Täysistunnon pöytäkirja 15/2012 vp

PTK 15/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

15. KESKIVIIKKONA 29. HELMIKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—17.08), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.08—19.00 ja 20.59—23.54) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.00—20.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 13 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Sari Palm /kd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kristiina Salonen /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sari Palm /kd (14.33)
 • Arto Pirttilahti /kesk (15.21)
 • Kristiina Salonen /sd (15.58)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu tiedonannosta päättyi 28.2.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 14/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini on Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta ei hyväksy Kreikka-tukipakettia ja toteaa, että hallitus on epäonnistunut Suomen edun ja suomalaisten veronmaksajien puolustamisessa eikä nauti eduskunnan luottamusta."

Mauri Pekkarinen on Antti Kaikkosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Hallituksen tiedonanto Kreikan kakkostukipaketista ei luo uskottavia edellytyksiä maan selviytymiseksi taloudellisesti kestävälle uralle. Eduskunta katsoo esityksen olevan Suomen kansallisen edun vastainen eikä hyväksy Suomen osallistumista Kreikan toiseen tukipakettiin sekä toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Markus Mustajärvi on Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että hallitus sitoo Suomen yhteisiin talousvastuisiin euroalueen kriisin hoidossa aiheuttaen valtiontalouden tilan heikkenemisen ja riskien hallitsemattoman kasvun sekä tukea saavassa maassa pienituloisten kansalaisten epäoikeudenmukaisen kohtelun eikä nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Mauri Pekkarisen ehdotuksesta Timo Soinin ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 148, ei 34; poissa 17.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Markus Mustajärven ehdotuksen äänin

jaa 115, ei 69; poissa 15.

( Ään. 2 )

( liite2 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 111, ei 72; poissa 16.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Jussi Niinistön ym. välikysymykseen Puolustusvoimien uudistamissuunnitelmista.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Jussi Niinistö. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 17/1/2012

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto on tänään — vielä on kuusi minuuttia tätä vuorokautta — 29.2.2012 päättänyt lähettää sivistysvaliokuntaan toimenpidealoitteen TPA 28/2011 vp.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 1.3.2012 kello 11.55, ja tosiaan silloin on tumma puku ja kunniamerkit.

Täysistunto lopetettiin kello 23.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen