Täysistunnon pöytäkirja 153/2001 vp

PTK 153/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

153. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Filatov /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ulla Juurola /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Veijo Puhjo /vas
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Jari Leppä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.12. edustajat

 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Sauli Niinistö /kok

13. ja 14.12. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Gunnar Jansson /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.12. edustajat

 • Kirsi Piha /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Raija Vahasalo /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.12. edustajat

 • Ulla Juurola /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Unto Valpas /vas

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002
Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 37.

Talousarvioehdotuksen yksityiskohtainen käsittely jatkuu.

Pääluokka 26
Sisäasiainministeriön hallinnonala

Puhemies:

Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Pääluokkaa koskevat ehdotukset

Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa poliisin toimintaedellytysten parantamiseen. (TAA 557)

 • Aulis  Ranta-Muotio  /kesk
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa poliisin toimintaedellytysten parantamiseen. (TAA 1022)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 8 300 000 euroa poliisien peruskoulutukseen ja poliisivirkojen täyttämiseen. (TAA 599)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 26.75.21 lisäyksenä 8 000 000 euroa poliisikoulutuksen lisäämiseen ja poliisivirkojen täyttämiseen. (TAA 826)

 • Kari   Myllyniemi  /kesk
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 1 600 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan avustamiseen. (TAA 827)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 26.80.22 lisäyksenä 1 010 000 euroa pelastushelikopteritoiminnan aloittamiseen Pirkanmaalla. (TAA 1029)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 26.90.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa rajavartiolaitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 2)

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentin 26.97.31 perusteluissa lausuttavaksi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus esittää vuoden 2002 kevään lisäbudjetissa kuntien valtionosuuksien täysimääräisen indeksitarkistuksen edellyttämät määrärahat ja sisällyttää täysimääräisen indeksitarkistuksen myös tulevien vuosien budjettikehyksiin." (Vastalause 2)

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 20 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (Vastalause 2)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 26.97.34 lisäyksenä 15 000 000 euroa kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin. (TAA 558)

 • Olavi  Ala-Nissilä  /kesk
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 5 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (Vastalause 2)

 • Antero  Kekkonen  /sd
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 3 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahaan. (TAA 592)

 • Antero  Kekkonen  /sd
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 4 900 000 euroa puutekniikan osaamishankkeisiin Etelä-Karjalassa. (TAA 593)

 • Esko-Juhani  Tennilä  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 50 000 euroa kyläasiamiehen palkkaamiseksi Lappiin. (TAA 1157)

 • Pentti  Tiusanen  /vas
 • momentille 26.98.43 lisäyksenä 80 000 euroa ympäristöteknologian osaamiskeskuksen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. (TAA 1184)

  Keskustelu:

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1 poliisin toimintamäärärahojen lisäämiseksi.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Aulis Ranta-Muotio  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Kari  Myllyniemi  /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 2.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Kari  Kärkkäinen  /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 3.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 4 ja 5.

  Seppo Lahtela /kesk:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 6.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 7.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 8 ja 9 koskien indeksitarkistuksia ja rahoitusavustuksia kunnille.

  Maria Kaisa Aula /kesk:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Toimi  Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 10, joka on hieman säästeliäämpi kuin ed. Ala-Nissilän vastaava.

  Kari  Kärkkäinen  /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 10.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 11.

  Maria Kaisa Aula /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 11.

  Antero Kekkonen /sd:

  Teen ehdotukset n:ot 12 ja 13.

  Jussi Ranta /sd:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Esko-Juhani  Tennilä  /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Matti Huutola /vas:

  Kannatan ehdotusta n:o 14.

  Pentti Tiusanen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 15 ympäristöteknologian osaamiskeskuksen perustamisesta Kaakkois-Suomeen.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan ehdotusta n:o 15.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—15 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Sisäasiainministeriö, luku 02 Ulkomaalaisvirasto, luku 05 Lääninhallitukset, luku 06 Rekisterihallinto ja luku 07 Kihlakunnat hyväksytään.

  Luku 75 Poliisitoimi

  Puhemies:

  Ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 1 ja ed. Ranta-Muotion ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 1 ja ed. Ranta-Muotion ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 1 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 89 jaa- ja 56 ei-ääntä, 39 tyhjää; poissa 15.

