Täysistunnon pöytäkirja 141/2004 vp

PTK 141/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. TORSTAINA 16. JOULUKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Markku Rossi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.12. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

16. ja 17.12. edustaja

 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta isyysloman vuoksi:

16.—23.12. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.12. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 41. Talousarvion käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

Nyt ryhdytään yleiskeskusteluun. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen seuraavat ryhmäpuheenvuorot, joiden enimmäispituus on 15 minuuttia. Niiden jälkeen käydään yleiskeskustelu aluksi nopeatahtisena keskusteluna, jossa ennakolta varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30, jolloin käsitellään ensin suullisia kysymyksiä.

Täysistunto keskeytetään kello 13.00.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.30

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2005
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys vuoden 2005 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 151/2004 vp) toisesta täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 151, 244, 255/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2004 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Jatketaan ennen istuntotaukoa keskeytettyä päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Samalla ilmoitan, että ed. Anderssonin ed. Sinnemäen kannattamana tekemästä epäluottamuslause-ehdotuksesta tullaan äänestämään talousarvioesityksen käsittelyn lopussa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 142/2/2004

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 23.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen