Täysistunnon pöytäkirja 144/2010 vp

PTK 144/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. KESKIVIIKKONA 26. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—16.01) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.01—16.18).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Risto Autio /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Risto Kuisma /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (s)
 • Mikko Kuoppa /vas (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk (e)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Håkan Nordman /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Pertti Salolainen /kok (14.16)
 • Raimo Vistbacka /ps (16.10)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 285/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 303/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 300/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi järjestyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 330/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi talousneuvos-tosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 265/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 54/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 316/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 220/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 39/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 27.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 288/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 55/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 289/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 56/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 327/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 57/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 28.1.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.1.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.18.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​