Täysistunnon pöytäkirja 152/2002 vp

PTK 152/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

152. KESKIVIIKKONA 4. JOULUKUUTA 2002

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon, sekä seuraava edustaja:

 • Tuula Haatainen /sd
 • __________

  PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

  1) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

  Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 121, 254/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2002 vp

  Lakialoite  LA 110/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 33. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/1/2002

  2) Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 257/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 34. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  3) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 12, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

  Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—6) asiasta.

  Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 13, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

  Keskustelua ei synny.

  Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 14, jossa ehdotetaan hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä.

  Keskustelua ei synny.

  Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  6) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

  Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2002 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yleiskeskustelua ei synny.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  7) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

  Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 122, 255/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 35/2002 vp

  Lakialoite  LA 59, 86/2001 vp, 152/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  8) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2002 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työjärjestyksen 57 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan työtilanteesta johtuen tänään pidettävään seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 22.10.

  Täysistunto lopetetaan kello 22.03.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen