Täysistunnon pöytäkirja 147/2014 vp

PTK 147/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

147. TIISTAINA 3. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.01—15.43) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.43—17.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd (s)
 • Maria Guzenina /sd
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (e)
 • Päivi Räsänen /kd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Juha Sipilä /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.24)
 • Juha Sipilä /kesk (14.28)
 • Timo Soini /ps (14.44)
 • Sampsa Kataja /kok (15.00)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 360/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 21/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 44/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 45/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 338/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 150/x/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39 §:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 317/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 43/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi museolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 303/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 4.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen