Täysistunnon pöytäkirja 139/2010 vp

PTK 139/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

139. TIISTAINA 18. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.56) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.56—17.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr (s)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.17)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 327/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kehittämisestä vuosina 2011—2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 328/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 329/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2010 vp

Lakialoite  LA 5/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/1/2010

5) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 292/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi rikosvahinkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys valvontarangaistusta ja sähköistä valvontaa avolaitoksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 140/2/2010

8) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain, sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 238/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 21/2010 vp

Lakialoite  LA 67/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2007 vp, 11/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 211/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 22/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 23/2010 vp

Lakialoite  LA 109/2007 vp, 70/2008 vp, 32, 42/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 45/2007 vp, 43/2008 vp, 47, 56/2009 vp, 40/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 35/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä perussäännöstä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi perussäännön.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 14/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Kaivoslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2010 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 291/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 237/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevan Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 19.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.11.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​