Täysistunnon pöytäkirja 144/2014 vp

PTK 144/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

144. KESKIVIIKKONA 28. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (14.00—16.07), puhemies Eero Heinäluoma (16.07—17.47) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.02—18.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ville Niinistö /vihr (14.43)
 • Paavo Arhinmäki /vas (15.04)
 • Leena Rauhala /kd (16.52)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto on ehdottanut, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Asia pantiin pöydälle 13.1.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 135/4/2014

Puhemiesneuvosto on 28.1.2015 pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 358/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 18.

Täysistunto keskeytettiin kello 17.47.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 18.02

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 356/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 317/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 43/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 303/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 46/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 190/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 29.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 29.1.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen