Täysistunnon pöytäkirja 151/2010 vp

PTK 151/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

151. TIISTAINA 8. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.58 ja 19.59—21.54), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.58—17.58 ja 21.54—0.52) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Arja Karhuvaara /kok (s)
 • Kyösti Karjula /kesk (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jari Larikka /kok
 • Jouko Laxell /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pekka Ravi /kok (s)
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Antti Vuolanne /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Olli Nepponen /kok (14.23)
 • Sari Sarkomaa /kok (14.32)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (14.36)
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (15.00)
 • Paavo Arhinmäki /vas (17.43)
 • Tero Rönni /sd (17.46)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 3.2.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 57, 58/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 57 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 58 ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Tuloerojen kasvu ja verotuksen rakenne

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 5/2010 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Urpilaisen ym. välikysymykseen tuloerojen kasvusta ja verotuksen rakenteesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Urpilainen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 152/1/2010

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys vuoden 2011 lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 332/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 333/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 11 ja 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 334/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 335/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 9.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 286/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 279/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 277/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 322/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 58/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 315/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 42/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 99/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 43/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 241/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 44/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 298/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 45/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 329/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään keskiviikkona 9.2.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin keskiviikkona 9.2.2011 kello 00.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​