Täysistunnon pöytäkirja 143/2010 vp

PTK 143/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

143. TIISTAINA 25. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.29) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.29—15.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd (s)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Risto Kuisma /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Raimo Vistbacka /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (14.26)
 • Anneli Kiljunen /sd (14.48)
 • Toimi Kankaanniemi /kd (15.40)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Suomen ja Intian välillä taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 250/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 291/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys riistahallintolaiksi se-kä laiksi metsästyslain muuttamisesta, riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 237/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 5/2010 vp

Puhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain ja kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 115/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, lakialoitteeseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotetut uudet lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 299/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 36/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 37/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 307/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 308/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 50 §:n, perhehoitajalain ja omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 331/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12)  Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2010 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 285/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 26.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

14) Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 3/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 25/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.1.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​