Täysistunnon pöytäkirja 150/2010 vp

PTK 150/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

150. PERJANTAINA 4. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.07—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Pekka Haavisto /vihr (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (s)
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Krista Kiuru /sd (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jouko Laxell /kok (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 4.2.2011 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 332—335/2010 vp, joista HE 332/2010 vp on esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi.

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 48 a luvun, pakkokeinolain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2010 vp

Lakialoite  LA 69/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 148/6/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 48 a luvun 1 §:n mietinnön mukaisena.

48 a luvun 1 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa. Se esitys on täysin samanlainen kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan yksimielisessä lausunnossa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven tekemää pykälämuutosta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Törkeä metsästysrikos

Jos metsästysrikoksessa

(1—4 kohta kuten HE)

5) tapetaan ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko taikka susi tai vahingoitetaan niitä käyttäen metsästyslaissa (615/1993) kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka rikkoen metsästyslaissa säädettyjä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksia tahi toimien muutoin häikäilemättömällä tavalla

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä metsästysrikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 48 a luvun 1 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 136, ei 29; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 48 a luvun 4 §:n mietinnön mukaisena.

48 a luvun 4 a §

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon, mikä on pöydille jaetussa monisteessa. Sekin muutosesitys on täysin samanlainen kuin maa- ja metsätalousvaliokunnan yksimielisessä lausunnossa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Mustajärven pykäläesitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Lauri Kähkösen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana:

"Törkeä laittoman saaliin kätkeminen

Jos metsästysrikoksella saadun laittoman saaliin kätkemisessä

(1—3 kohta kuten HE)

4) rikoksen kohteena on tämän luvun 1 a §:n 5 kohdasta ilmenevin tavoin tapettu ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä laittoman saaliin kätkemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 48 a luvun 4 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 137, ei 30; poissa 32.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 48 a luvun 6 ja 6 a §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 2.—5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2010 vp

Lakialoite  LA 123/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 148/3/2010

Nyt ryhdytään hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 4 luvun 7 a §:n mietinnön mukaisena.

7 luvun 9 §

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen mukaisesti, että tämän lain 7 luvun 9 §:n 2 momentti poistetaan, mikä tarkoittaa, että myös tämän uuden hoitovapaan käyttäjät saisivat saman irtisanomissuojan kuin muiden perhevapaiden käyttäjät.

Markus Mustajärvi /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Yrttiahon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 luvun 9 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 138, ei 29; poissa 32.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Keskustelu

Puhemies:

No niin, kun tuo suuren valiokunnan kokous todellakin on alkamassa ja puheenvuoropyyntöjä näyttää ilmenevän, niin tämän asian käsittely keskeytetään tällä kertaa. Jatketaan sitä ensi torstain täysistunnon yhteydessä.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 153/3/2010

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 8.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​