Täysistunnon pöytäkirja 148/2014 vp

PTK 148/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

148. KESKIVIIKKONA 4. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—17.27), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.27—19.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.00—20.38).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maria Guzenina /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Lea Mäkipää /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (s)
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Päivi Räsänen /kd (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Ulla-Maj Wideroos /r (15.10)
 • Rakel Hiltunen /sd (15.34)
 • Anne Louhelainen /ps (16.47)
 • Pekka Haavisto /vihr (19.03)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus edustaja Soinin ja eräiden muiden edustajien välikysymykseen eurokriisin hoidosta ja Kreikan tilanteesta.

Valtioneuvoston vastauksen antavat pääministeri Stubb ja valtiovarainministeri Rinne. Vastauksen ja edustaja Soinin puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja niiden pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät tuon saman enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 150/1/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 301/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 302/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 265/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 46/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 262/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 315/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 276/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.2.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen