Täysistunnon pöytäkirja 142/2014 vp

PTK 142/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

142. PERJANTAINA 23. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.09—13.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Heikki Autto /kok
 • Markku Eestilä /kok
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Anna Kontula /vas (s)
 • Jukka Kopra /kok (s)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Markus Mustajärvi /vr (13.26)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 22.1.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 355—358/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 920, 938, 943, 977, 980, 991, 995, 1006/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 5/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely joudutaan keskeyttämään suuren valiokunnan kokouksen johdosta.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 143/15/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 333/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 321/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 332/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 319/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 27.1.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen