Täysistunnon pöytäkirja 151/2002 vp

PTK 151/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

151. KESKIVIIKKONA 4. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Suvi Lindén /kok
  • Hannes Manninen /kesk

  __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 259/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 40/2002 vp

  Puhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 40. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

  Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 144/2002 vp) täydentämisestä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 144, 258/2002 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 41/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 41. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 179/2002 vp

  Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 12/2002 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

  Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 121, 254/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2002 vp

  Lakialoite  LA 110/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  5) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 257/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  6) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  7) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  8) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  9) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Toinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 20.40.

  Täysistunto lopetetaan kello 19.37.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen