Täysistunnon pöytäkirja 147/2010 vp

PTK 147/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

147. TIISTAINA 1. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59), toinen varapuhemies Tarja Filatov (15.59—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.55—20.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 26 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd (s)
 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Antti Vuolanne /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 5 edustajaa:

 • Anneli Kiljunen /sd (14.17)
 • Antti Rantakangas /kesk (14.26)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (15.35)
 • Sirpa Paatero /sd (15.50)
 • Eero Heinäluoma /sd (16.30)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 27.1.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 55, 56/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 55 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 56 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2010 vp

Lakialoite  LA 127/2009 vp, 68/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 83/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 148/1/2010

2) Hallituksen esitys laeiksi vesienhoidon järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 323/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Suomen ja Ruotsin välisen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 312/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 24/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys asian uudelleen käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 §:n ja vakuutusoikeuslain 21 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 305/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 287/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 40/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttö-tuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2010 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 12/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 54/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 55/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 289/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 56/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 327/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 57/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 32 luvun 6 ja 14 §:n sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 285/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa sekä laeiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 23 §:n ja velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 284/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi huumausainelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 303/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 48/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 316/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 27/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

17)  Hallituksen esitys ydinenergialain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 300/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 38/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 39/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 301/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 41/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 17/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21)  Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2010 vp

Lakialoite  LA 69/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

23)  Lakialoite laiksi riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 121/2010 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 26/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

24) Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2009 vp

Tulevaisuusvaliokunnan mietintö  TuVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 263/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 123/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys merityösopimuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 174/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laeiksi merimiesten vuosilomalain, merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 264/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 16/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 2.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​