Täysistunnon pöytäkirja 150/2014 vp

PTK 150/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

150. PERJANTAINA 6. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 12 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Markus Mustajärvi /vr (e)
 • Mika Niikko /ps
 • Juha Rehula /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Peter Östman /kd (13.19)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.2.2015 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 361/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1008, 1012, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1025—1027, 1029, 1030/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Alexander Stubb ja ministerit Erkki Tuomioja, Jan Vapaavuori, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Lauri Ihalainen, Carl Haglund, Petteri Orpo, Laura Räty ja Sanni Grahn-Laasonen ovat 5.2.2015 ilmoittaneet muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 5/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 42/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 147/5/2014

Keskustelussa on Risto Kalliorinne Satu Haapasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 163, ei 22, tyhjiä 1; poissa 13.

( Ään. 1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Eurokriisin hoito ja Kreikan tilanne

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 7/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Timo Soinin ym. välikysymyksestä eurokriisin hoidosta ja Kreikan tilanteesta. Keskustelu asiasta päättyi 4.2.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 148/1/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Timo Soini Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana: "Euroopan velkakriisin hoito on ollut virheellistä ja väärää. Hallitus on jatkanut edeltäjiensä epäonnistunutta politiikkaa, lisännyt Suomen vastuita ja sallinut sääntöjen noudattamatta jättämisen. Tästä on ollut Suomelle merkittävää taloudellista haittaa, ja siksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Mauri Pekkarinen Markku Rossin kannattamana: "Eduskunta toteaa, ettei hallitus nauti eduskunnan luottamusta."

Paavo Arhinmäki Annika Lapintien kannattamana: "Hallituksen talouspolitiikka, niin Suomessa kuin Kreikan suhteen, ei tue talouden kasvua ja työllisyyden parantamista. Leikkausten sijaan tarvitaan elvytystä. Siksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

James Hirvisaaren ehdotusta epäluottamuslauseeksi ei ole kannatettu, joten se raukeaa.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Timo Soinin ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta Mauri Pekkarisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta Paavo Arhinmäen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 15, ei 165, tyhjiä 7; poissa 12.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta Mauri Pekkarisen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Timo Soinin ehdotuksen äänin

jaa 43, ei 143; poissa 13.

( Ään. 3 )

3) Äänestyksessä Timo Soinin ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 97, ei 81, tyhjiä 9; poissa 12.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuulu-vien velvoitusten täyttämisestä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 288/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 44/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 169/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 45/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisen käytön alalla Venäjän federaation kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 338/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja tämän jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. (Hälinää)

Pyydän odottamaan hetken, että saamme hiljaisuuden saliin. Pyydän siirtämään mahdolliset neuvonpidot tällä kertaa tuonne salin ulkopuolelle. — Olkaa hyvä, edustaja Zyskowicz!

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 296/2014 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 330/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 334/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2014 vp

Lakialoite  LA 34/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 257/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2012 vp, 35/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​