Täysistunnon pöytäkirja 146/2014 vp

PTK 146/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

146. PERJANTAINA 30. TAMMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maria Guzenina /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps (s)
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Päivi Lipponen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (s)
 • Jari Myllykoski /vas
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Raimo Piirainen /sd
 • Mika Raatikainen /ps (e)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 29.1.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 359, 360/2014 vp.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 28.1.2015 antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa (K 21/2014 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 954, 979, 999, 1009, 1011, 1019, 1021/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi Annika Saarikon ja varajäseneksi Kimmo Tiilikaisen.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 29.1.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 145/2/2014

Nyt käsitellään muutosehdotukset.

Päätökset

95 a §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kalliorinteen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 95 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 142, ei 23, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 1 )

96 a §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kalliorinteen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 96 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 23, tyhjiä 1; poissa 28.

( Ään. 2 )

97 §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 97 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 3; poissa 28.

( Ään. 3 )

97 b §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kalliorinteen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 97 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 22, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 4 )

102 §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 102 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 2; poissa 29.

( Ään. 5 )

103 §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 103 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 22, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 6 )

104 §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 104 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 22, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 7 )

198 b §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan Kalliorinteen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 198 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 146, ei 22, tyhjiä 2; poissa 29.

( Ään. 8 )

201 §

Risto  Kalliorinne  /vas:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edelleen edustaja Kalliorinteen esitystä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Risto Kalliorinne on Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 201 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 147, ei 22, tyhjiä 2; poissa 28.

( Ään. 9 )

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 328/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 39/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.1.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 143/12/2014

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 145, ei 23, tyhjiä 1; poissa 30.

( Ään. 10 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 333/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 41/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle merimieseläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 321/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 332/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta ja rikoslain 44 luvun 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 319/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuulu-vien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 288/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 44/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 45/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 338/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 3.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 3.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen