Täysistunnon pöytäkirja 152/2014 vp

PTK 152/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

152. KESKIVIIKKONA 11. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.59) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.59—16.05).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Thomas Blomqvist /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Arja Juvonen /ps (s)
 • Antti Kaikkonen /kesk (s)
 • Anne Kalmari /kesk (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Merja Kuusisto /sd (s)
 • Jukka Kärnä /sd (e)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Jari Myllykoski /vas (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Mikael Palola /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Jyrki Yrttiaho /vr
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Jyrki Yrttiaho /vr (14.19)
 • Satu Haapanen /vihr (15.09)
 • Markku Rossi /kesk (15.54)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 245/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 23/2014 vp

Lakialoite  LA 89/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 43/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen laki-aloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta sekä elintarvikelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 29/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 304/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 309/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK x/x/2014

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 340/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 44/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 347/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 318/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 323/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laiva-apteekista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 325/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2015 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 12.2.2015 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​