunnan kehittämisrahasta.

  Veijo Puhjo /vas:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Matti Kauppila /vas:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—4, 6, 8, 10—22 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sisäasiainministeriö

  Puhemies:

  Ed. Ulla Anttilan ehdotus n:o 1, ed. Vilénin ehdotus n:o 2 ja ed. Huotarin ehdotus n:o 3 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Huotarin ja ed. Vilénin ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Ulla Anttilan ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Vilénin ehdotuksen n:o 2 ja ed. Huotarin ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 2 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 27 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 23.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 2.

  2) Äänestys ed. Ulla Anttilan ehdotuksen n:o 1 ja ed. Vilénin ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 1 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 62 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 24.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 1.

  3) Äänestys ed. Ulla Anttilan ehdotuksesta n:o 1 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 05 Lääninhallitukset, luku 06 Rekisterihallinto ja luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.

  Luku 75 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Jari Koskisen ehdotus n:o 4, ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 6 ja ed. Soinin ehdotus n:o 8 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Soinin ja ed. Kärkkäisen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Jari Koskisen ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 6 ja ed. Soinin ehdotuksen n:o 8 välillä

  Ehdotus n:o 6 "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 151 jaa- ja 20 ei-ääntä, 4 tyhjää; poissa 24.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 6.

  2) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 6 välillä

  Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 147 jaa- ja 25 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 26.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

  3) Äänestys ed. Jari Koskisen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 67 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Pelastustoimi

  Puhemies:

  Ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 10 ja ed. Lindénin ehdotus n:o 11 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 10 ja ed. Lindénin ehdotuksen n:o 11 välillä

  Ehdotus n:o 10 "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 55 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 24.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 10.

  2) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 10 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 90 Rajavartiolaitos

  Äänestys ed. Soinin ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 29 ei-ääntä; poissa 27.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 97 Avustukset kunnille

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 67 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kuopan ehdotus n:o 14 ja ed. Kasvin ehdotus n:o 15 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksen n:o 14 ja ed. Kasvin ehdotuksen n:o 15 välillä

  Ehdotus n:o 14 "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 43 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 35.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 14.

  2) Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 14 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kuopan ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 32 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Virtasen ehdotus n:o 17 ja ed. Kärkkäisen ehdotus n:o 18 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksen n:o 18 ja ed. Virtasen ehdotuksen n:o 17 välillä

  Ehdotus n:o 18 "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 44 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 22.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 18.

  2) Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 18 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 54 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 22.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 20

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 98 Alueiden kehittäminen

  Äänestys ed. Huotarin ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  __________

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Pääluokan yksityiskohtainen käsittely:

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 32.20.40 lisäyksenä 20 000 000 euroa Talvivaaran kaivoshankkeen aloittamiseen Sotkamossa. (TAA 782)

 • Oras  Tynkkynen  /vihr
 • momentille 32.20.40 lisäyksenä 16 000 000 euroa kestävän energiateknologian tutkimukseen ja kehittämiseen. (Vastalause 2, TAA 1121)

 • Suvi Lindén /kok
 • momentin 32.20.40 perusteluihin: "Teknologisen tutkimuksen ja kehityksen avustuksia myönnetään sisällöntuotannon tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin." (TAA 559)

 • Jouko Laxell /kok
 • momentille 32.30.42 lisäyksenä 3 000 000 euroa Finnvera Oyj:n korkotukeen. (TAA 543)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 32.30.44 lisäyksenä 3 460 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 762)

 • Esko Kurvinen /kok
 • momentille 32.30.44 lisäyksenä 7 000 000 euroa alueelliseen kuljetustukeen. (TAA 394)

 • Jouko Laxell /kok
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 4 000 000 euroa yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukemiseen. (TAA 544)

 • Erkki  Pulliainen  /vihr
 • momentille 32.30.45 lisäyksenä 3 500 000 euroa haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen. (TAA 763)

 • Esko Kurvinen /kok
 • momentille 32.30.47 lisäyksenä 3 000 000 euroa nuorten yrityshautomotoimintaan. (TAA 396)

 • Lyly Rajala /kok
 • momentille 32.30.47 lisäyksenä 5 000 000 euroa Oulun seudun monitoimikeskushankkeeseen. (TAA 783)

 • Jouko Laxell /kok
 • momentille 32.30.62 lisäyksenä 4 000 000 euroa EU:n rakennerahastojen valtionrahoitusosuuteen kauppa- ja teollisuusministeriön osalta. (TAA 545)

 • Mikko  Immonen  /vas
 • momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 300 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (Vastalause 4, TAA 205)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 32.40.31 lisäyksenä 1 500 000 euroa talous- ja velkaneuvonnan järjestämiseen. (TAA 76)

 • Jouko Laxell /kok
 • momentille 32.50.40 lisäyksenä 4 000 000 euroa kansainvälistymisavustukseen yritysten yhteishankkeisiin. (TAA 546)

 • Leena  Harkimo  /kok
 • momentille 32.50.41 lisäyksenä 90 000 euroa vientiasiamiestoimintaan. (TAA 117)

 • Kari  Kärkkäinen  /kd
 • momentille 32.60.27 lisäyksenä 2 000 000 euroa biopohjaisten polttoaineiden käyttöönoton edistämiseen. (TAA 414)

 • Sari Essayah /kd
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa energiatukeen. (Vastalause 1, TAA 77)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 8 000 000 euroa energiatuen lisäämiseen ja demonstraatiotukeen. (Vastalause 4, TAA 1098)

 • Oras  Tynkkynen  /vihr
 • momentille 32.60.40 lisäyksenä 70 000 000 euroa energiatukeen uusiutuvien energialähteiden ja energiansäästön edistämiseen sekä demonstraatiohanketukiin. (TAA 1122)

 • Oras  Tynkkynen  /vihr
 • momentille 32.60.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa biopolttoaineiden käyttöönottoon liittyviin demonstraatioprojekteihin. (TAA 65)

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • luvun 32.60 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vastaa ilmastonsuojelun haasteeseen kunnianhimoisella energiapolitiikalla, joka luo Suomeen työpaikkoja ja hyvinvointia sekä varmistaa Kioton sopimuksen tavoitteiden toteutumisen Suomen kohdalla. (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Oras Tynkkynen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Kannatan.

  Suvi Lindén /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Sari Sarkomaa /kok:

  Kannatan.

  Jouko Laxell /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Arto Satonen /kok:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Esko Kurvinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Jari Vilén /kok:

  Kannatan.

  Jouko Laxell /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Erkki Pulliainen /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Ulla Anttila /vihr:

  Kannatan.

  Esko Kurvinen /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Timo Seppälä /kok:

  Kannatan.

  Lyly Rajala /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Esko Kurvinen /kok:

  Kannatan.

  Jouko Laxell /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 12.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Mikko Immonen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Iivo Polvi /vas:

  Kannatan.

  Sari Essayah /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan.

  Jouko Laxell /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Marja Tiura /kok:

  Kannatan.

  Leena Harkimo /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Martin Saarikangas /kok:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Sari Essayah /kd:

  Kannatan ja teen ehdotuksen n:o 18.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Unto Valpas /vas:

  Kannatan.

  Oras Tynkkynen /vihr:

  Teen ehdotukset n:ot 20 ja 21.

  Janina Andersson /vihr:

  Kannatan molempia ehdotuksia.

  Anni Sinnemäki /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 22.

  Oras Tynkkynen /vihr:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—5 ja 7—22 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 10 Hallinto hyväksytään.

  Luku 20 Teknologia- ja innovaatiopolitiikka

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 26.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 40 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Lindénin ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Yrityspolitiikka

  Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Pulliaisen ehdotus n:o 5 ja ed. Kurvisen ehdotus n:o 7 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksen n:o 5 ja ed. Kurvisen ehdotuksen n:o 7 välillä

  Ehdotus n:o 5 "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 63 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 27.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 5.

  2) Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 5 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Pulliaisen ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 117 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 23.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 73 ei-ääntä; poissa 25.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rajalan ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 26.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 57 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 40 Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka

  Puhemies:

  Ed. Immosen ehdotus n:o 13 ja ed. Essayahin ehdotus n:o 14 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Immosen ehdotuksen n:o 13 ja ed. Essayahin ehdotuksen n:o 14 välillä

  Ehdotus n:o 13 "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 31.

  ( Ään. 58 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 13.

  2) Äänestys ed. Immosen ehdotuksesta n:o 13 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 59 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 50 Kansainvälistymispolitiikka

  Äänestys ed. Laxellin ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 69 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 60 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Harkimon ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 61 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Energiapolitiikka

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 24.

  ( Ään. 62 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Essayahin ehdotus n:o 18, ed. Tiusasen ehdotus n:o 19 ja ed. Tynkkysen ehdotus n:o 20 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään ed. Tynkkysen ja ed. Tiusasen ehdotusten välillä, sitten voittaneen ehdotuksen ja ed. Essayahin ehdotuksen välillä ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 19 ja ed. Tynkkysen ehdotuksen n:o 20 välillä

  Ehdotus n:o 19 "jaa", ehdotus n:o 20 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 155 jaa- ja 16 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 26.

  ( Ään. 63 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 19.

  2) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksen n:o 18 ja ed. Tiusasen ehdotuksen n:o 19 välillä

  Ehdotus n:o 18 "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 32 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 26.

  ( Ään. 64 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 18.

  3) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta n:o 18 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 26.

  ( Ään. 65 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tynkkysen ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 76 ei-ääntä; poissa 27.

  ( Ään. 66 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Sinnemäen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 66 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 27.

  ( Ään. 67 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 70 Omistajapolitiikka ja pääluokan perustelut hyväksytään.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan kyselytunnin jälkeen pääluokan 30 yleiskeskustelulla.

  2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2005 vp

  Lakialoite  LA 90/2004 vp, 48, 56, 65/2005 vp

  Toimenpidealoite  TPA 19, 48/2005 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Puhemies:

  Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan päiväjärjestyksen 1) kohdan pääluokkien 29 ja 30 yleiskeskustelujen päätyttyä.

  __________

  Puhemies:

  Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30.

  Täysistunto keskeytetään kello 12.03.

  Täysistuntoa jatketaan

  kello 16.30

  Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

  __________

  Edustajat Reijo Laitinen ja Tony Halme merkitään läsnä oleviksi.

  __________

  3) Suullisia kysymyksiä

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Päiväjärjestyksen 3) asiana on suullinen kyselytunti.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Kyselytunti on päättynyt.

  __________

  1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006
  Hallituksen esitys vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä

  Ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 119, 201/2005 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2005 vp

  Talousarvioaloite  TAA 1—1269/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Jatketaan vuoden 2006 talousarvioesityksen käsittelyä.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Toinen varapuhemies:

  Tähän keskeytämme maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan, pääluokan n:o 30, käsittelyn, johon palaamme myöhemmin tänä iltana.

  __________

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/2/2005

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Keskustelu jatkuu:

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/2/2005

  __________

  2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 211/2005 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2005 vp

  Lakialoite  LA 90/2004 vp, 48, 56, 65/2005 vp

  Toimenpidealoite  TPA 19, 48/2005 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46. Yleiskeskustelu keskeytettiin aiemmin tässä istunnossa.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/1/2005

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 13.

  Täysistunto lopetetaan perjantaina 16. päivänä joulukuuta kello 1.11.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen

  ​​​​