Täysistunnon pöytäkirja 149/2010 vp

PTK 149/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

149. TORSTAINA 3. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00), toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—20.02) ja puhemies Sauli Niinistö (20.02—21.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Pekka Haavisto /vihr (s)
 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Heli Järvinen /vihr (s)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tanja Karpela /kesk (s)
 • Ulla Karvo /kok
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (s)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (16.50)
 • Sirpa Paatero /sd (17.01)
 • Matti Ahde /sd (17.28)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Harmaan talouden katvealueet (Suomen kansainvälistyvä harmaa talous)

Ainoa käsittely

Muu asia  M 8/2010 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan omasta aloitteestaan laatima mietintö, joka koskee harmaan talouden katvealueita.

Valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 7 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

(Puhemies koputtaa) Ennen kuin ed. Ahde aloittaa, pyydän istuutumaan, ja jos se ei ole mahdollista, sitten poistumaan tästä istuntosalista. — Ed. Ahde, olkaa hyvä!

Päätökset

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannanoton.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 259/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 27/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 28/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 4.2.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​