Täysistunnon pöytäkirja 14/2005 vp

PTK 14/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. KESKIVIIKKONA 23. HELMIKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Sari Essayah /kd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Sinikka Mönkäre /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.2. edustajat

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk

23. ja 24.2. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jari Vilén /kok

23.—25.2. edustaja

 • Petri Neittaanmäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.2. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

23. ja 24.2. edustaja

 • Miapetra Kumpula /sd

23.—25.2. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Eduskunnan kirjaston hallituksen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Tatja Karvonen.

Puhemies:

Merkitään.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2005 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 13/6/2005

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 52.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys veripalvelulaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eräiden muutoksenhakua korkeimpaan oikeuteen koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 4) asian yhteydessä.]

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 30 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain kumoamisesta sekä asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 147/2004 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

8) Laki nimilain 32 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

9) Laki kuntalain 55 ja 61 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

10) Laki kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 3/2005 vp (Matti Kauppila /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

11) Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 12 ja 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2005 vp (Matti Kauppila /vas)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

12) Laki työehtosopimuslain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 7/2005 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen