Täysistunnon pöytäkirja 15/2008 vp

PTK 15/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. KESKIVIIKKONA 27. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Timo Korhonen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Henna Virkkunen /kok

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.2. edustaja

 • Anu Vehviläinen /kesk

27.—29.2. edustajat

 • Ulla Karvo /kok
 • Hannes Manninen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.2. edustaja

 • Saara Karhu /sd

27.—29.2. edustaja

 • Päivi Lipponen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 6/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 138/2007 vp (Outi Alanko-Kahiluoto /vihr ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 145/2007 vp (Krista Kiuru /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen