Täysistunnon pöytäkirja 151/2014 vp

PTK 151/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

151. TIISTAINA 10. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—16.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr
 • Maria Guzenina /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mikael Jungner /sd
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Ville Niinistö /vihr (s)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Stubb, Tuomioja, Vapaavuori, Henriksson, Kiuru, Ihalainen, Haglund, Orpo, Räty, Grahn-Laasonen)

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on pääministeri Alexander Stubbin ja ministerien Erkki Tuomioja, Jan Vapaavuori, Anna-Maja Henriksson, Krista Kiuru, Lauri Ihalainen, Carl Haglund, Petteri Orpo, Laura Räty ja Sanni Grahn-Laasonen ilmoitukset muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoismaisen perintösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta ja perintökaaren 26 luvun 20 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 361/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluevalvontalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 296/2014 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja lääkelain 57 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 330/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 43/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/2/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 334/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 19/2014 vp

Lakialoite  LA 34/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 20/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 8/2012 vp, 35/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 336/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 4/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 301/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 40/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 302/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 265/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 46/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 19/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—19. ja 21.—26. lakiehdotuksen sekä mietinnössä ehdotetut uudet 28. ja 29. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvien 20. ja 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle säätiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 166/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 20/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt 1.—10. ja 12.—15. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 11. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 21/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta sekä yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta samoin kuin eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 22/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 315/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 34/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 276/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 42/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 245/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2014 vp

Lakialoite  LA 89/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 43/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 47/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 304/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 309/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 340/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.2.2015 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​