Täysistunnon pöytäkirja 146/2010 vp

PTK 146/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

146. PERJANTAINA 28. TAMMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.01—13.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Mikko Kuoppa /vas (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Heikki A. Ollila /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 55/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 289/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 56/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 327/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 57/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 301/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 41/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 312/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 274/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 305/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 287/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 40/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 323/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 1.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä harmaa talous)

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 8/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 3.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 1.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen