Täysistunnon pöytäkirja 141/2014 vp

PTK 141/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

141. TORSTAINA 22. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.01) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.01—18.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Markku Eestilä /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Osmo Soininvaara /vihr (16.24)
 • Markku Eestilä /kok (16.25)
 • Tom Packalén /ps (16.59)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä läsnä oleville ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 300/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 39/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 283/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 40/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 38/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 335/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:n ja 20 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 105/2014 vp (Jari Myllykoski /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Edustaja Myllykoski? (Vasemmalta: Tulossa on!) — On paikalla. Olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

8) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 5/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 23.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 23.1.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​