Täysistunnon pöytäkirja 153/2014 vp

PTK 153/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

153. TORSTAINA 12. HELMIKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.02—17.29) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.29—18.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Petteri Orpo /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Tapani Tölli /kesk
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Anne-Mari Virolainen /kok (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (16.19)
 • Anne Holmlund /kok (16.33)

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Lasse Männistö vapautusta suuren valiokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna perjantaina 13.2.2015 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Suullinen kyselytunti

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Edustaja Turunen. (Hälinää) — Ja jos, arvoisa edustaja, odotatte hetken aikaa, että sali hiljenee, niin voimme keskittyä tämän tärkeän asian käsittelyyn. Mahdolliset neuvonpidot pyydetään siirtämään salin ulkopuolelle. (Puhemies koputtaa) — Olkaa hyvä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 347/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 45/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 318/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 323/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 13/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laiva-apteekista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 325/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 14/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Laki työttömyysturvalain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 106/2014 vp (Kaj Turunen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 13.2.2015 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 18.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​