Täysistunnon pöytäkirja 153/2010 vp

PTK 153/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

153. TORSTAINA 10. HELMIKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.01—17.59 ja 21.54—22.41), toinen varapuhemies Tarja Filatov (17.59—20.02) ja puhemies Sauli Niinistö (20.02—21.54).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Tanja Karpela /kesk
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Sampsa Kataja /kok (16.21)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.25)
 • Pekka Haavisto /vihr (18.54)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta
Lakialoite laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2010 vp

Lakialoite  LA 44/2010 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelu keskeytettiin 9.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 152/2/2010

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/2/2010

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelu keskeytettiin 4.2.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 150/3/2010

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 269/2010 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys syyttäjälaitosta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 286/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—30., 32.—44. ja 46.—59. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 31. ja 45. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liittyvien lakien muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 279/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 35/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 28 luvun 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 277/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain ja perusopetuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 322/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 58/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 326/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys päästökauppalaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 315/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 42/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 43/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys mittauslaitelaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 44/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 298/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 45/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain 1 sekä 14 §:n muuttamisesta ja kielilain 30 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 329/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 17/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 179/2010 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 18/2010 vp

Lakialoite  LA 127/2009 vp, 68/2010 vp

Toimenpidealoite  TPA 83/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 154/1/2010

16) Latvialle suunnitellun lainan poistaminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 129/2010 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Lisätalousarvio lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 17) asiasta.

Päätökset

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

17) Määrärahan osoittaminen jäissä kulkevan sisävesiliikenteen alustyypin suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 130/2010 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Lisätalousarvioaloite lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 20 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 283/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 37/2010 vp

Lakialoite  LA 20/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 11.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 11.2.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.41.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​