Täysistunnon pöytäkirja 14/2008 vp

PTK 14/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

14. TIISTAINA 26. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Timo Korhonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jutta Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.2. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

26.—29.2. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Stefan Wallin /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.2. edustaja

 • Päivi Lipponen /sd

26. ja 27.2. edustaja

 • Jukka Mäkelä /kok

__________

Latvian parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Latvian parlamentin puhemies Gundars Daudze seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

Ed. Tanja Saarelan uusi sukunimi

Puhemies:

Ed. Tanja Saarela on 26.2.2008 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että hänen sukunimensä on Kainuun maistraatin 22.2.2008 tekemällä päätöksellä muuttunut Karpelaksi.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 21.2.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 5—7/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 5 lakivaliokunnan,

asiasta U 6 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 7 talousvaliokunnan, ympäristövaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 178/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 13/1/2008

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 177/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 127/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki tuloverolain 106 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 128/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä kiinteistöverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 132/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 133/2007 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 152/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen