Täysistunnon pöytäkirja 141/2010 vp

PTK 141/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. TORSTAINA 20. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.58—19.42).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Outi Mäkelä /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Juha Rehula /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Antti Vuolanne /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Outi Mäkelä /kok (16.27)
 • Kari Kärkkäinen /kd (16.36)
 • Seppo Kääriäinen /kesk (16.41)

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään sivistysvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 4 johdosta.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto jälleen suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta ja siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 299/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 37/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 307/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 308/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 276/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 115/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.1.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​