Täysistunnon pöytäkirja 140/2006 vp

PTK 140/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

140. TORSTAINA 11. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Simo Rundgren /kesk
 • Tanja Saarela /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Irja Tulonen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.1. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.1. edustajat

 • Arto Seppälä /sd
 • Seppo Särkiniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.1. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk

11. ja 12.1. edustajat

 • Mika Lintilä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Suvi-Anne Siimes /vas

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta

Pääministerin ilmoitus  PI 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta.

Pääministeri Vanhasen puheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jolloin puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 2 minuutin pituisia puheenvuoroja.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan, talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituksi on tullut ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 38/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 141/2/2006

4) Hallituksen esitys Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen hyväksymisestä ja laiksi kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 150/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 32/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 33/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​