  ( Ään. 1 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 1.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 1 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 2 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Kemppaisen ehdotus n:o 3 ja ed. Myllyniemen ehdotus n:o 4 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksen n:o 4 ja ed. Kemppaisen ehdotuksen n:o 3 välillä

  Ehdotus n:o 4 "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 28 ei-ääntä, 34 tyhjää; poissa 15.

  ( Ään. 3 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 4.

  2) Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 4 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 4 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 80 Pelastustoimi

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 5 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 38 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 6 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 90 Rajavartiolaitos

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 7 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 97 Avustukset kunnille

  Äänestys ed. Ala-Nissilän ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 8 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Puhemies:

  Ed. Ala-Nissilän ehdotus n:o 9 ja ed. Kankaanniemen ehdotus n:o 10 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksen n:o 10 ja ed. Ala-Nissilän ehdotuksen n:o 9 välillä

  Ehdotus n:o 10 "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 96 jaa- ja 62 ei-ääntä, 28 tyhjää; poissa 13.

  ( Ään. 9 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 10.

  2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 10 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 57 ei-ääntä; poissa 13.

  ( Ään. 10 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 98 Alueiden kehittäminen

  Puhemies:

  Ed. Ala-Nissilän ehdotus n:o 11 ja ed. Kekkosen ehdotus n:o 12 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksen n:o 12 ja ed. Ala-Nissilän ehdotuksen n:o 11 välillä

  Ehdotus n:o 12 "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 97 jaa- ja 66 ei-ääntä, 22 tyhjää; poissa 14.

  ( Ään. 11 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 12.

  2) Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 12 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 63 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 12 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kekkosen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 53 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 14.

  ( Ään. 13 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tennilän ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 150 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 14 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiusasen ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 167 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 15 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokka 27
  Puolustusministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 27.10.16 lisäyksenä 8 000 000 euroa kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketuotannon turvaamiseen. (Vastalause 2)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 27.10.21 lisäyksenä 5 000 000 euroa puolustusvoimien varikkojen rationalisoimiseksi toiminnallisesti ja henkilöstön kannalta kestävällä tavalla. (Vastalause 2)

  Keskustelu:

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 1 ja 2.

  Seppo Kääriäinen /kesk:

  Kannatan ed. Vihriälän ehdotuksia.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1 ja 2 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Puolustusministeriö hyväksytään.

  Luku 10 Puolustusvoimat

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 16 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 59 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 17 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 30 Kansainvälinen rauhanturvaamistoiminta ja luku 99 Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Pääluokka 28
  Valtiovarainministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskeva ehdotus

  Seuraava pääluokkaa koskeva, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisena jätetty, edustajille monistettuna ja numeroituna jaettu ehdotus tehdään keskustelun kuluessa:

 • Annika Lapintie /vas
 • luvun 28.60 (Senaatti-kiinteistöt) uudelle momentille lisäyksenä 400 000 euroa Turun uuden vankilan suunnitteluun. (TAA 762)

  Keskustelu:

  Annika Lapintie /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Kannatan ehdotusta n:o 1.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotus n:o 1 ja sitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Valtiovarainministeriö, luku 03 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, luku 05 Valtiokonttori, luku 07 Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset, luku 18 Verohallinto, luku 39 Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle, luku 40 Tullilaitos ja luku 52 Tilastokeskus hyväksytään.

  Luku 60 Senaatti-kiinteistöt

  Äänestys ed. Lapintien ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 168 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 18 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 70 Hallinnon kehittämiskeskus, luku 80 Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet, luku 81 Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot, luku 82 Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille, luku 84 Kansainväliset rahoitusosuudet, luku 90 Suomen maksuosuudet Euroopan unionille ja luku 99 Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot hyväksytään.

  Pääluokka 29
  Opetusministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Pertti Hemmilä  /kok
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 170 000 euroa biostatistiikan vakinaisen koulutus- ohjelman toteuttamiseen Turun yliopistossa. (TAA 458)

 • Kari  Myllyniemi  /kesk
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa rakentamistekniikan osaston uudelleen käynnistämiseen Oulun yliopistossa. (TAA 828)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 4 000 000 euroa opettajien koulutukseen. (Vastalause 1, TAA 1032)

 • Päivi Räsänen /kd
 • momentille 29.10.21 lisäyksenä 1 000 000 euroa lääkärikoulutukseen. (TAA 1075)

 • Merikukka  Forsius  /vihr
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 4 200 000 euroa esiopetuksen kuljetuksen järjestämiseen. (TAA 423)

 • Lauri Oinonen /kesk
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 1 700 000 euroa valtionapuna kyläkoulujen säilyttämiseen. (TAA 924)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 1 300 000 euroa koululaisten terveyden turvaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. (TAA 1033)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 29.40.30 lisäyksenä 6 500 000 euroa yleissivistävän koulutuksen käyttökustannusten budjettiperusteiseen maksamiseen. (Vastalause 2, TAA 950)

 • Matti Huutola /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 1 800 000 euroa Keminmaan Pölhön koulun peruskorjaukseen. (TAA 486)

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 8 000 000 euroa homevaurioista kärsivien peruskoulujen perusparannuksiin. (TAA 600)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 2 000 000 euroa koulujen homeongelmien korjaamiseen Vantaalla. (TAA 713)

 • Jaakko Laakso /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 6 000 000 euroa koulujen perustamishankkeisiin Vantaalla. (TAA 714)

 • Katja  Syvärinen  /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 500 000 euroa koulujen homevaurioiden korjaamiseen Satakunnassa. (TAA 976)

 • Unto Valpas /vas
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 170 000 euroa Pattasten homekoulun korjaamiseen Pattijoella. (TAA 1230)

 • Inkeri Kerola /kesk
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 24 000 000 euroa yleissivistävien oppilaitosten perustamiskustannusten budjettiperusteiseen maksamiseen. (TAA 609)

 • Anu  Vehviläinen  /kesk
 • momentille 29.40.34 lisäyksenä 4 000 000 euroa yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen perustamiskustannusten budjettiperusteiseen maksamiseen. (Vastalause 2)

 • Mirja  Ryynänen  /kesk
 • momentille 29.69.31 lisäyksenä 8 400 000 euroa aikuiskoulutuksen järjestämiseen Itä-Suomessa. (TAA 1071)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.69.50 lisäyksenä 750 000 euroa kansanopistojen käyttökustannuksiin. (Vastalause 1, TAA 1037)

 • Harry Wallin /sd
 • momentille 29.69.50 lisäyksenä 130 000 euroa Lehtimäen opiston toiminnan turvaamiseen. (TAA 1339)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.69.52 lisäyksenä 1 000 000 euroa kansanopistojen perustamiskustannuksiin. (Vastalause 1, TAA 1038)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 90 905 574 euroa opintorahan budjettiperusteiseen korotukseen. (TAA 849)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 29.70.55 lisäyksenä 23 546 309 euroa opintotuen asumislisän budjettiperusteiseen maksamiseen ympärivuotisesti. (TAA 850)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 29.70.57 lisäyksenä 2 347 058 euroa korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korottamiseen. (TAA 851)

 • Mirja   Ryynänen  /kesk
 • momentille 29.90.30 lisäyksenä 336 000 euroa yleisten kirjastojen tietoverkkopalvelujen kehittämiseen. (TAA 1072)

 • Petri  Neittaanmäki  /kesk
 • momentille 29.90.31 lisäyksenä 66 309 euroa Jyväskylän kaupunginteatterin valtion tuen oikaisemiseen. (TAA 852)

 • Toimi  Kankaanniemi  /kd
 • momentille 29.90.33 lisäyksenä 1 000 euroa Pihtiputaan Mummon arvokkaan maaseutua koskevan PR-työn edistämiseen. (TAA 564)

 • Marja Tiura /kok
 • momentille 29.90.34 lisäyksenä 600 000 euroa Viialan kirjaston rakentamiseen. (TAA 1181)

 • Leena Rauhala /kd
 • momentille 29.90.50 lisäyksenä 500 000 euroa maahanmuuttajien omien kotouttamista edistävien yhdistysten toiminnan tukemiseen. (TAA 1039)

 • Sulo   Aittoniemi  /alk
 • momentille 29.90.52 lisäyksenä 10 euroa Ivalon ylenpalttisen korkeatasoisten huuliharppufestivaalien symboliseen tukemiseen. (TAA 134)

 • Jouko  Jääskeläinen  /kd
 • momentille 29.99.50 lisäyksenä 12 800 000 euroa nuorisokasvatustyön tukemiseen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan käynnistämiseen. (Vastalause 1, TAA 533)

 • Kari   Kärkkäinen  /kd
 • momentille 29.99.51 lisäyksenä 3 700 000 euroa nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen ja ennalta ehkäisevään huumetyöhön. (Vastalause 1)

  Keskustelu:

  Pertti Hemmilä /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Ismo Seivästö /kd:

  Kannatan.

  Kari Myllyniemi /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 3.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Päivi Räsänen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Sakari Smeds /kd:

  Kannatan.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Petri Neittaanmäki /kesk:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Anu Vehviläinen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 8.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Matti Huutola /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 9.

  Esko-Juhani Tennilä /vas:

  Kannatan.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 10.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Jaakko Laakso /vas:

  Teen ehdotukset n:ot 11 ja 12.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Kannatan tehtyjä ehdotuksia.

  Katja Syvärinen /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 13.

  Mikko Immonen /vas:

  Kannatan.

  Unto Valpas /vas:

  Teen ehdotuksen n:o 14.

  Anne Huotari /vas:

  Kannatan.

  Inkeri Kerola /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 15.

  Niilo Keränen /kesk:

  Kannatan.

  Anu  Vehviläinen  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 16.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan.

  Mirja Ryynänen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 17.

  Eero Lämsä /kesk:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 18.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Harry Wallin /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 19.

  Raimo Vistbacka /ps:

  Kannatan ed. Wallinin hyvää ehdotusta.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 21.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Petri Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotukset n:ot 22—24.

  Lauri  Oinonen  /kesk:

  Kannatan ehdotuksia n:ot 22—24.

  Mirja Ryynänen /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 25.

  Matti Vanhanen /kesk:

  Kannatan.

  Petri  Neittaanmäki  /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 26.

  Lauri Oinonen /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 26.

  Toimi Kankaanniemi  /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 27.

  Leena Rauhala /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Marja Tiura /kok:

  Teen ehdotuksen n:o 28.

  Saara Karhu /sd:

  Kannatan.

  Leena Rauhala /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 29.

  Leea Hiltunen /kd:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Sulo Aittoniemi /alk:

  Teen ehdotuksen n:o 30: 10 euroa Ivalon huuliharppufestivaaleille.

  Pekka Kuosmanen /kok:

  Kannatan ed. Aittoniemen ehdotusta.

  Jouko Jääskeläinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 31.

  Toimi Kankaanniemi /kd:

  Kannatan.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 32.

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Kannatan.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—19 ja 21—32 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Opetusministeriö, luku 05 Kirkollisasiat, luku 07 Opetushallitus ja luku 08 Kansainvälinen yhteistyö hyväksytään.

  Luku 10 Yliopisto-opetus ja -tutkimus

  Äänestys ed. Hemmilän ehdotuksesta n:o 1

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 17 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 19 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta n:o 2

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 145 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 20 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. L. Rauhalan ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 21 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Räsäsen ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 22 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 20 Ammattikorkeakouluopetus hyväksytään.

  Luku 40 Yleissivistävä koulutus

  Äänestys ed. Forsiuksen ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 125 jaa- ja 58 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 23 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Oinosen ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 24 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 46 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 25 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 8

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 8 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 26 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Huutolan ehdotuksesta n:o 9

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 9 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 158 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 27 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 10

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 10 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 20.

  ( Ään. 28 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 11

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 11 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 28 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 18.

  ( Ään. 29 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Laakson ehdotuksesta n:o 12

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 12 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 165 jaa- ja 20 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 30 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Syvärisen ehdotuksesta n:o 13

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 13 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 156 jaa- ja 28 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 31 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Valppaan ehdotuksesta n:o 14

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 14 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 25 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 32 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kerolan ehdotuksesta n:o 15

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 15 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 49 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 33 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Vehviläisen ehdotuksesta n:o 16

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 16 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 34 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 60 Ammatillinen koulutus hyväksytään.

  Luku 69 Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö

  Äänestys ed. Ryynäsen ehdotuksesta n:o 17

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 17 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 35 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 18

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 18 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 131 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 36 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Wallinin ehdotuksesta n:o 19

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 19 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 42 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 37 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 21

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 21 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 44 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 38 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 3 hyväksytään.

  Luku 70 Opintotuki

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 22

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 22 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 130 jaa- ja 52 ei-ääntä; poissa 17.

  ( Ään. 39 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 23

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 23 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 53 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 40 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 24

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 24 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 129 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 41 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 88 Tiede ja luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 4 hyväksytään.

  Luku 90 Taide ja kulttuuri

  Äänestys ed. Ryynäsen ehdotuksesta n:o 25

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 25 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 48 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 42 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Neittaanmäen ehdotuksesta n:o 26

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 26 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 173 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 43 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta n:o 27

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 27 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 154 jaa- ja 30 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 14.

  ( Ään. 44 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Tiuran ehdotuksesta n:o 28

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 28 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 45 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Rauhalan ehdotuksesta n:o 29

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 29 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 46 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Aittoniemen ehdotuksesta n:o 30

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 30 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 148 jaa- ja 36 ei-ääntä; poissa 15.

  ( Ään. 47 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luvun kohdalla mietinnössä oleva lausumaehdotus 5 hyväksytään.

  Luku 98 Liikuntatoimi hyväksytään.

  Luku 99 Nuorisotyö

  Äänestys ed. Jääskeläisen ehdotuksesta n:o 31

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 31 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 138 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 14.

  ( Ään. 48 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Kärkkäisen ehdotuksesta n:o 32

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 32 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 134 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 49 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 30
  Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

  Puhemies:

  Yleiskeskustelu pääluokasta päättyi viime istunnossa.

  Eduskunta ryhtyy pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Pääluokkaa koskevat ehdotukset

  Seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehdään keskustelun kuluessa:

 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 8 300 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (TAA 602)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 30.12.41 lisäyksenä 40 000 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 2)

 • Marjaana  Koskinen  /sd
 • momentilta 30.14.49 vähennettäväksi 700 000 euroa turkistarhauksen tukemiseen tarkoitetusta määrärahasta. (TAA 647)

 • Kyösti Karjula /kesk
 • momentille 30.14.61 lisäyksenä 1 700 000 euroa maaseudun yrittäjyysneuvojien toiminnan käynnistämiseen TE-keskuksissa. (TAA 576)

 • Jukka Vihriälä /kesk
 • momentille 30.15.40 lisäyksenä 300 000 euroa maatalouden laatustrategian toteuttamiseen. (Vastalause 2)

 • Rauha-Maria  Mertjärvi  /vihr
 • momentille 30.51.22 lisäyksenä 1 009 128 euroa Salpausselkä—Uusimaa-projektin pohjavesitutkimuksiin. (TAA 823)

 • Mauri Salo /kesk
 • momentille 30.72.21 lisäyksenä 10 000 000 euroa elintarvikevalvonnan uusien ja täyttämättömien virkojen palkkakustannuksiin. (TAA 1089)

  Keskustelu:

  Marja-Leena Kemppainen /kd:

  Teen ehdotuksen n:o 1.

  Kari Kärkkäinen /kd:

  Kannatan.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 2.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Marjaana Koskinen /sd:

  Teen ehdotuksen n:o 3, jossa vähennetään turkistarhauksen määrärahaa.

  Pia Viitanen /sd:

  Kannatan.

  Kyösti Karjula /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 4.

  Hannu Aho /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 4.

  Jukka Vihriälä /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 5.

  Olavi Ala-Nissilä /kesk:

  Kannatan.

  Rauha-Maria Mertjärvi /vihr:

  Teen ehdotuksen n:o 6.

  Merikukka Forsius /vihr:

  Kannatan tehtyä ehdotusta.

  Mauri Salo /kesk:

  Teen ehdotuksen n:o 7.

  Liisa Hyssälä /kesk:

  Kannatan ehdotusta n:o 7.

  Keskustelu päättyy.

  Puhemies:

  Keskustelussa on tehty ehdotukset n:ot 1—7 ja niitä on kannatettu.

  Selonteko hyväksytään.

  Päätökset:

  Luku 01 Maa- ja metsätalousministeriö, luku 02 Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, luku 03 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta sekä luku 04 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot hyväksytään.

  Luku 12 Maa- ja puutarhatalouden tulotuki

  Puhemies:

  Ed. Kemppaisen ehdotus n:o 1 ja ed. Vihriälän ehdotus n:o 2 ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

  Äänestysjärjestys hyväksytään.

  1) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksen n:o 1 ja ed. Vihriälän ehdotuksen n:o 2 välillä

  Ehdotus n:o 1 "jaa", ehdotus n:o 2 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 57 ei-ääntä, 30 tyhjää; poissa 17.

  ( Ään. 50 )

  Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ehdotuksen n:o 1.

  2) Äänestys ed. Kemppaisen ehdotuksesta n:o 1 mietintöä vastaan

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 1 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 16.

  ( Ään. 51 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 13 Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen hyväksytään.

  Luku 14 Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen

  Äänestys ed. M. Koskisen ehdotuksesta n:o 3

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 3 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 16 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 21.

  ( Ään. 52 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Äänestys ed. Karjulan ehdotuksesta n:o 4

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 4 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 55 ei-ääntä; poissa 22.

  ( Ään. 53 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 15 Muut maatalouden menot

  Äänestys ed. Vihriälän ehdotuksesta n:o 5

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 5 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 54 ei-ääntä; poissa 18.

  ( Ään. 54 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 21 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, luku 31 Metsätalouden edistäminen ja valvonta, luku 32 Metsäntutkimuslaitos, luku 33 Metsähallitus, luku 41 Kala-, riista- ja porotalous sekä luku 42 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos hyväksytään.

  Luku 51 Vesivarojen käyttö ja hoito

  Äänestys ed. Mertjärven ehdotuksesta n:o 6

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 6 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 143 jaa- ja 37 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 18.

  ( Ään. 55 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 61 Maanmittauslaitos, luku 62 Geodeettinen laitos ja luku 71 Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos hyväksytään.

  Luku 72 Elintarvikevirasto

  Äänestys ed. M. Salon ehdotuksesta n:o 7

  Mietintö "jaa", ehdotus n:o 7 "ei".

  Puhemies:

  Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 51 ei-ääntä; poissa 27.

  ( Ään. 56 )

  Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

  Luku 73 Kasvintuotannon tarkastuskeskus ja luku 74 Siemenperunakeskus ja pääluokan perustelut hyväksytään.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Keskustelu

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan istunnon kello 18 jatkuessa ja päiväjärjestyksen muiden asioiden tultua käsitellyiksi.

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 18. Kyselytunti on tänään kello 16.30.

  [Kyselytunnin pöytäkirja on tämän pöytäkirjan jälkeen.]

  Täysistunto keskeytetään kello 14.01.

  Täysistuntoa jatketaan

  kello 18

  Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

  __________

  Ed. Mönkäre merkitään läsnä olevaksi.

  __________

  Muutos päiväjärjestykseen

  Toinen varapuhemies:

  Päiväjärjestykseen tehdään se muutos, että 2)—10) asia käsitellään ennen 1) asian käsittelyn jatkamista.

  __________

  2) Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

  Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 93/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee Nizzan sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

  Toinen varapuhemies:

  Asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/1/2001

  3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 23/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 29. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

  4) Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 210/2001 vp

  Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 24/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  5) Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 165/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 19/2001 vp

  Toinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  6) Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 180/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  7) Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 176/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—9. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 10. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  8) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 184/2001 vp

  Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  9) Hallituksen esitys laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

  Ensimmäinen käsittely

  Hallituksen esitys  HE 220/2001 vp

  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 46/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 46. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

  Yksityiskohtainen käsittely:

  Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

  Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

  10) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

  Mietintöjen pöydällepano

  Kertomus  K 11/2001 vp

  Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 13/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

  11) Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Hallituksen esitys  HE 25/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  12) Lakialoite laiksi poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

  Mietintöjen pöydällepano

  Lakialoite  LA 156/2001 vp

  Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2001 vp

  Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

  __________

  1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002
  Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/2001 vp) täydentämisestä

  Ainoa käsittely

  Hallituksen esitys  HE 115, 206/2001 vp

  Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 37/2001 vp

  Talousarvioaloite  TAA 1—1341/2001 vp

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Jatketaan päiväjärjestyksen 1) asian käsittelyä.

  Pääluokka 31
  Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

  Keskustelu pääluokasta jatkuu:

  Toinen varapuhemies:

  Pääluokan käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 155/2/2001

  Pääluokka 32
  Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Pääluokan ja asian käsittely keskeytetään.

  Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 155/2/2001

  __________

  Ensimmäinen varapuhemies:

  Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina kello 12.

  Täysistunto lopetetaan perjantaina 14. päivänä joulukuuta kello 2.16.

  Pöytäkirjan vakuudeksi:

  Seppo Tiitinen