Täysistunnon pöytäkirja 14/2006 vp

PTK 14/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. PERJANTAINA 24. HELMIKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.2. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.2. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jukka Roos /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.2. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Mikko Immonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1021—1023, 1025, 1029, 1039, 1041, 1042, 1045, 1046, 1048—1052, 1054, 1056, 1057, 1060—1062, 1066, 1069—1074, 1076/2005 vp.

__________

Muutos eduskunnan päätökseen hallituksen esityksen n:o 6 valiokuntaan lähettämisestä

Ensimmäinen varapuhemies:

Viime tiistaina 21. päivänä helmikuuta 2006 eduskunta päätti lähettää tuon täysistunnon päiväjärjestyksen 5) asian, hallituksen esityksen HE 6/2006 vp laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta, talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ehdotus perustuslakivaliokunnan lausunnon antamisesta perustui keskuskansliassa tehtyyn virheelliseen merkintään. Asiallisia perusteita lausunnon pyytämiselle ei ollut.

Edellä olevan perusteella puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta päättäisi muuttaa päätöstään mainitun asian valiokuntaan lähettämisestä siten, että hallituksen esitys n:o 6 laeiksi arvopaperimarkkinalain, kauppakamarilain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Välikysymys 1/2006 vp: Kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Jyrki Katainen ja 73 muuta edustajaa ovat tänään 24. päivänä helmikuuta 2006 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 1 kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaamisesta (VK 1/2006 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Kataiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Jyrki Katainen /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Hallitusohjelmassa luvataan turvata kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Edelleen hallitusohjelmassa todetaan, että edellytykset kunnallisten peruspalveluiden järjestämiseksi turvataan huolehtimalla toimintakykyisestä ja elinvoimaisesta kuntarakenteesta sekä palveluiden kestävästä rahoituksesta.

Hallitusohjelman lupauksista huolimatta kuntien taloustilanne on kriisiytynyt. Tämä kehitys vaarantaa kuntalaisten peruspalvelut, kuten pienten lasten päivähoidon, vanhusten kotipalvelut, terveyspalvelut, vammaispalvelut ja peruskoulutuksen.

Kuntatalouden kriisistä kertovista esimerkeistä ei ole pulaa. Ennätysmäärä kuntia nosti tuloveroprosenttiaan täksi vuodeksi. Edellinen ennätys syntyi vuotta aiemmin. Kuntien viime vuoden tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan joka kolmannen kunnan tulot eivät riitä menoihin. Tämä merkitsi sitä, että negatiivinen vuosikate oli viime vuonna 139 kunnassa. Tätä negatiivista vuosikatetta on totuttu pitämään kriisin rajapyykkinä.

Yhtenä merkittävänä syynä kuntatalouden synkkien näkymien taustalla on valtion itselleen kunnilta ottama pakkolaina. Valtion ja kuntien välisessä lakisääteisessä kustannusten jaon tarkistuksessa vuonna 2004 todettiin, että valtio oli kunnille velkaa yhteensä 502 miljoonaa euroa. Hallitus päätti jaksottaa velan maksun poikkeuksellisen pitkälle neljän vuoden ajanjaksolle ja aikoo siirtää siitä peräti 194 miljoonaa euroa vasta ensi vaalikaudella maksettavaksi.

Pakkolainalla valtio on osaltaan pakottanut kunnat velkaantumaan. Kuntien velkaantuminen onkin jatkunut hyvin ripeänä. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin 1 327 euroa asukasta kohti. Vuonna 2000 lainaa oli vain 746 euroa asukasta kohti. Tänä vuonna kuntien lainakanta uhkaa rikkoa jo kahdeksan miljardin euron rajan.

On totta, että kuntien toimintakulut ovat kasvaneet edelleen nopeammin kuin kuntien rahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Nopea kustannusten nousu johtuu valtion kunnille siirtämien velvoitteiden kasvun lisäksi palvelujen kysynnän lisääntymisestä. Palvelujen kysyntä kasvaa jatkossakin väestön ikääntymisen vuoksi. Tämä kehitys on Suomessa seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana nopeampaa kuin missään muussa EU-maassa.

Hallituksen käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus on tämän vaalikauden tärkein yksittäinen kysymys kuntatalouden kestävyyden kannalta. Ennen kaikkea hankkeen toteuttaminen on välttämätöntä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden vuoksi.

Nyt näyttää selvältä, että runsas vuosi sitten hallituksen politiikkariihessä käynnistetyn kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitetaso on laskenut huomattavasti. Päähallituspuolueiden tavoitteet näyttävät keskenään hyvin ristiriitaisilta ja erilaisilta. Toisaalta vaaditaan tavoitteellista puitelakia, toisaalta puhutaan vain löyhästä puitelaista. Tämä ei riitä vastaukseksi nykyiseen kuntatalouden ahdinkoon ja palveluiden murenemiseen. Vaikean taloustilanteen vuoksi monet kunnat ovat joutuneet karsimaan hyvinvointipalveluja. Esimerkiksi vanhusten kotipalveluita on vähennetty, kouluverkkoa on supistettu ja opetusryhmien koot ovat kasvaneet.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko hallitus tietoinen siitä, että suomalaisten hyvinvointipalvelut ovat vaarantumassa heikkenevän kuntatalouden myötä,

aikooko hallitus maksaa takaisin kunnilta ottamansa pakkolainan vielä tällä vaalikaudella ja

onko hallitus ylipäätään kykenevä tuomaan eduskunnalle tämän kevään aikana esityksen sellaisesta kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta, joka tehokkaalla tavalla turvaa suomalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut?

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2006

 • Jyrki Katainen /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Anne Huotari /vas
 • Heidi Hautala /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps"

Ensimmäinen varapuhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja kemikaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäisessä ponnessa mainitun sopimuksen hyväksymisestä ja toisessa ponnessa tarkoitetun sopimuksen lakkauttamisen hyväksymisestä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäisessä ja toisessa ponnessa tarkoitetut ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 217/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2005 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​