Täysistunnon pöytäkirja 148/2006 vp

PTK 148/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

148. TORSTAINA 25. TAMMIKUUTA 2007

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Valto Koski /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ilkka Taipale /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maija Perho /kok
 • Valto Koski /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.1. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd

25. ja 26.1. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.1. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

25. ja 26.1. edustajat

 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.1. edustajat

 • Sari Essayah /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2007 lisätalousarvioksi

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 278/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2006 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 126/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46.

Asian käsittelyssä noudatetaan eilen pidetyssä täysistunnossa hyväksyttyä menettelytapaa, jonka mukaan asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Mietinnön esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 149/2/2006

3) Hallituksen esitys ulosottokaareksi ja laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2006 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2006 vp

Lakialoite  LA 133/2003 vp, 33/2004 vp, 57/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 32, 117/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 66/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 55. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 149/3/2006

5) Hallituksen esitys laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 30/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja sijoitusrahastolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 31/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2006 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 32/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 32. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen