Täysistunnon pöytäkirja 15/2009 vp

PTK 15/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. TORSTAINA 26. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.00—17.57 ja 20.03—22.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—20.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 42 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Anni Sinnemäki /vihr (16.15)
 • Ville Niinistö /vihr (16.44)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Astrid Thors /r

26. ja 27.2. edustajat

 • Tuija Nurmi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

26.2.—5.3. edustaja

 • Jyrki Katainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Keskustelu asiasta päättyi 25.2.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 14/4/2009

Keskustelussa on ed. Anneli Kiljunen ed. Krista Kiurun kannattamana ehdottanut, että työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotuksen äänin

jaa 86, ei 50; poissa 63.

( Ään. 1 )

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Ministeri Henna Virkkusen esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Tämän asian käsittelyn yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Yliopistolaki ja siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2009 vp (Arto Satonen /kok)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 3) asian yhteydessä.]

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen